Wat is er nieuw in PDFpen 13 ?
We hebben hard gewerkt aan PDFpen en voortdurend verbeteringen toegevoegd. We hopen dat je geniet van de resultaten!

Pdf-pen 13

   • Sneller scrollen en tekenen door documenten
   • Voegt extra zijbalkmodi toe aan Voorkeuren
   • Werkt de OCR-engine bij naar CSDK 21 met Apple Silicon / M 1 -ondersteuning
   • Offline PPTX & PDF/A-export (PDFpenPro geavanceerde functie)
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Verbeterd opmerkingenvak met tijdelijke aanduiding voor "opmerking"-tekst 2756
   • Lost problemen op met de tekstselectie en kopieerstroom 5427
   • Schaal aangepast aan afdrukken 4430
   • Corrigeert sneltoetsen voor notities en opmerkingen 5400
   • Corrigeert contextmenu aangepaste kleurselectiestroom 5346
   • Lost problemen met de zichtbaarheid van miniaturen op die in bepaalde gevallen optreden na OCR 5326
   • Corrigeert een crash die optreedt bij het eerste gebruik van JavaScript in bepaalde gevallen 5397
   • Corrigeert taalgerelateerde e-mailadressen voor ondersteuning in dialoogvenster voor probleemoplossing 5433
   • Verbetert Duitse lokalisatie voor ondertekening met trackpad
   • Voegt "Create Link From Selection" toe aan het menu-item Bewerken met de Cmd-K-snelkoppeling
   • Biedt de optie "Begrensd" voor selectievakjes en keuzerondjes
   • Voegt directe aanmelding toe voor v 13 e-mailtips via welkomstvenster
   • Verbeteringen in de inhoudsopgave (geavanceerde functie van PDFpenPro)
   • Verbetert afdrukhoogtepunten en andere markeringen
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Corrigeert een crash bij het kiezen van een aangepaste tekstkleur 5404
   • Corrigeert de onjuiste weergave van een document na het afdrukken of het annuleren van het afdrukken 4729
   • Corrigeert de initialisatiestroom van ingesloten javascript om crashes te voorkomen 5419
   • Corrigeert de afhandeling van het gedrag van keuze-annotaties 5411
   • Lost een crash op die in bepaalde gevallen op Big Sur optreedt
   • Lost een crash op die in bepaalde gevallen kan optreden bij het herschikken van pagina's
   • Lost een crash op die in bepaalde gevallen kan optreden bij het terugzetten van documenten
   • Verbetert de weergave van miniaturen
   • Nieuw intuïtief UI-ontwerp
    • Bijgewerkte werkbalk voegt essentiële markeringstools toe
    • De bewerkingsbalk voegt een lettertypegedeelte en toegankelijke kleurregelaars toe
    • Verbeteringen aan de zijbalk
    • Gemoderniseerde iconen
   • Verbeterde markeerervaring
    • Selecteer en bewerk eenvoudig aangepaste kleuren
   • Aanpassing van MRC-compressie
   • Verbeteringen in de inhoudsopgave (geavanceerde functie van PDFpenPro)
    • Mogelijkheid om items opnieuw toe te wijzen
   • Vernieuwde online gebruikershandleiding
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Bijgewerkte werkbalk voegt essentiële markeringstools toe
   • De bewerkingsbalk voegt een lettertypegedeelte en toegankelijke kleurregelaars toe
   • Verbeteringen aan de zijbalk
   • Gemoderniseerde iconen
   • Selecteer en bewerk eenvoudig aangepaste kleuren
   • Mogelijkheid om items opnieuw toe te wijzen
   • Geef de kleur van gemarkeerde markeringen en andere annotaties weer in de zijbalk 5226
   • Voegt de opdracht Lege pagina invoegen Agan toe aan menu Bewerken 5184
   • Positie en labeling van zoek-/zoekvensters verbeteren 5239
   • Verbetert het contrast van getekende markeringskleuren 5298 5164
   • Verbetert de weergave van geselecteerde markeringskleuren in de donkere modus 5296
   • Ruimte toevoegen tussen zijbalk en zoomregelaars 5296
   • Verbetert het selecteren van aangepaste kleuren voor vulling en lijn 5299
   • Hernoem werkbalkitems voor redigeren voor meer duidelijkheid 5296
   • Optie toegevoegd om zijbalk in of uit te schakelen via knop 5249
   • Verbetert miniatuurschaling van zijbalkvoorbeeld 2263
   • Verbetert tekstterugloop voor afdrukken met aangepast formaat 2261
   • Voorkomt crashes bij het tekenen van bepaalde afdrukken op Big Sur 5312
   • Voorkomt crashes met onjuiste indexen van paginalabels 5348
   • Lost problemen op met de annotatieparameter die problemen veroorzaakte bij het kopiëren naar een nieuw document 5164
   • Lost een crash op met betrekking tot ongedaan maken voor specifieke documenten 4889
   • Herstel van formaat van annotatietabel 5358
   • Update Over doosontwerp 5361
   • Update Over/Credits inhoud
   • Disclaimer verplaatsen naar Licentieovereenkomst
   • Kleine verbeteringen aan geheugenbeheer

Pdf-pen 12

   • Voorkomt crashes bij het tekenen van bepaalde afdrukken op Big Sur
   • Lost het probleem op met op URL gebaseerde activering
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt ondersteuning voor bètakanalen toe in de Update-voorkeuren
   • Zorgt ervoor dat nieuw toegevoegde pagina's overeenkomen met het paginaformaat van het huidige document
   • Lost crash op bij het kopiëren van pagina's met URL-links
   • Verbetert het kopiëren van linkannotaties tussen documenten
   • Verbetert de afhandeling van bepaalde tekstvelden
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt Apple Silicon / M 1 -ondersteuning toe (universeel binair)
   • Lost problemen op bij het opslaan van pagina-acties op Big Sur
   • Lost crashes met afdrukken op Big Sur op
   • Lost problemen met het bewerken van OCR-lagen op Big Sur op
   • Corrigeert het uiterlijk van de zijbalk en de markeringsknop op Big Sur
   • Update lokalisatie voor JavaScript-editor
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voeg items toe aan de bibliotheek vanuit het contextmenu
   • Voegt JavaScript-bewerking toe (alleen PDFpenPro)
   • Updates voor aankomende releases van macOS
   • Diverse oplossingen en verbeteringen
   • Lost crash op bij schone installatie
   • Lost het probleem op met het opslaan van digitale handtekeningen
   • Verbetert beeldbewerking
   • Corrigeert tekst-naar-spraak-ondersteuning voor geselecteerde tekst (Toegankelijkheid)
   • Corrigeert problemen met de paginastand
   • Lost incidentele crashes op
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Geeft paginalabels weer
   • Paginalabels bewerken (alleen PDFpenPro)
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Corrigeert de OCR-positionering voor pagina's met een rotatie van 90 of 270 graden
   • Lost een probleem op met het slepen en opnieuw tekenen van call-outs met brede lijnen
   • Lost geheugenlekken op in Bezier Smoothing-code
   • Lost het probleem op waarbij het slepen van een duim op zijn plaats na het slepen naar de zoeker duplicatie veroorzaakt
   • Lost DocuSign-aanmelding op om opnieuw op te starten waar eerdere pogingen niet zijn voltooid
   • Oplossingen behouden lussen die waarschijnlijk crashes veroorzaken bij afsluiten
   • Verwijdert geheugenlekken bij het verplaatsen van afbeeldingen of andere objecten op pagina's
   • Versnelt het rechtzetten van documenten
   • Grote geheugen- en timingverbeteringen bij het herbemonsteren van volledige documenten
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voeg highlights toe aan de annotatiezijbalk
   • Lost post-OCR-compressie en problemen met opslaan op
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Optimaliseer PDF's voor kleinere bestanden
   • Geavanceerde PDF-compressie (geïntegreerd)
   • Vergrootglas venster
   • Callout-tool
   • Aangepaste papierstijlen
   • DocuSign®-ondersteuning (alleen PDFpenPro)
   • Nieuwe welkomstervaring
   • Beeldkwaliteit/instellingen aanpassen
   • Verwijder 3 metadata van derden
   • MRC
   • CCITT
   • OCR plaatsen

