Gebruikershandleiding
Nitro PDF Mac

Kop-, voetteksten en paginanummers

Voeg kop- en voettekst en paginanummers toe aan uw document. Kies uit verschillende positionerings- en opmaakopties. Een voorbeeld toont de locatie van elk op de pagina op basis van de momenteel geselecteerde opties. Kop-/voettekst en paginanummers mogen niet op dezelfde positie staan. Pas kop-, voetteksten en paginanummers allemaal tegelijk toe, of afzonderlijk om voor elk verschillende opmaakopties mogelijk te maken, zoals lettertypen en paginabereiken.

Paginanummers toevoegen

nummer-pagina's.png


 1. Kies in de menubalk Bewerken > Kopteksten, Voetteksten, Paginanummers > Invoegen. Het dialoogvenster Koptekst, voettekst, paginanummer wordt geopend.
 2. Kies in het menu Positie of u de paginanummers boven aan de pagina in de koptekst of onder aan de pagina in de voettekst wilt plaatsen.
 3. Vink het vakje Paginanummering aan om paginanummers toe te voegen. Anders kan alleen een kop- of voettekst worden toegepast.
 4. Kies uit de volgende opties:

  • Uitlijning: specificeert de uitlijning van de ingevoegde paginanummers. Kies Links, Midden, Rechts, Binnen of Buiten.
  • Formaat : specificeert het formaat van de ingevoegde paginanummers. Kies Cijfer, Alfabetisch, Romeins of Bates. (Zie hieronder voor meer informatie over Bates-nummering.)
  • Startpagina: specificeert het startpaginanummer dat in het PDF-document wordt ingevoegd.
  • Nummers op eerste pagina opnemen: specificeert of het paginanummer op de eerste pagina van het document moet worden ingevoegd.
  • Lettertype : selecteer een lettertype in het menu Lettertype .
  • Nummerlay-out : toon nummers in een "Pagina # van ##" lay-out. Zie Geavanceerde opties .
  • Aangepast bereik : pas getallen toe op een aangepast paginabereik. Zie Geavanceerde opties .
 5. Klik op Invoegen.

Nitro PDF Pro voegt automatisch een paginanummer in volgorde in op elke pagina van het PDF-document, met behulp van de opgegeven opties.

Bates-nummering

Voor eenvoudigere identificatie en sneller zoeken in grote sets bestanden, kunt u Bates-nummering opgeven als een van de beschikbare indelingsopties .

bates-nummering.png


 1. Kies Bewerken > Kopteksten, Voetteksten, Paginanummers > Invoegen. Het dialoogvenster Koptekst, voettekst, paginanummer wordt geopend.
 2. Kies Bates-nummering in de optie Opmaak . Het dialoogvenster wordt uitgevouwen om de volgende aanvullende opties weer te geven:

  • Prefix: specificeert het optionele Bates-nummeringsvoorvoegsel.
  • Cijfers: specificeert het aantal cijfers dat moet worden gebruikt in de Bates-nummering. Geldige waarden variëren van 3 tot 8 .
 3. Kies andere opties, zoals beschreven in de bovenstaande sectie.
 4. Klik op Invoegen.

Nitro PDF Pro voegt automatisch een paginanummer in de Bates-nummeringreeks in op elke pagina van het PDF-document, met behulp van de opgegeven opties.

Kop- en voetteksten toevoegen

header-footer.png


 1. Kies in de menubalk Bewerken > Kopteksten, Voetteksten, Paginanummers > Invoegen. Het dialoogvenster Koptekst, voettekst, paginanummer wordt geopend.
 2. Kies in het menu Positie of u een kop- of voettekst wilt toevoegen.
 3. Schakel het vakje Paginanummering uit als u ook geen paginanummers wilt toevoegen.
 4. Maak een keuze uit de beschikbare kop-/voettekstopties:

  • Tekstuitlijning : typ uw koptekst/voettekst in het tekstgebied van het dialoogvenster. Typ in de velden Links, Midden of Rechts of een combinatie van de drie om uw koptekst/voettekst uit te lijnen met het gebied van de pagina. Als een veld grijs wordt weergegeven, staat er een paginanummer op die plek.
  • Lettertype : selecteer een lettertype voor de kop-/voettekst. Dit geldt ook voor eventuele paginanummers.
  • Aangepast bereik : pas de kop-/voettekst toe op een aangepast paginabereik. Zie Geavanceerde opties .

