Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro MacOS

Koppen, voetteksten en paginanummers

Voeg kop- en voetteksten en paginanummers toe aan uw document. Kies uit diverse positionerings- en opmaakopties. Een voorbeeld toont de locatie van elk op de pagina op basis van de momenteel geselecteerde opties. Koptekst/voettekst en paginanummers kunnen niet op dezelfde plaats staan. Pas kop- en voetteksten en paginanummers in één keer toe, of afzonderlijk om verschillende opmaakopties voor elk toe te staan, zoals lettertypen en paginabereiken.

Paginanummers toevoegen

aantal-pagina's.png


 1. In de menubalk kiest u Bewerken > Koppen, Voetteksten, Paginanummers > Invoegen. Het dialoogvenster Koptekst, Voettekst, Paginanummer wordt geopend.
 2. Kies in het menu Positie of u de paginanummers bovenaan de pagina in de koptekst of onderaan de pagina in de voettekst wilt plaatsen.
 3. Vink het vakje Paginanummering aan om paginanummers toe te voegen. Anders kan alleen een kop- of voettekst worden toegepast.
 4. Kies uit de volgende opties:

  • Uitlijning: bepaalt de uitlijning van de ingevoegde paginanummers. Kies links, midden, rechts, binnen of buiten.
  • Formaat: bepaalt het formaat van de ingevoegde paginanummers. Kies Cijferig, Alfabetisch, Romeins of Bates. (Zie hieronder voor meer informatie over Bates-nummering).
  • Startpagina: specificeert het beginpaginanummer dat in het PDF-document wordt ingevoegd.
  • Nummers op eerste pagina opnemen: geeft aan of het paginanummer op de eerste pagina van het document moet worden ingevoegd.
  • Lettertype: selecteer een lettertype in het menu Lettertype .
  • Nummeropmaak: nummers weergeven in een "Pagina # van ##" opmaak. Zie Geavanceerde opties.
  • Aangepast bereik: nummers toepassen op een aangepast paginabereik. Zie Geavanceerde opties.
 5. Klik op Invoegen.

Nitro PDF Pro voegt automatisch een paginanummer in volgorde in op elke pagina van het PDF-document, met behulp van de opgegeven opties.

Bates-nummering

Voor een betere identificatie en sneller zoeken in grote sets bestanden kunt u Bates-nummering opgeven als een van de beschikbare opties Formaat .

bates-nummering.png


 1. Kies Bewerken > Koppen, voetteksten, paginanummers > Invoegen. Het dialoogvenster Koptekst, Voettekst, Paginanummer wordt geopend.
 2. Kies Bates-nummering in de optie Formaat . Het dialoogvenster wordt uitgebreid met de volgende extra opties:

  • Voorvoegsel: specificeert het optionele voorvoegsel voor de Bates-nummering.
  • Cijfers: bepaalt het aantal cijfers dat in de Bates-nummerreeks moet worden gebruikt. Geldige waarden gaan van 3 tot 8.
 3. Kies andere opties, zoals hierboven beschreven.
 4. Klik op Invoegen.

Nitro PDF Pro voegt automatisch een paginanummer in Bates-nummerreeks in op elke pagina van het PDF-document, met behulp van de opgegeven opties.

Koppen en voetteksten toevoegen

header-footer.png


 1. In de menubalk kiest u Bewerken > Koppen, Voetteksten, Paginanummers > Invoegen. Het dialoogvenster Koptekst, Voettekst, Paginanummer wordt geopend.
 2. Kies in het menu Positie of u een koptekst of een voettekst wilt toevoegen.
 3. Schakel het vakje Paginanummering uit als u niet ook paginanummers wilt toevoegen.
 4. Kies uit de beschikbare header/footer opties:

  • Tekstuitlijning: Typ uw koptekst/voettekst in het gedeelte Tekst van het dialoogvenster. Typ in de velden Links, Midden of Rechts of een combinatie van de drie om uw header/ooter uit te lijnen met het gebied van de pagina. Als een veld grijs is, staat op die plaats een paginanummer.
  • Lettertype: selecteer een lettertype voor de kop/voetregel. Dit geldt ook voor eventuele paginanummers.
  • Aangepast bereik: Pas de koptekst/voettekst toe op een aangepast paginabereik. Zie Geavanceerde opties.