Pdf-pen 11

   • Lost problemen met het bewerken van OCR-lagen op Big Sur op
   • Lost een crash op bij het opnieuw tekenen van afdrukken
   • Lost de markeringswerkbalkknop op om volledige pictogrammen weer te geven
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Verwijdert items die een toegangsverzoek voor contacten uitlokken
   • Verbetert het uiterlijk van de grote upgrade-overlay
   • Lost het probleem op waarbij handtekeningen zwart worden wanneer ze transparant worden gemaakt
   • Verwijdert de optie voor alleen tekst in de werkbalk
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt de mogelijkheid toe om inhoud in tabelcellen te bewerken
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Lost Catalina-crash op in verband met cursorrechthoeken
   • Lost Catalina-crash op met betrekking tot notities
   • Lost het registratieprobleem op bij het upgraden naar Catalina
   • Verbetert de mogelijkheid om kolom- en tabelgegevens te selecteren en te kopiëren
   • Voegt automatische paginarotatie toe voor scans:
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Draai en zet gescande pagina's recht, onafhankelijk van OCR
   • Draai en zet gescande pagina's recht bij het uitvoeren van OCR
   • Lost een crash op bij het opslaan van documenten met een groot aantal objecten
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Corrigeert het verbergen van de zijbalk in de modus Volledig scherm
   • Corrigeert pagina omhoog/omlaag toetsenbordnavigatie in gesplitste weergave
   • Lost crash-exports naar PDF/A en PowerPoint op
   • Lost crash op bij markeren in volledig scherm
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Corrigeert PayPal-aankoop
   • Split-view-modus voor bewerking
   • Nieuwe lettertypebalk voor expressieve lettertypecontrole
   • Importeer scans van Continuïteitscamera
   • Pas paginanummerlocaties aan
   • Voeg meerdere items tegelijk toe aan de bibliotheek
   • Optie toegevoegd om Gidsen uit te schakelen
   • Voegt medische/juridische woordenboeken toe voor OCR (Engelse taal)
   • Diverse verbeteringen en oplossingen

Pdf-pen 10

   • Lost het probleem op met het wijzigen van pagina's bij het opslaan
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Corrigeert Polygoon-tool
   • Corrigeert de toegestane ruimte voor extra knoppen op de bewerkingsbalk voordat ze worden samengevouwen
   • Slaat veldwaarden van groepen keuzerondjes correct op
   • Werkt de OCR-engine bij
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt notaris toe voor meer veiligheid
   • Corrigeert crash bij voltooiing van aankoop
   • Corrigeert crash op Bestand -> Nieuw -> Van HTML...
   • Versoepelt het scrollen
   • Tekent miniaturen sneller
   • Ondersteunt de donkere modus van Mojave
   • Verhoogt maximale zoom tot 1600 %
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Lost mogelijke vertraging bij lancering op met specifieke documenten
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Grote prestatieverbeteringen met betrekking tot miniaturen en weergave
   • Minder geheugen nodig voor het openen van grote documenten
   • Geef voortgangsdialoogvenster weer bij het toevoegen van kop- en voetteksten
   • Werkt bestanden bij op basis van laatste opslag vanuit elke app
   • Onthoudt formulierveld- en linkmarkering per document
   • Bevat selectievakjes in Markering van formuliervelden
   • Toont de bestemming van de link bij zweven
   • Voegt besturingselementen voor de dekking van afbeeldingen toe
   • Ondersteunt AppleScript voor:
   • Batch OCR
   • Kop- en voetteksten
   • Paginanummers
   • Herstelt de functionaliteit van aangepaste kleurenknoppen
   • Sluit de PayPal-pop-up als de aankoop wordt geannuleerd
   • Zorgt ervoor dat PayPal-pop-up verschijnt voor het welkomstvenster
   • Voegt gelokaliseerde hulp toe voor Frans, Italiaans en Japans
   • Lost enkele documentspecifieke problemen op
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Voegt watermerken toe
   • Kop- en voetteksten invoegen
   • OCR meerdere documenten in batch (alleen PDFpenPro)
   • De nieuwe Precision Edit-tool selecteert, verplaatst, vergroot of verkleint en verwijdert lijntekeningen en tekst
   • Verbetert het verplaatsen en vergroten of verkleinen van afbeeldingen
   • Verbetert de styling van paginanummers
   • Voegt een grotere bibliotheekitemweergave toe
   • Mooiere tekenkleuren
   • Voegt contextmenu-opties toe
   • Diverse verbeteringen en oplossingen

Pdf-pen 9

   • Lost probleem op met exporteren bij gebruik van Aziatische talen (alleen PDFpenPro)
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Verbetert de OCR-prestaties en nauwkeurigheid
   • Corrigeert gevallen waarin het zoekvenster kan worden verborgen
   • Opent eerder geopende documenten op dezelfde grootte en positie
   • Bladwijzers toevoegen en verwijderen, die bovenaan de inhoudsopgave verschijnen
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Zorgt ervoor dat zwart-witscans worden opgeslagen als 1 -bits afbeeldingen
   • Kleine reparaties en verbeteringen
   • Kleine reparaties en verbeteringen
   • Verbetert de navigatie van annotaties
   • Verbetert het bewerken van de inhoudsopgave (alleen PDFpenPro):
   • Voegt exportopties toe:
   • Voegt horizontale OCR toe voor Chinees, Japans en Koreaans (alleen PDFpenPro)
   • Ondersteunt het verwijderen van de OCR-laag
   • Koppelingen naar andere bestanden maken en openen
   • Voegt initiële ondersteuning toe voor formulieren die berekeningen uitvoeren
   • Zoek en markeer alle instanties van een zoekwoord
   • Handgereedschap toegevoegd voor navigatie
   • Voegt regelnummering toe
   • Voegt twee extra aangepaste markeringskleuren toe
   • Voegt sneltoets toe voor 'Zoom naar breedte' ⌥⌘ 9
   • Ondersteunt de knop Afdrukken in interactieve formulieren
   • Voegt een visuele indicator toe bij het navigeren door de inhoudsopgave
   • Soepelere navigatie naar items in de inhoudsopgave
   • Toont de volledige tekst / tooltips wanneer u de muisaanwijzer op gerelateerde items plaatst
   • Toont formaatgrepen voor items buiten de paginarand
   • Toont huidige pagina en aantal in documenttitel
   • Annotatielijst alleen afdrukken - ideaal voor hoogtepunten
   • Verbetert het vloeiend maken van lettertypen voor een betere leesbaarheid
   • Meer dan 100 andere bruikbaarheidsverbeteringen
   • Selecteer meerdere annotaties
   • Kopieer tekst van geselecteerde annotaties
   • Verwijder geselecteerde annotaties
   • Inclusief hoogtepunten in lijst
   • Voegt een contextueel menu toe
   • Voegt ondersteuning voor meerdere selecties toe
   • Combineert inhoudsopgave-items bij het combineren van bestanden
   • Kopieer inhoudsopgave-items
   • Exporteren naar JPEG, PNG en 1 -bit TIFF
   • Exporteren naar afgevlakte PDF
   • Exporteren in grijstinten
   • Exporteer één TIFF-bestand per pagina
   • Exporteren met 72 , 200 , 300 , 600 dpi
   • Vergroten met handgereedschap met Option / Command+Option