Geavanceerde opties

Klik onder aan het dialoogvenster op de pijl naast Geavanceerde opties om meer opties weer te geven:

nummer-geavanceerd.png


 • Sjabloon: maakt flexibele lay-outs voor paginanummering mogelijk, inclusief "Pagina # van ##" waarbij de macro's &[Pagina] en &[Pagina's] respectievelijk de "huidige pagina" en het "totale aantal pagina's" vertegenwoordigen. De vermelde sjablonen worden als volgt weergegeven:

  • "#" = &[Pagina]
  • "Pagina #" = Pagina & [Pagina]
  • "Pagina # van ##" = Pagina &[Pagina] van &[Pagina's]

Om de lay-out van de paginanummers aan te passen, typt u wat tekst in het veld Sjabloon en gebruikt u vervolgens de knoppen # of ## om de macro's voor "huidige pagina" en "totaal aantal pagina's" toe te voegen.

 • Invoegen vanaf pagina: en Naar pagina: specificeer start- en eindpagina's voor kop-, voetteksten of paginanummers, waardoor een optioneel aangepast paginabereik mogelijk is.
 • Margepositionering: specificeer eenheden (bijv. punten) van de marges voor Links, Rechts of Verticaal.

Nitro PDF Pro voegt automatisch een paginanummer in op volgorde in het opgegeven aangepaste paginabereik van het PDF-document, met behulp van de opgegeven opties en sjabloonindeling.

Een kop-, voettekst of paginanummer bewerken

Kop-, voetteksten en paginanummers kunnen niet op hun plaats worden bewerkt. Pas het in plaats daarvan opnieuw toe.

Een kop-, voettekst of paginanummer verwijderen

 1. Kies in de menubalk Bewerken > Kopteksten, Voetteksten, Paginanummers.
 2. Vanuit het submenu:

  • Selecteer Paginakoptekst verwijderen om een koptekst of een paginanummer boven aan de pagina te verwijderen.
  • Selecteer Paginavoettekst verwijderen om een voettekst of een paginanummer onder aan de pagina te verwijderen.

Regelnummers toevoegen

Voeg regelnummers in een document in, vergelijkbaar met die in een juridisch document.

 1. Kies Bewerken > Regelnummers invoegen om regelnummers toe te passen op de huidige pagina.
 2. Op elke regel met tekst verschijnen regelnummers aan de linkerkant van de pagina.

Voor meerdere pagina's, shift-klik en selecteer meerdere miniaturen in de zijbalk voordat u de opdracht Regelnummers invoegen gebruikt. Command+A selecteert alle miniaturen.

Paginalabels

Paginalabels zijn een methode om de paginanummeringsindeling van een document te beschrijven. Paginalabels zorgen ervoor dat de paginanummers die worden weergegeven in de miniaturen van PDF-toepassingen hetzelfde zijn als de paginanummering als op het document. Met de juiste paginalabels kunnen gebruikers zoeken naar een specifieke pagina in een document met meerdere paginanummeringsformaten zoals Romeinse cijfers of Arabische cijfers via de optie "Ga naar pagina..." (Command+Option+G).

Opmerkingen :

De paginanummering, zoals te zien op een pagina, wordt met het document afgedrukt, terwijl paginalabels dat niet doen.

Paginalabels worden niet weergegeven in de miniatuurweergave of paginanavigatie van een PDF-toepassing als er geen paginalabels in het document zijn opgenomen, of als de specifieke PDF-toepassing die wordt gebruikt om deze te bekijken geen paginalabels ondersteunt.

Paginalabels toevoegen of bewerken

(Geavanceerde functie van Nitro PDF Pro). Zie Paginalabels toevoegen .

Tags
Nitro PDF Mac Geavanceerde functies