Advies voor het gebruik van sjablonen voor woningreparatiecontracten met klanten

Op zoek naar een sjabloon voor een huisreparatiecontract voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - reparatiecontract woning sjabloon

Voor degenen die thuisreparatiebedrijven exploiteren, kan een aangepast contract voor de verschillende taken die zij kunnen uitvoeren, omslachtig aanvoelen. Daarom vertrouwen meer thuisreparatieprofessionals op contracttemplates voor thuisreparatie om te gebruiken met klanten.

Wat u hier zult vinden:

 • Wanneer woningreparatiecontracten niet van toepassing zijn
 • Cruciale voorwaarden in reparatiecontracten voor woningen
 • Optimaal gebruik maken van sjablonen voor woningreparatiecontracten
 • Impact van lokale wetten op woningreparatiecontracten
 • Aanvullende informatiebronnen

Wanneer woningreparatiecontracten niet van toepassing zijn

Verrassend veel aannemers en onderaannemers weten niet dat er momenten zijn waarop overeenkomsten of contracten voor woningreparaties niet kunnen worden gebruikt of gehandhaafd. De specifieke gevallen omvatten:

 • Voor nieuwbouw
 • Wanneer een project minder kost dan $500
 • Wanneer de aannemer inbraak- of brandsystemen installeert

Voor alle andere soorten reparaties, verbouwingen, huisverbeteringen of renovaties kan een sjabloon voor een reparatiecontract helpen. Voor projecten zoals het vervangen van een oprit, verbeteringen aan de binnen- of buitenkant van het huis, het toevoegen van een zwembad, terras of veranda, of wanneer een kelder wordt verbouwd tot bewoonbare ruimte, moet altijd een contract worden opgesteld.

Cruciale voorwaarden in reparatiecontracten voor woningen

Zoals bij elk contract zijn er enkele basiskenmerken die u in een reparatiecontract moet opnemen om ervoor te zorgen dat het uitvoerbaar is. Een modelcontract voor woningreparatie bevat deze algemene onderdelen, die kunnen worden aangepast aan uw behoeften. Deze onderdelen omvatten:

 • Naam en adres van huiseigenaar en aannemer
 • Duur van het contract (begin tot einde van het project)
 • Details van de te verrichten reparatie of renovatie
 • Geschatte kosten van het totale project
 • Betalingsplan (aanbetaling, tijdschema, gebeurtenissen die de betaling in gang zetten)
 • Verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen
 • Beëindigingsclausule
 • Clausule ter bescherming van de aansprakelijkheid
 • Rechtsmiddelen in geval van verzuim
 • Handtekeningen van beide partijen bij het contract

Optimaal gebruik maken van sjablonen voor woningreparatiecontracten

Een sjabloon voor een woningreparatiecontract voorziet aannemers meestal van aanvullende clausules die nuttig zijn bij de samenwerking met klanten. Enkele van deze clausules zijn:

 • Contractor's Status - maakt duidelijk dat de contractant een onafhankelijke contractant is en geen werknemer.
 • Verzekeringsdekking - beschrijft het type verzekering dat u als aannemer hebt en waartegen het de huiseigenaar beschermt.
 • Werkgarantie - geeft informatie aan de huiseigenaar over de stappen die hij moet ondernemen als een deel van het werk niet voldoet.
 • Liens Pending Payment - deze clausule kan belangrijk zijn als een huiseigenaar niet betaalt voor werk dat u heeft gedaan. Dit bereidt de huiseigenaar voor op de mogelijkheid dat u een pandrecht op zijn huis vestigt.
 • Wijzigingen in het contract - wat is vereist om het contract te wijzigen en welke wijzigingen kunnen aanvaardbaar of onaanvaardbaar zijn.

Aannemers moeten in hun contract ook details opnemen voor het geval een deel van het werk door onderaannemers moet worden uitgevoerd. Bovendien, als uw tijdschema voor de voltooiing van bepaalde punten afhangt van het contract van de huiseigenaar met een andere partij, moet dit in uw contract worden vermeld voor het geval de andere partij niet presteert.

Impact van lokale wetten op woningreparatiecontracten

Voordat u een huisreparatiecontract afrondt, ook wanneer u een sjabloon voor een huisreparatiecontract gebruikt, moet u de lokale wetgeving controleren. Veel staten hebben een specifieke taal die in elk huisreparatiecontract moet worden opgenomen. Een paar voorbeelden zijn Massachusetts, dat vereistdat specifieke voorwaarden worden opgenomen in een huisreparatiecontract, enCalifornië, dat ook specifieke vereisten heeft die in elk huisreparatiecontract moeten worden behandeld. Als u geen rekening houdt met de lokale vereisten en deze niet opneemt in uw contract, zelfs als u een sjabloon voor een reparatiecontract gebruikt, kan dat later juridische problemen opleveren.

Een reparatiecontract afsluiten

Zodra u hebt gecontroleerd of het modelcontract voor woningreparatie dat u hebt gebruikt voldoet aan al uw behoeften en of het voldoet aan alle plaatselijke vereisten, bent u klaar om het te laten ondertekenen. In plaats van meer tijd te besteden aan een persoonlijk bezoek aan de huiseigenaar, kunt u het contract veilig laten uitvoeren vanuit uw kantoor.

Om uw contract zo snel mogelijk te laten tekenen, kunt u Nitro Sign gebruiken om al uw contracten of belangrijke documenten te laten tekenen. U en uw klant hebben onmiddellijk toegang tot de volledig uitgevoerde overeenkomst.

Aanvullende informatiebronnen

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - sjabloon voor hondenuitlaatservice
Op zoek naar een sjabloon voor een hondenuitlaatcontract voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - sjabloon arbeidsovereenkomst restaurant
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - sjabloon voor schildercontracten
Op zoek naar een sjabloon voor schilderscontracten voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.