Pdf-pen 8

   • Corrigeert het gedrag bij het twee keer achter elkaar draaien van bepaalde PDF's
   • Staat Nieuw uit HTML toe... via HTTP op macOS 10 . 12 en hoger (alleen PDFpenPro)
   • Lost mogelijke vastlopers op
   • Corrigeert mogelijke crash wanneer lettertypen niet correct worden verwerkt
   • Lost een mogelijke crash op die verband houdt met het lettertypepaneel
   • Door over een krabbel heen te krabbelen, ontstaat een nieuwe krabbel
   • Updates lanceren toestemming om geldig te blijven voor 18 jaar
   • Lost een crash bij opstarten op vanwege verlopen startrechten
   • Kleine reparaties en verbeteringen
   • Voegt Touch Bar-ondersteuning toe voor:
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Barhulpmiddelen bewerken
   • Inhoudsopgave (alleen PDFpenPro)
   • Geeft de eerste pagina correct weer in het afdrukvoorbeeld
   • Lost "geselecteerde map niet beschrijfbaar" op bij scannen op Sierra
   • Lost tal van problemen op op 5 K Retina iMacs met Sierra
   • Synchroniseert uw bibliotheek via iCloud voor kopers van de Smile-winkel
   • Synchroniseert bibliotheek met PDFpen voor iPad en iPhone voor kopers van Smile-winkels
   • Ondersteunt tabbladen op macOS Sierra ( 10 . 12 )
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt een nieuwe optie "Snap to Guides" toe:
   • Klik en verplaats bestaande objecten terwijl de nieuwe objecttool actief is
   • Verbetert de weergave van zelfondertekende certificaten
   • Behoudt de tabvolgorde na opslaan (alleen PDFpenPro)
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Toont hulplijnen voor midden- en randuitlijning bij het slepen van objecten
   • Snapt objecten op hulplijnen
   • Hiermee wordt het tekstvak uitgelijnd op de basislijn bij het maken, verplaatsen en vergroten/verkleinen
   • Lost incidentele onjuiste weergave van documentkleuren op
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Druk op shift-spatie om een pagina omhoog te scrollen
   • Verbetert de compatibiliteit van handtekeningvelden met Adobe®-producten
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Valideer digitale handtekeningen voor authenticiteit en vertrouwen van digitaal ondertekende documenten
   • Onderteken documenten digitaal met AATL of zelfondertekende certificaten
   • Maak een digitaal certificaat voor zelfondertekening
   • Bestandsbijlagen en annotaties bekijken en uitpakken
   • Audio-annotaties opnemen en afspelen
   • Meet afstanden met de meettool, ook binnen bouwkundige documenten
   • Exporteer PDF offline naar Microsoft® Word (.docx).
   • Portfolio-documenten maken en verwante bestanden samenvoegen (alleen PDFpenPro)
   • Bestandsbijlagen en annotaties toevoegen en verwijderen (alleen PDFpenPro)
   • Kies widgetstijlen voor keuzerondjes en selectievakjes (alleen PDFpenPro)
   • Herschik de tabvolgorde van formuliervelden via slepen en neerzetten in de zijbalk (alleen PDFpenPro)
   • PDF naar Microsoft® Excel (.xlsx) offline exporteren (alleen PDFpenPro)

Pdf-pen 7

   • Lost het probleem op met de opdracht Bestand -> Openen
   • Voegt Services-menu-ondersteuning toe voor geselecteerde tekst en enkele afbeeldingen
   • Ondersteunt OCR van documenten op visitekaartjesformaat
   • Gebruikt de voorkeur Maateenheden bij het tonen van paginaformaat in Documentinfo
   • Lost het geval op waarbij Correcte tekst de bestandsgrootte zou kunnen vergroten
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Crash verholpen bij het openen van specifieke documenten
   • Compatibel met El Capitan (OS X 10 . 11 )
   • Kleine reparaties en verbeteringen
   • Verbetert de scanprestaties en betrouwbaarheid
   • Lost tal van scanproblemen op
   • Oplossingen ter voorbereiding op aankomende releases van OS X
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Herstelt dubbelklikken om een tool geselecteerd te houden
   • Corrigeert het uiterlijk van de overzichtsknop in het scanvenster
   • Verwijdert de opslagprompt voor onbewerkte grafische bestanden
   • Voegt een nieuwe Cloud-annotatietool toe
   • Voegt hoofdlettergevoelige zoekoptie toe
   • Voegt bewerkingsvoorkeur toe voor automatisch schakelen tussen selectietools
   • Verbetert pop-upnotities voor markeringen en stempels:
    • Voegt de menuopdrachten Notitie bewerken en Notitie verwijderen toe
    • Voegt de knop Notitie verwijderen toe
   • Verbetert de annotatielijst:
    • Toont annotatiepictogrammen
    • Laat tekst omlopen voor een betere leesbaarheid
    • Toont datum, auteur en locatie indien beschikbaar
   • Voegt een alleen-lezen venster Documentmachtigingen toe aan PDFpen
   • Exporteert nieuwe niet-opgeslagen documenten
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Kleine reparaties en verbeteringen
   • Voegt opmaakopties toe voor paginanummering:
    • Lettertype familie
    • Lettertypegrootte
    • Kleur
    • Formaat
    • Pagina bereik
   • Maak aangepaste stempels
   • Voegt extra stempels toe: gekopieerd, gefaxt, betaald, gescand
   • Automatisch rechtzetten bij het uitvoeren van OCR
   • Verbetert Duitse lokalisatie
   • Verbetert VoiceOver-ondersteuning in PDF-formulieren
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt de knop Delen toe aan de standaardwerkbalk
   • Corrigeert een formuliergerelateerde incompatibiliteit met Adobe® Acrobat® / Reader®
   • Corrigeert hoofdlettergebruik waarbij de handtekening wordt gecomprimeerd wanneer de grootte wordt gewijzigd
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt pure kleuropties toe aan de kleurenkiezer
   • Gebruikt de standaard e-maillezer voor de opdracht Bestand > Document verzenden
   • Lost problemen op met kleurselectie voor tekst- en commentaarvakken
   • Sluit de bestandsdialoog wanneer een document wordt geopend
   • Lost het probleem op met het Combine PDFs-script
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Moderne gebruikersinterface bijgewerkt voor Yosemite
   • Zichtbare OCR-laag voor proefdrukken van OCR-tekst van gescande pagina's
   • Contextgevoelige popup-menu's maken snelle bewerkingen mogelijk
   • Prestatieverbeteringen voor laden en opslaan
   • Compatibel met iCloud Drive
   • Tools onthouden laatst gekozen kleuren en eigenschappen
   • Markering in vrije vorm
   • PDF-formulieren ondertekenen via interactieve handtekeningvelden (geen digitale handtekeningen)
   • Tekstvelden ondersteunen gekamde/gesegmenteerde weergave
   • Typefouten corrigeren in OCR-tekstlaag (alleen PDFpenPro)
   • Exporteren naar Microsoft® Excel (.xlsx, .xls), Microsoft® PowerPoint (.pptx) en PDF Archive (PDF/A) formaten (vereist internetverbinding en moet een gelicentieerde gebruiker zijn, alleen PDFpenPro)
   • Voeg interactieve handtekeningvelden toe aan formulieren (alleen PDFpenPro)

