Elektronische handtekeningen

eSign-controletraject

Houd uw documenten bij met een controletraject voor elektronische handtekeningen.
nitrosign-audittrail-ui.png
Krijg volledige eSign-tracking en -geschiedenis
Volg het volledige eSigning-proces en blijf op de hoogte van uw documentstroom.
Icon-64-Insights-light.svg
Gedetailleerde documenttracking
Produceer een controlespoor om een gedetailleerd overzicht bij te houden van wie er wanneer aan wat heeft gewerkt.
Icon-64-Check-light@2x.png
Juridisch conform
Gebruik alle gegevens die tijdens het ondertekeningsproces zijn verzameld om naleving te bewijzen en aan te tonen dat een document rechtsgeldig is ondertekend.
Icon-64-Analytics-light.svg
Bewaar en analyseer
Download audit trails naar uw bureaublad voor een grondige analyse van wie wat en wanneer heeft gedaan.

Contacteer Nitro Sign expert