Duitsland

Overzicht

Wat moet ik weten over eSignature-wetgeving in Duitsland?

Als lid van de Europese Unie voldoet Duitsland aan de verordening inzake elektronische identificatie, authenticatie en vertrouwensdiensten (eIDAS), die de wettelijke structuur voor elektronische identificatie, handtekeningen, zegels en documenten definieert.

Hoewel eIDAS in de hele EU wordt afgedwongen, implementeren veel landen nog steeds hun eigen lokale voorschriften om e-handtekeningen te regelen. Duitsland heeft de volgende lokale wetten aangenomen:

 • Het Vertrauensdienstegesetz (VDG) of de Duitse wet op vertrouwensdiensten, die de eIDAS-verordening implementeert en het gebruik van elektronische vertrouwensdiensten vergemakkelijkt.  
 • Het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) of het Duitse Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt wanneer een elektronische handtekening kan worden gebruikt in plaats van een natte handtekening. 

Hoe wordt een elektronische handtekening gedefinieerd?

De eIDAS-verordening definieert drie soorten elektronische handtekeningen:

Eenvoudige of standaard elektronische handtekening (SES)
Dit type handtekening is "gegevens in elektronische vorm die zijn bijgevoegd of logisch geassocieerd met andere gegevens in elektronische vorm, en die door een ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen." Het is een elektronische vorm van een handtekening die een ondertekenaar op een document plaatst als bewijs van zijn intentie om te ondertekenen.

Geavanceerde elektronische handtekening (AES)
Een geavanceerde elektronische handtekening is een standaard elektronische handtekening die aan aanvullende eisen voldoet:

 • Het is uniek gekoppeld aan de ondertekenaar. 
 • Het is in staat om de ondertekenaar te identificeren. 
 • Het wordt geproduceerd met behulp van gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog niveau van vertrouwen, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken. 
 • Het is zodanig aan de ondertekende gegevens gekoppeld dat elke latere wijziging van de gegevens detecteerbaar is. 

Gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)
Een Gekwalificeerde Elektronische Handtekening biedt het hoogste beveiligingsniveau en in tegenstelling tot de andere handtekeningen ligt de bewijslast bij de partij die de handtekening(en) betwist, niet bij de initiatiefnemer. Dit type handtekening koppelt de identiteit van de ondertekenaar aan zijn handtekening door middel van een persoonlijk, gekwalificeerd certificaat. Een gekwalificeerd certificaat wordt uitgegeven door een trust service provider (TSP) die op de EU Trusted List (ETL) staat. Elke EU-lidstaat kan TSP's toevoegen aan de ETL door te certificeren dat ze voldoen aan de strikte voorschriften die worden beschreven in de eIDAS-verordening.

In Duitsland wordt een gekwalificeerde elektronische handtekening beschouwd als het equivalent van een handgeschreven handtekening, zolang aan alle noodzakelijke wet- en regelgeving wordt voldaan.

Wat zijn enkele voorbeelden van use-cases voor e-handtekeningen?

De volgende documenten kunnen over het algemeen elektronisch worden ondertekend.

 • Financiën: toestemmingsformulieren, makelaarscontracten, leningaanvragen, jaarrekeningen, belastingformulieren, rekeningopeningen, jaarrekeningen, transactiegeschillen en verzekeringsdocumenten. 
 • Human Resources: Arbeidscontracten, papierwerk bij indiensttreding, geheimhoudingsovereenkomsten, bedrijfsbeleid, aanbiedingsbrieven en ontslagovereenkomsten. 
 • Verkoop: Orderbevestigingen, facturen, verkoopovereenkomsten, offertes, offertes, serviceovereenkomsten, partnercontracten en algemene voorwaarden. 
 • Onroerend goed: Koopcontracten, contractbijlagen, agentuurovereenkomsten, taxaties, openbaarmakingen, huur- en leaseovereenkomsten, hypotheekdocumenten en titels en akten. 
 • Juridisch: volmachtovereenkomsten, nalevingsdocumenten, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, rapporten van klanten en belanghebbenden, opdrachtbrieven en overeenkomsten voor voortzetting van de praktijk. 

Zijn er uitzonderingen waar elektronische handtekeningen kunnen worden toegepast?

Volgens de Duitse wet is voor sommige transacties een "schriftelijke vorm" of een natte handtekening vereist. Hier zijn enkele voorbeelden waarbij deze methode moet worden gebruikt:

 • Testamenten en codicils 
 • Trusts gecreëerd door testamenten 
 • Daden 
 • Gerechtelijke documenten 
 • Documenten over echtscheiding, adoptie en familierecht 
 • Notariële documenten 
 • Beëindiging dienstverband 

Insights

Contacteer ons vandaag nog
Lees meer over onze veilige, conforme eSign-oplossingen en welk abonnement het beste bij u past.