Pdf-pen 6

   • Oplossingen ter voorbereiding op aankomende releases van OS X
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Verbetert de prestaties op Mavericks
   • Crash verholpen wanneer de scanner werd losgekoppeld terwijl PDFpen actief was
   • Corrigeert mogelijke crashes met het scanvenster
   • Verbetert het uiterlijk van de bewerkingsbalk in de Yosemite-ontwikkelaarsvoorbeeld
   • Lost het probleem op met toegang tot tools wanneer zoekresultaten worden weergegeven
   • Voegt ondersteuning voor tekst-naar-spraak toe
   • Verbetert de opslagprestaties, vooral bij grote of complexe PDF's
   • Verbetert de zoekprestaties
   • Herstelt ⌘ 5 als toetsenbordequivalent voor Extra -> Tekst
   • Verbetert VoiceOver-ondersteuning voor invulbare tekstvelden
   • Verbetert de toegankelijkheid van verschillende elementen van de gebruikersinterface
   • Verbetert de prestaties van het Split PDF-script
   • Optie toegevoegd om melding Formuliervelden maken over te slaan (alleen PDFpenPro)
   • Voegt voorkeur toe om alle uitgeschakelde waarschuwingen te herstellen
   • Voegt AppleScript-ondersteuning toe voor eigenaarswachtwoord, machtigingen en geselecteerde pagina
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt ondersteuning toe voor AES- 256 -codering van Adobe Acrobat X en later
   • Voegt het menu-item Open Scripts Folder toe
   • Ondersteuning toegevoegd voor inzoomen met ⌘+ en uitzoomen met ⌘-
   • Fixes Combineer PDF-script
   • Corrigeert kwartsfilters
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Exporteert platte tekst en RTF-tekst
   • Selecteer taal/talen voor Word-export om de nauwkeurigheid te verbeteren
   • Sleep vanuit de miniatuurweergave naar de Finder en andere apps
   • Sleep meerdere pagina's uit de miniaturen van Voorvertoning naar de miniaturen van PDFpen
   • Zet Word-documenten rechtstreeks neer in de miniatuurweergave
   • Voegt het veld voor het tellen van pagina's toe aan de documentinspecteur
   • Ondersteuning toegevoegd voor het verwijderen van het eigenaarswachtwoord
   • Ondersteunt Automator-workflows in het scriptmenu (OS X 10 . 8 en hoger)
   • Talrijke oplossingen en verbeteringen
   • Kleine reparaties en verbeteringen
   • Verhoogt de PDF-paginalimiet tot 999 bij het maken vanuit HTML (alleen PDFpenPro)
   • Verbetert het reactievermogen bij gebruik van een tablet met de krabbeltool
   • Lost een mogelijke crash tijdens het afdrukken op
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt nieuwe Redaction-werkbalkknoppen toe (Selectie blokkeren, Selectie wissen), die kunnen worden geïnstalleerd met Beeld -> Werkbalk aanpassen
   • Voegt ondersteuning toe voor klikbare links van telefoonnummers
   • Voegt ondersteuning toe voor het maken van tel:-links via Create Links from URLs (alleen PDFpenPro)
   • Wijzigt de opdracht voor het opslaan van bestanden zodat wijzigingen in een vergrendeld document niet kunnen worden opgeslagen
   • Lost een probleem op waardoor de Page Up / Page Down-toets niet correct werkt wanneer Continu scrollen is ingeschakeld
   • Lost een probleem op waardoor sommige documentpagina's blanco lijken
   • Lost een probleem op dat voorkomt dat de lijnstijl of lijnbreedtewaarden worden gewijzigd wanneer meerdere objecten zijn geselecteerd
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Verbetert de prestaties met verschillende klassen PDF-documenten
   • Vermindert het geheugengebruik
   • Kleine reparaties en verbeteringen
   • Kleine reparaties en verbeteringen
   • Voegt ondersteuning toe voor PDF-stempels
   • Voegt een bibliotheek met standaard zakelijke zegels toe (bijv Goedgekeurd, vertrouwelijk, hier ondertekenen)
   • Voeg pop-upnotities toe die zijn gekoppeld aan annotaties, zoals markeringen en tekenobjecten, en bekijk deze
   • Voegt ondersteuning toe voor het opslaan van PDF's in Evernote Business-notebooks
   • Voegt ondersteuning toe voor het maken van formuliervelden voor een heel document, naast per pagina (alleen PDFpenPro)
   • Voegt de opdracht Create Links from URLs toe om links te detecteren en te maken (alleen PDFpenPro)
   • Optie toegevoegd om bron-URL op pagina's weer te geven bij het maken van PDF's van websites (alleen PDFpenPro)
   • Selectievakjes die automatisch in formulieren worden gemaakt, zijn nu randloos (alleen PDFpenPro)
   • Opent PDF-bestanden met ontbrekende of onjuiste extensies
   • Voegt QuickLook-voorbeeld van bibliotheekitems toe
   • Voegt een menu-item en sneltoets toe om het geselecteerde bibliotheekitem in te voegen
   • Lost een aantal problemen op met betrekking tot gedraaide pagina's en objecten
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Optie toegevoegd om "Geselecteerde pagina's in zijbalk" af te drukken in het afdrukdialoogvenster
   • Voegt opzoeken in woordenboek toe door met drie vingers te tikken (OS X 10 . 8 +)
   • Ondersteunt het afdrukken van meerdere, niet-aangrenzende selecties van pagina's
   • Ondersteunt 'nieuwe pagina maken op …' in AppleScript
   • Ondersteunt verbeterde AppleScript-afdrukken
   • Verbetert de prestaties met gecodeerde PDF's
   • Verbetert de prestaties met PDF's die inline afbeeldingen bevatten
   • Verbetert de mogelijkheid om misvormde PDF's te openen
   • Lost OCR-functionaliteit op Mavericks op
   • Corrigeert krabbeltool op Mavericks
   • Fixes Populate Script-menu op Mavericks
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Behandelt PDF's van Print naar PDFpen als nieuwe, naamloze documenten
   • Verbetert de markering in documenten met een onregelmatige woordafstand
   • Lost gevallen op waarbij pagina's leeg leken vanwege ongebruikelijke coördinaten
   • Lost een aantal problemen op die het openen van specifieke PDF-klassen verhinderden
   • Corrigeert de selectie op de laatste regel van tekstvelden met meerdere regels van Correcte tekst
   • Lost een probleem op met het redigeren van pdf's die zijn afgedrukt vanuit Chrome
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Voegt OCR in de Poolse taal toe
   • Tekent annotaties bij het exporteren in TIFF-indeling
   • Geplakte platte tekst volgt nu de standaardlettertypevoorkeur
   • Opent en repareert een extra klasse beschadigde pdf
   • Corrigeert Zoom naar Breedte op kleinere schermen
   • Corrigeert interne koppeling bij het maken van PDF vanuit HTML (alleen PDFpenPro)
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Voegt de algemene voorkeur toe om automatisch opslaan en versies te wisselen
   • Vermindert drastisch het geheugengebruik
   • Lost problemen op bij het opslaan van PDF-formulieren
   • Lost problemen op met het toepassen van voorgrond-, achtergrond- en lijnkleuren
   • Respecteert documentmachtigingen voor Paginanummers invoegen...
   • Gebruikt standaardlettertype bij het automatisch maken van formuliervelden
   • Stelt de eigenschap met meerdere regels in bij het automatisch maken van grote formuliervelden
   • Verbetert de volgorde van tabbladen bij het automatisch maken van formulieren
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Staat Word-export toe op OS X 10 . 7 Leeuw
   • Preview en QuickLook respecteren nu met een wachtwoord beveiligde PDF's die zijn opgeslagen door PDFpen
   • Lost problemen op met het importeren en gebruiken van bibliotheekitems
   • Lost mogelijke vastlopen op bij rechtsklikken in zijbalk
   • Lost het openen van door LaTeX gegenereerde pdf's op
   • Lost het openen van PDF-portfolio's op
   • Corrigeert koppelingen naar PDFpenPro-specifieke helponderwerpen
   • Staat het vullen van het scriptmenu op Lion toe
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Voegt bewerkingsbalk toe voor snellere, eenvoudigere toegang tot tools en eigenschappen
   • Exporteren naar Microsoft® Word (.doc, .docx) formaat (vereist internetverbinding, moet een gelicentieerde gebruiker zijn)
   • Geoptimaliseerd voor weergave in volledige resolutie op Retina-displays
   • Werkt het uiterlijk van het documentvenster bij en verbetert het
   • Ondersteunt automatisch opslaan en documentversies
   • Ondersteunt het afdrukken van lijsten met annotaties
   • Voegt filtering toe op type weergegeven annotaties
   • Optie toegevoegd om formuliervelden met transparante achtergrond te markeren
   • Ondersteuning toegevoegd voor het opnieuw ordenen van items in de bibliotheek
   • Synchroniseert bibliotheek via iCloud voor gebruik met PDFpen voor iPhone/iPad (alleen Mac App Store-versie)
   • Voegt OCR in de Russische taal toe
   • Documentmachtigingen bewerken om opslaan, afdrukken, kopiëren, enz. te beheren (alleen PDFpenPro)
   • Formuliervelden automatisch maken (alleen PDFpenPro)

