Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
PDF-bestanden bekijken en navigeren

Een link toevoegen in een PDF-bestand

U kunt handmatig links aan uw PDF-pagina's toevoegen door op het Link-gereedschap te klikken en de omtrek van de link op de pagina te tekenen. Zodra het is toegevoegd, kunt u het uiterlijk ervan bewerken en de actie instellen die het moet uitvoeren wanneer de gebruiker erop klikt.

Een link toevoegen aan een PDF-document:

  1. Op het tabblad Page Layout klikt u in de groep Navigatie op Link.
  2. Klik op de pagina en versleep de aanwijzer om de link toe te voegen
  3. In het venster Link maken stelt u de eigenschappen Link uiterlijk in en selecteert u de actie Link.
  4. Klik op Volgende om de opties voor uw geselecteerde Link-actie te configureren.
  5. Klik en versleep de link om deze te verplaatsen, of klik en versleep een van de hoekhendels om de grootte aan te passen.
Tags
Nitro PDF Pro