Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Een link toevoegen in een PDF-bestand

U kunt handmatig links aan uw PDF-pagina's toevoegen door op het Link-gereedschap te klikken en de omtrek van de link op de pagina te tekenen. Zodra het is toegevoegd, kunt u het uiterlijk ervan bewerken en de actie instellen die het moet uitvoeren wanneer de gebruiker erop klikt.

Een link toevoegen aan een PDF-document:

  1. Op het tabblad Page Layout klikt u in de groep Navigatie op Link.
  2. Klik op de pagina en versleep de aanwijzer om de link toe te voegen
  3. In het venster Link maken stelt u de eigenschappen Link uiterlijk in en selecteert u de actie Link.
  4. Klik op Volgende om de opties voor uw geselecteerde Link-actie te configureren.
  5. Klik en versleep de link om deze te verplaatsen, of klik en versleep een van de hoekhendels om de grootte aan te passen.
Tags
PDF-bestanden bekijken en navigeren