Pdf-pen 5

   • Kleine reparaties en verbeteringen
   • Vermindert het geheugengebruik
   • Verbetert de mogelijkheid om documenten te openen die niet correct voldoen aan de PDF-specificatie
   • Verbetert de afhandeling van OCR-fouten
   • Lost het sandbox-probleem op met Bestand -> Nieuw -> Van HTML... op lokale bestanden (alleen PDFpenPro)
   • Andere kleine reparaties
   • Lost het probleem op met af en toe onjuiste paginaweergave
   • Andere kleine reparaties
   • Lost het probleem op met het opslaan van sommige PDF-documenten
   • Andere kleine reparaties
   • Corrigeert mogelijke vastlopers
   • Verbetert de prestaties door het geheugengebruik aanzienlijk te verminderen
   • Keurt nieuwe methode goed om in te loggen op Evernote
   • Maakt gebruik van Apple's sandboxing voor verbeterde beveiliging
   • Andere kleine reparaties
   • Corrigeert scannen op OS X 10 . 8 . 2
   • Corrigeert scannen op Lion (OS X 10 . 7 )
   • Corrigeert het geval waarbij resampling met een lagere resolutie kan resulteren in een groter opgeslagen bestand
   • Andere kleine reparaties
   • Compatibel met Mountain Lion (OS X 10 . 8 ).
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Corrigeert mogelijke crash bij het markeren van een document met 5 . 8 . 2
   • Lost stil falen op van Controleren op updates in 5 . 8 . 2
   • Lost een probleem op waardoor PDFpenPro onder bepaalde omstandigheden crashte bij het openen van documenten
   • Lost een probleem op dat het opslaan onder bepaalde omstandigheden beïnvloedde
   • Lost een probleem op waardoor PDFpenPro vastliep wanneer de zijbalk werd uitgevouwen om het hele paginagebied te bedekken
   • Lost een probleem op waardoor PDFpenPro crashte bij een poging om PDF te annuleren bij het maken van HTML-documenten (alleen PDFpenPro)
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Voegt schermbreedte toe als eerste voorkeur voor venstergrootte
   • Voegt menu- en werkbalkopdrachten "Zoom naar breedte" toe waarmee de zoom wordt ingesteld om alle beschikbare weergavebreedte te vullen
   • Verbetert de OCR-nauwkeurigheid door het gebruik van ligaturen te onderdrukken
   • Verbetert in een aantal gevallen de nauwkeurigheid van de tekstselectie
   • Voegt een bevestigingsvraag toe voordat de opdracht Bewerken > Formulier opnieuw instellen kan doorgaan
   • Voegt een prompt voor foutherstel toe wanneer wordt geprobeerd een document met een dubbele naam in iCloud op te slaan
   • Voegt de mogelijkheid toe om tekstafdrukken uit de bibliotheek in te voegen via een dubbelklik
   • Lost een probleem op dat een geleidelijke verschuiving in kleur veroorzaakte bij het gebruik van tekstvelden
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Ondersteuning voor iCloud-mappen:
    • Verplaats documenten naar iCloud via slepen en neerzetten
    • Verwijder documenten van iCloud naar lokaal beheer via slepen en neerzetten
    • Bekijk de inhoud van mappen op iCloud
    • Maak nieuwe mappen op iCloud via slepen en neerzetten
    • Verplaats documenten naar verschillende mappen op iCloud via slepen en neerzetten
    • Hernoem mappen op iCloud
   • Lost enkele OCR-problemen op
   • Stopt de ondersteuning voor 32 bit Intel-processors vanwege de acceptatie van het nieuwe ARC-geheugenbeheer van Apple
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Oplossing voor een mogelijk probleem met voornamelijk opslaan in Snow Leopard
   • Fix lokalisatie van paginanummering
   • Ondertekend met Gatekeeper-vriendelijke ontwikkelaars-ID van Apple
   • Corrigeert een geleidelijke verschuiving in kleur bij het gebruik van opmerkingen
   • Lost een probleem op met het tekstgereedschap wanneer objectlijn is ingesteld op geen
   • Oplossingen voor verschillende documenten die niet succesvol konden worden geopend
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • iCloud-ondersteuning:
    • Bekijk PDFpen-documenten op iCloud
    • Open PDFpen-documenten op iCloud
    • Verplaats documenten naar iCloud
    • Verwijder PDFpen-documenten van iCloud naar lokaal beheer
    • Verwijder PDFpen-documenten op iCloud
    • Hernoem PDFpen-documenten op iCloud
    • Bekijk een voorbeeld van PDFpen-documentinhoud op iCloud
    • Integreert met PDFpen voor iPad
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt voorkeur toe voor waarschuwingsgeluid bij voltooiing van OCR
   • Voegt voorkeur toe voor standaard zijbalkweergave
   • Voegt bestandsgrootte en documentgrootte toe aan het documentinfopaneel
   • Toont OCR-talen in gelokaliseerde vorm
   • Verbetert de verwerking op volledig scherm in Lion
   • Voegt menutitels toe voor markeringskleuren
   • Corrigeert de afhandeling voor sommige soorten interactieve formulieren
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Lost een probleem op met het opslaan van gegevens uit de inhoudsopgave geïntroduceerd in 5 . 6
   • Hiermee kunt u de naam instellen die wordt gebruikt bij notities en opmerkingen
   • Ondersteunt anonieme notities en opmerkingen
   • Voegt de voorkeur toe om het document op het scherm op zijn fysieke grootte te bekijken
   • AppleScript-toegang tot tekst van pagina en document
   • Scheidt algemene en bewerkingsvoorkeuren
