NORMEN VOOR GEGEVENSBEVEILIGING

Gekwalificeerde Trust Service Provider-certificering

Nitro Software Belgium is gecertificeerd als Qualified Trust Service Provider door LSTI, die op de officiële lijst van Conformity Assessment Bodies (CAB's) van de Europese Commissie staat en geaccrediteerd is om eIDAS-audits uit te voeren.
Zonder titel.png
Wat is een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener?
De verordening inzake elektronische identificatie, authenticatie en vertrouwensdiensten (eIDAS) definieert de juridische structuur voor elektronische identificatie, handtekeningen, zegels en documenten in de hele Europese Unie. eIDAS is ingevoerd om de veiligheid van transacties voor bedrijven te vergroten. Vertrouwensdiensten, zoals geïdentificeerd in eIDAS, zijn verantwoordelijk voor het handhaven van normen voor authenticatie en digitale certificering.
Nitro Software België Validatieservice
Nitro Software Belgium Validation Service staat vermeld als Qualified Trust Service Provider bij de Europese Commissie als een van de eIDAS Trusted Services Providers.
Gebruiksvoorwaarden voor Nitro Software België Validatieservice
Lees meer over de Algemene Voorwaarden van Nitro Software België.
Praktijkverklaring vertrouwensservice
Dit document beschrijft welke praktijken er zijn voor het verstrekken van de Nitro Software Belgium Trust Service Practice Statement.
Servicebeleid voor handtekeningvalidatie
Dit document beschrijft welke beleidsvereisten worden geïmplementeerd door de Nitro Software Belgium Signature Validation Service.

Ontdek archiefbeleid

Praktijkverklaring handtekeningvalidatieservice
Lees meer over welke praktijken er zijn voor het inrichten van de standaard Nitro Software Belgium Signature Validation Service (SVS).
Servicebeleid voor handtekeningvalidatie
Lees meer over welk servicebeleid er geldt voor de levering van de standaard Nitro Software Belgium Signature Validation Service (SVS).
Gebruiksvoorwaarden - Validatieservices
Lees meer over de Algemene Voorwaarden van Nitro Software België.
Praktijkverklaring vertrouwensservice
Bekijk de oude versie van Connective (nu Nitro)'s Trust Service Practice Statement, versie 1.2.
Servicebeleid voor handtekeningvalidatie
Bekijk de oude versie van Connective (nu Nitro)'s Signature Validation Service Policy, versie 2.0.