Geavanceerde opties

Klik onderaan het dialoogvenster op de pijl naast Geavanceerde opties om meer opties weer te geven:

nummer-geavanceerd.png


 • Sjabloon: maakt flexibele paginanummering mogelijk, waaronder "Pagina # van ##" waarbij de macro's &[Pagina] en &[Pagina's] staan voor respectievelijk de "huidige pagina" en het "totaal aantal pagina's". Opgenomen sjablonen worden als volgt weergegeven:

  • "#" = &[Pagina]
  • "Page #" = Page &[Pagina]
  • "Pagina # van ##" = Pagina &[Pagina] van &[Pagina's]

Om de opmaak van de paginanummers aan te passen, typt u wat tekst in het veld Sjabloon en gebruikt u vervolgens de knoppen # of ## om de macro's voor "huidige pagina" en "totaal aantal pagina's" toe te voegen.

 • Invoegen vanaf pagina: en Naar pagina: specificeren begin- en eindpagina's voor kop- en voetteksten of paginanummers, waarbij een optioneel aangepast paginabereik mogelijk is.
 • Marge positionering: geef eenheden op (bijv. punten) van de marges voor Links, Rechts of Verticaal.

Nitro PDF Pro voegt automatisch een paginanummer in volgorde in het opgegeven aangepaste paginabereik van het PDF-document in, met behulp van de opgegeven opties en de sjabloonindeling.

Een koptekst, voettekst of paginanummer bewerken

Koppen, voetteksten en paginanummers kunnen niet ter plaatse worden bewerkt. Breng het in plaats daarvan opnieuw aan.

Een koptekst, voettekst of paginanummer verwijderen

 1. In de menubalk kiest u Bewerken > Koppen, Voetteksten, Paginanummers.
 2. In het submenu:

  • Selecteer Paginakop verwijderen om een koptekst of een paginanummer bovenaan de pagina te verwijderen.
  • Selecteer Voettekst verwijderen om een voettekst of een paginanummer onderaan de pagina te verwijderen.

Regelnummers toevoegen

Regelnummers in een document invoegen, zoals in een juridisch document.

 1. Kies Bewerken > Regelnummers invoegen om regelnummers toe te passen op de huidige pagina.
 2. Regelnummers verschijnen links op de pagina op elke regel met tekst.

Voor meerdere pagina's klikt u op shift en selecteert u meerdere miniaturen in de zijbalk voordat u de opdracht Regelnummers invoegen gebruikt. Command+A selecteert alle miniaturen.

Pagina etiketten

Paginalabels zijn een methode om de paginanummering van een document te beschrijven. Paginalabels zorgen ervoor dat de paginanummers in de miniaturen van PDF-toepassingen dezelfde zijn als de paginanummering in het document. Met correcte paginalabels kunnen gebruikers een specifieke pagina zoeken in een document met meerdere paginanummerformaten, zoals Romeinse of Arabische cijfers, via de optie "Ga naar pagina...". (Command+Option+G).

Opmerkingen:

De paginanummering, zoals te zien op een pagina, wordt samen met het document afgedrukt, terwijl paginalabels dat niet doen.

Paginalabels worden niet weergegeven in de miniatuurweergave of paginanavigatie van een PDF-toepassing als het document geen paginalabels bevat of als de specifieke PDF-toepassing die wordt gebruikt om het document te bekijken, geen paginalabels ondersteunt.

Paginalabels toevoegen of bewerken

(Geavanceerde functie van Nitro PDF Pro). Zie Paginalabels toevoegen.

Tags
Nitro PDF Pro voor MacOS Geavanceerde functies