   • Lost een aantal rotatiegerelateerde problemen op
   • Verbetert de selectienauwkeurigheid in een aantal gevallen
   • Elimineert verschillende crashende bugs
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Bates-nummering toegevoegd zonder voorloopnullen wanneer cijfers 0 zijn
   • Een aantal problemen met tekstselectie opgelost
   • Vaste lettertype-instelling voor tekstvelden (alleen PDFpenPro)
   • Japanse lokalisatie van paginanummering toegevoegd
   • Problemen met tekenen en positionering opgelost op Intel-machines van de eerste generatie ( 32 -bit).
   • Crash verholpen bij het opslaan van formulieren met tekstvelden in Snow Leopard
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Robuuste paginanummering toegevoegd via Bewerken > Paginanummers invoegen...
   • Initiële ondersteuning toegevoegd voor Lion-modus op volledig scherm
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Plaats paginanummers in de kop- of voettekst en stel de uitlijning in
   • Uitlijningsopties omvatten "binnen, buiten" voor het afdrukken van tegenover elkaar liggende pagina's
   • Verbeterde Bates-nummering met door de gebruiker opgegeven prefix, aantal cijfers en startnummer
   • Opties voor getalopmaak, inclusief letters en Romeinse cijfers
   • Fix Werkbalkknop invoegen
   • Extraheer en bewerk bestanden uit PDF-collecties / "portfolio's"
   • Verbetert het bewerken van de inhoudsopgave (alleen PDFpenPro)
   • Lost in sommige gevallen post-OCR-selectie op
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Ondersteunt opslaan met 128 -bit AES- 128 -codering
   • Ondersteunt opslaan met 256 -bit AES- 256 -codering
   • Ondersteunt Unicode-wachtwoorden (alleen AES- 256 )
   • Maakt het mogelijk om de coderingsmethode in te stellen bij het opslaan via AppleScript
   • Verbetert de prestaties bij het openen van grote documenten
   • Verbetert de verwerking van afwijkende PDF's
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Herstel de scriptfunctionaliteit die onbedoeld is verbroken in 5 . 2 . 3
   • AppleScript-ondersteuning voor het maken van PDF's vanuit HTML (alleen PDFpenPro)
   • Lost het probleem op met het uitvoeren van Correcte tekst na het opslaan van een document
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Selecteer bestemming voor scans
   • Inclusief volledige Japanse hulp
   • Lost OCR-gerelateerde hang op
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Voegt Spaanse lokalisatie toe
   • Verbetert Italiaanse lokalisatie
   • Lost een prestatieprobleem op bij continu kijken
   • Andere bugfixes en verbeteringen
   • Eerste release in de Mac App Store
   • Voegt een nieuw welkomstvenster toe
   • Lost het probleem op waarbij het opslaan van een gescande afbeelding kan resulteren in een blanco pagina
   • Lost problemen op die onder bepaalde omstandigheden het opslaan kunnen verhinderen
   • Lost een probleem op met de naamgeving van knoppen in formulieren (PDFpenPro)
   • Corrigeert de mogelijkheid om wachtwoordbeveiliging uit te schakelen tijdens het opslaan
   • Andere bugfixes en verbeteringen
   • Minder geheugengebruik voor grote documenten
   • AppleScript-documenteigenschap toegevoegd: ”heeft OCR nodig“
   • Probleem opgelost bij het gebruik van het script PDF's combineren...
   • Probleem opgelost met printartefacten en clipping
   • Talrijke kleine fixes en verbeteringen
   • Ondersteuning toegevoegd voor 32 -bit Intel-processors
   • Mac OS X 10 . Alleen 6 (Snow Leopard), 64 -bit
   • Snellere werking, betere capaciteit om grotere documenten te verwerken
   • Multi-core OCR verwerkt meerdere pagina's parallel
   • Tekst redigeren of wissen, inclusief OCR-tekst
   • Zoek en vervang tekst
   • Tekst zoeken en redigeren
   • Formulieren ondersteunen lijstwidgets en de http-verzendknop
   • OCR verbeterd om gekleurde tekst op een gekleurde of gearceerde achtergrond te verwerken
   • Zet gescande documentpagina's recht voor verbeterde OCR
   • Wijzig de resolutie en kleurdiepte van een enkele afbeelding of gescand document om de PDF-bestandsgrootte te verkleinen
   • Pas het contrast aan en pas andere effecten toe op één afbeelding of gescand document
   • Verbeterde selectie van objecten of tekst door automatische selectie van het benodigde gereedschap
   • URL automatische detectie bij het klikken op tekst
   • Selecteer tekst binnen een rechthoekig gebied om te kopiëren (via optie selecteren)
   • Knijpen om te zoomen via trackpad; zoom met gekozen percentage
   • Afmetingen weergegeven voor rechthoekige selectie en bijsnijden
   • Tegenoverliggende pagina's zichtbaar met pagina één links of rechts weergegeven
   • Afdrukken naar voorgedrukte formulieren via optie alleen om informatie af te drukken die aan een document is toegevoegd
   • Schaalinstelling waargenomen bij afdrukken
   • Converteer een website naar een PDF-document met meerdere pagina's (alleen PDFpenPro)
   • Lijstwidgets en pop-ups maken (alleen PDFpenPro)
   • Knop Verzenden maken om formuliergegevens via internet of e-mail in te dienen (alleen PDFpenPro)
   • Backend-integratie maakt het mogelijk gegevens te verzamelen van via http ingediende formulieren (alleen PDFpenPro)

Pdf-pen 4

   • Ondersteuning voor Opslaan in Evernote toegevoegd
   • Incidenteel probleem verholpen waarbij Correcte tekst meer blanco's maakte dan zou moeten
   • Overgeschakeld naar FastSpring voor in-product aankopen
   • Andere kleine verbeteringen en fixes
   • Verbeterde positienauwkeurigheid voor OCR-tekstselectie en -markering
   • Af en toe een probleem opgelost waarbij scanners met invoer van vellen herhaaldelijk de eerste pagina teruggaven
   • Vaste incidentele fout bij het tekenen van tekstannotaties
   • Fout verholpen bij het selecteren van tekst wanneer het lettertype geen stijging en daling heeft
   • Andere kleine verbeteringen en fixes
   • Europese taal OCR; naast Engels ondersteunt PDFpenPro:
    • Duits
    • Frans
    • Spaans
    • Italiaans
    • Nederlands
    • Noors
    • Zweeds
    • Fins
    • Deens
    • Portugees
    • Catalaans
   • Diverse verbeteringen en bugfixes
   • Inclusief tabelinhoud in OCR
   • Script "Elke andere samenvoegen".
   • Diverse tekenoplossingen
   • Vermindert de geheugenvereisten voor OCR
   • Verbeterd laden van nieuwere gecodeerde PDF's
   • CMYK-afbeeldingen en afbeeldingen in bijgesneden PDF-scans worden niet meer verborgen wanneer ze worden opgeslagen
   • Make Transparent Image voegt niet langer ongewenste randen toe
   • Vergrendelde tekengereedschappen geven geen selectie meer weer wanneer ze in gebruik zijn
   • Diverse verbeteringen en bugfixes
   • Diverse verbeteringen en bugfixes
   • Nieuwe OCR-engine met verbeterde nauwkeurigheid
   • Nieuw hulpmiddel voor het markeren van tekst — selecteer en markeer tekst in één enkele handeling
   • Scan rechtstreeks naar PDFpenPro vanuit Image Capture- of TWAIN-scanners (alleen Snow Leopard)
   • Talrijke verbeteringen en bugfixes
   • Problemen opgelost met het openen van sommige PDF-documenten in Snow Leopard
   • Vaste Quartz-filters op Snow Leopard
   • Verbeterd klikselectiegedrag in Snow Leopard
   • Problemen opgelost met het invullen van sommige IRS-formulieren
   • Voor het combineren van PDF's en het splitsen van PDF-scripts is Rosetta niet langer vereist
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Ondersteuning toegevoegd voor documenten die zijn versleuteld met 128 -bit AES-codering
   • Ondersteuning toegevoegd voor de verbeterde afdrukgebeurtenis in AppleScript
   • Andere oplossingen en verbeteringen
   • Lost enkele geometrische problemen op (voornamelijk met rotatie)
   • Lost een mogelijke crashende bug op die onbedoeld is geïntroduceerd in 4 . 1 . 4
   • Verbeterde weergaveprestaties voor grote documenten
   • AppleScript-documenteigenschap toegevoegd: "OCR uitvoeren"
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Lost het probleem op waarbij de accenten op bepaalde documenten worden verschoven
   • Lost het probleem op waarbij de pagina verdwijnt bij gebruik van Correcte tekst
   • Het selecteren van items in de annotatielijst activeert niet langer bijsnijden
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Menu-item Document posten (in het menu Bestand)
   • Prestatieverbeteringen
   • Bugfixes
   • Sparkle-ondersteuning voor updates in de applicatie
   • Oplossing voor het maken van veelhoeken en rechthoeken met afgeronde randen
   • Oplossingen voor rastermagneet met doorlopende weergave
   • Continu scrollen in weergaven van zowel enkele als tegenover elkaar liggende pagina's
   • Bewerken in tegenoverliggende paginaweergave
   • Bewerken terwijl u continu scrolt
   • AppleScript-ondersteuning voor OCR
   • Bekijk de tabvolgorde van formuliervelden in PDFpenPro
   • Diverse verbeteringen en bugfixes
   • Verbeteringen voor Axiotron Modbook-peninvoer
   • Kleine reparaties en updates
   • Bugfixes en stabiliteitsverbetering
   • Command-optie om OCR van het hele document te forceren
   • Bates-nummering toegevoegd aan scriptmenu
   • Objecttransparantie gewijzigd om met Voorvertoning te werken
   • Herstelde Franse en Italiaanse lokalisaties
   • Interpretatie van vast paginaformaat voor afbeeldingen met hoge dichtheid
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Voorkeuren toegevoegd voor OCR-aanwijzingen
   • Vaste nauwkeurigheid van zoekselectie in kolomdocumenten
   • Probleem met overtekenen van markeringen opgelost
   • Vaste onderstrepingspositie
   • Vaste inhoudsopgave bewerken op Mac OS X 10 . 4
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Optical Character Recognition (OCR) herkent tekst in veel gescande documenten, waardoor gescande tekst kan worden geselecteerd, gekopieerd en gewijzigd.
   • Verbeterde gebruikersinterface; inclusief een documentzijbalk met miniaturen en inhoudsopgave; gestroomlijnd eigenschappenvenster; duidelijkere werkbalkbedieningen.
   • Aanzienlijke upgrades voor bestandscompatibiliteit.
   • Importeer Microsoft Word-documenten.
   • Notities en opmerkingen afdrukken.
   • Extra markeringsmogelijkheden, waaronder onderstrepen, doorhalen en aangepaste markeringskleur.
   • Tekstafdrukken kunnen in de bibliotheek worden opgeslagen voor hergebruik.
   • Inhoudsopgave van document maken en bewerken (alleen PDFpenPro).
   • Opslaan als TIFF.
   • Herschreven en verbeterde online help.
   • Beeldcompressie in opgeslagen bestanden via ColorSync.
   • Selectie van tekst in meerdere kolommen is aanzienlijk verbeterd.
   • Tekstkleurkeuzes gescheiden van afbeeldingen.
   • Aangepaste markeringskleur Voorkeur.
   • Scribble-tool herkent en assembleert tabletinvoer met meerdere slagen.
   • Pijlkeuzes voor regeleinden.
   • Patroonselectie voor contouren.
   • Selectie van meerdere bestanden in importdialoogvenster.
   • Nieuw toepassingspictogram.

Pdf-pen 3

   • Diverse oplossingen en verbeteringen
   • Diverse oplossingen en verbeteringen
   • Verbeterde mogelijkheid om PDF's te openen volgens nieuwere specificaties
   • Verbeterde mogelijkheid om niet-standaard PDF-documenten te openen
   • Verschillende gevallen van verdwijnende tekst opgelost bij het gebruik van Correcte tekst
   • Verschillende gevallen van onleesbare tekst opgelost bij het gebruik van Correcte tekst
   • Talrijke stabiliteitsverbeteringen en kleine bugfixes
   • Verbeterde verwerking van lettertypebreedtes voor lettertypen die vaak voor OCR worden gebruikt
   • Af en toe crashende bug verholpen die van invloed was op sommige bankafschriften
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • Kleine verbeteringen en oplossingen
   • Er is een probleem opgelost waarbij lettertypen of spatiëring door elkaar konden worden weergegeven
   • Vaste instelling van lettertype, uitlijning en kleur voor formuliervelden in PDFpenPro
   • Verbeterde prestaties bij het toevoegen van afdrukken aan grote documenten
   • Diverse stabiliteitsverbeteringen
   • Verbeterde prestaties bij het openen van documenten op 10 . 4 . 11 en 10 . 5 .x
   • Verbeterde ondersteuning voor beveiligde documenten
   • Kleine verbeteringen en oplossingen
   • Vaste "Combine PDF" script onder Leopard
   • "Openen met PDFpenPro"-workflowitem onder Leopard opgelost
   • Vaste positionering van markeringen wanneer de pagina wordt bijgesneden
   • Vaste positionering van opmerkingen wanneer de pagina wordt gedraaid
   • Verbeterde compatibiliteit met off-spec documenten
   • Weergave van gemarkeerde, doorgestreepte, onderstrepende en kronkelende tekstannotaties
   • Weergave van lijn-, vierkant-, cirkel-, inkt- en stempelannotaties
   • Voorkeur om grote afbeeldingen automatisch te vergrendelen
   • Afgedrukte pagina's zijn gecentreerd
   • Diverse andere oplossingen
   • Bibliotheek met Engelse proefleesmarkeringen voor PDF-markeringen
   • Verbeterde verwerking van gescande PDF-documenten
   • Verschillende andere verbeteringen en oplossingen
   • Onthoudt het zoomniveau en de paginapositie van eerder geopende documenten
   • Respecteert de voorkeur voor de standaard lettergrootte bij het maken van formuliervelden
   • Kleine bugfixes en verbeteringen
   • URL- en paginalinks toevoegen, bewerken en verwijderen in PDFpenPro
   • Toegang tot tekstopmaakattributen via AppleScript
   • Vaste functie "Afdrukken samenvoegen in pagina".
   • Probleem met opnieuw tekenen opgelost dat is geïntroduceerd in 3 . 0 . 2
   • Andere kleine fixes en verbeteringen
   • De weergave van tegenover elkaar liggende pagina's wordt correct weergegeven
   • Links ondersteunen nu randattributen (bewerkbaar in PDFpenPro)
   • Correct Text werkt in gecodeerde documenten die bewerking mogelijk maken
   • Open en bewaar AppleScript-opdrachten accepteren een optioneel wachtwoord
   • Diverse kleine bugfixes
  • PdfpenPro 3 . 0 . 1 is niet vrijgegeven om te downloaden.

   • Afbeeldingen bewerken - bestaande afbeeldingen in pdf's verplaatsen/verkleinen/kopiëren/verwijderen
   • Tekst corrigeren/wijzigen – vervang tekst in pdf's door bewerkbare tekstblokken
   • Inhoudsopgave bekijken
   • Selecteer tekst in meerdere kolommen
   • Kopieer tekst met opmaak – behoud lettertypen en opmaak bij het kopiëren uit PDF's
   • Verbeteringen in de gebruikersinterface

Pdf-pen 2

   • Verbeterd selectiegedrag voor PDF-afbeeldingen
   • Verbeterde tekstlocatie en -selectie
   • Probleem opgelost bij het interpreteren van Unicode-karakterkaarten
   • Enkele schijfkopie voor alle talen
   • Verbeterde UNICODE-ondersteuning
   • Ga naar links op PDFpenPro worden nu gevolgd
   • Diverse betrouwbaarheidsverbeteringen
   • Verbeterde UNICODE-ondersteuning
   • Ga naar links op PDFpenPro worden nu gevolgd
   • Diverse betrouwbaarheidsverbeteringen
   • Ondersteuning voor PDF-opmerkingen
   • Toon en navigeer vanuit een lijst met opmerkingen, notities en afdrukken
   • Diverse andere fixes en verbeteringen
   • Verbeterde documentcompatibiliteit
   • Updates voor met een wachtwoord beveiligde documenten op Intel Universal binary
   • Updates essentieel voor Intel Universal binary
   • Extra sneltoetsen voor markeren, een lege pagina invoegen en naar pagina gaan
   • Diverse verbeteringen en prestatieverbeteringen
   • Universal Binary (werkt native op Intel en PowerPC)
   • Verbetert de kwaliteit van afgedrukte afdrukken
   • Verbeterde prestaties voor het verwerken van complexe formulieren
   • Verbeterde interactiviteit voor documentweergave
   • Verbeterde weergaveprestaties
   • Lost het probleem op met verdwijnende afdrukken in de betreffende documenten
   • Diverse andere fixes en verbeteringen
   • Lost problemen op met het schrijven van annotaties om PDF's te beveiligen
   • Open met PDFpenPro rechtstreeks vanuit het dialoogvenster Afdrukken
   • Verbeterde compatibiliteit met afwijkende PDF-bestanden
   • Kleine bugfixes
   • Open beveiligde en met een wachtwoord beveiligde PDF-documenten *
   • Bewaar documenten met wachtwoordbeveiliging
   • Maak multi-stroke afdrukken uit de vrije hand
   • Maak meerlijnige polygoonafdrukken
   • Koppelingen naar URL's en pagina's in document toevoegen (vereist PDFpenPro)
   • Volg externe bestandskoppelingen
   • Geoptimaliseerde tekenprestaties
   • Verbeterd geheugenbeheer
   • Betere verwerking van afwijkende PDF's
   • Kleine bugfixes en verbeteringen
   • PDFpenPro respecteert de beveiligingsmachtigingen voor PDF-documenten
   • Tiger (Mac OS X 10 . 4 ) compatibel
   • PDFpenPro maakt nu voorvertoning invulbare tekstvelden (bestaande PDFpenPro-formulieren opnieuw opslaan om in te schakelen)
   • Opgeloste Tiger-specifieke crash bij het toevoegen van afdrukken
   • Opgelost: vastlopen met PDF-scripts combineren/splitsen bij oproep vanuit het scriptmenu
   • PDF-notities bekijken, toevoegen en bewerken
   • Pagina's bijsnijden
   • Selecteer en kopieer rechthoekige gebieden
   • Comprimeer ongecomprimeerde afbeeldingen bij het opslaan (vereist PDFpenPro)
   • Bedrukte afbeeldingen behouden de compressie-instellingen wanneer ze worden opgeslagen
   • Verdere niet-specifieke PDF-problemen zijn opgelost
   • Prestatie- en stabiliteitsverbeteringen
   • Meerregelige tekst in formulieren wordt correct weergegeven
   • Pasmaat verbeterd voor kleine puntmaten
   • Precies horizontale en verticale lijnen worden goed weergegeven
   • Linkannotaties in oude stijl werken naar behoren
   • Prestatieverbeteringen
   • Stabiliteitsverbeteringen
   • Ingevulde PDF-formulieren invullen en opslaan
   • Cross-platform invulbare PDF-formulieren maken (vereist PDFpenPro)
   • Zoek, selecteer en kopieer de volledige tekst van PDF-documenten
   • Bekijk en volg links in PDF-documenten
   • Markeermarkeringen toevoegen aan documenttekst
   • Lijn objecten uit
   • Tonen en uitlijnen op raster
   • Standaardlettertype en -grootte instellen voor tekstafdrukken
   • Controleer op updates via internet
   • Talrijke verbeteringen en oplossingen

Pdf-pen 1

   • Verbeterde snelheid en responsiviteit van tekstbewerkingen
   • Verbeterde precisie en responsiviteit van tekengereedschap uit de vrije hand
   • Drukt af op schaal 100 %, tenzij gespecificeerd in Pagina-instelling
   • Gesplitst PDF-script opgelost
   • Onverwacht scrollen naar boven verholpen
   • Talrijke problemen met niet-gespecificeerde pdf's zijn opgelost
   • Tekengereedschap uit de vrije hand om je eigen krabbels te maken
   • Bibliotheekpalet met ingebouwde vectortekeningen, uw afbeeldingen en uw krabbels
   • Bekijk en bewerk PDF-documentinformatie
   • Pagina('s) roteren
   • Open TIFF-bestanden met meerdere pagina's (en andere grafische bestanden)
   • Liniaalondersteuning voor tekstafdrukken
   • Optie voor weergave van meerdere pagina's van rechts naar links
   • Dubbelklik om het standaardgereedschap in te stellen
   • Handgereedschap om te scrollen
   • Combineer PDF's en Split PDF-scripts (druppels)
   • Verbeterde tekensnelheid
   • Overzichtsrand voor tekstafdrukken
   • Verbeterde lettertype- en grensgrootte voor standaard tekstafdruk
   • Slankere tekstcursor
   • Betere afhandeling van niet-gespecificeerde PDF-bestanden