Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

iManage Work implementeren 10

In deze handleiding worden de stappen beschreven die nodig zijn om de iManage server in te stellen voor communicatie met Nitro PDF Pro.

Stap 1: Nitro PDF Pro toevoegen aan de toegestane apps op de iManage Server

Let op: Als u meer dan één iManage server hebt, moet deze stap op elke iManage server worden uitgevoerd.

In iManage Control Center (IMCC) voegt u Nitro Pro toe aan de toegestane toepassingen:

 • als u een account gebruikt op cloudimanage.com: selecteer en voeg Nitro Pro toe uit de lijst met toepassingen 
 • als u een andere iManage 10.2+ server gebruikt (cloud of on-premise): voeg Nitro Pro handmatig toe met een vooraf gedefinieerde Client ID:
Klant-ID / API-sleutel 

0127f653-a333-483f-b6b4-fb452b5959a7

Klantgeheim / API-geheim

<automatisch gegenereerd>

Omleiding URL

http://localhost/

Type toepassing

Inheemse

Voor meer informatie over IMCC en toepassingen, klik hier.

Stap 2: Nitro PDF Pro als geïntegreerde toepassing registreren

Let op: Als u meer dan één iManage server hebt, moet deze stap op elke iManage server worden uitgevoerd.

 1. Download imWorkOptions.xml bestand van IMCC. Als een dergelijk bestand niet bestaat, kan de sjabloon worden gedownload van het iManage Helpcentrum of handmatig worden aangemaakt.
 2. In imWorkOptions.xml, de sectie toevoegen die Nitro Pro als geïntegreerde toepassing markeert:
  <ws_options>     
     <ws_option name="integratie">         
       <key name="IntegratedProcesses" value="NitroPDF"/>     
     </ws_option> 
  </ws_options> 
  
  BELANGRIJK: zorg ervoor dat "<ws_options>" geen attribuut "applyToAll" bevat. Als dit attribuut bestaat, verwijder het dan. De waarde van "IntegratedProcesses" moet precies "NitroPDF" zijn, aangezien dit overeenkomt met de naam van het Nitro PDF Pro-proces op een client.
  
 3. Upload het resultatendocument terug naar het IMCC.
 4. Om de configuratie aan clientzijde bij te werken, moet opnieuw verbinding worden gemaakt met de iManage server.

Stap 3: De clientzijde instellen

Op client-werkstations:

 1. Zorg ervoor dat iManage Work Desktop for Windows 10.5 of nieuwer (ook bekend als iManage Agent) draait en verbonden is met de iManage server.
 2. Voordat u Nitro Pro installeert, moet u een MST-bestand genereren met iManage-integratie ingeschakeld door het Nitro Pro Deployment Tool:
  Imanage.png
  BELANGRIJK: Het pad moet worden ingesteld op Werksubmap waar Nitro Pro iManage dlls kan vinden. Als het iManage-installatiepad ontbreekt, werkt de integratie van Nitro Pro met iManage niet en dit kan ertoe leiden dat de documenten die vanuit de web-client worden geopend, uitgecheckt blijven totdat ze handmatig worden ingecheckt.
 3. Installeer Nitro Pro met het aangemaakte MST-bestand. Voor meer details zie Pagina 3 "Hoe iManage integratie met Deployment Tool in te schakelen".
 4. Nitro Pro instellen als standaard PDF-viewer

Hoe iManage integratie met de Deployment Tool inschakelen

Stap 1: Randvoorwaarden

 1. Verwijder de vorige versie van Nitro PDF Pro.
 2. Download Nitro Pro installer en bijbehorende Deployment Tool.
  OPMERKING: het is belangrijk dat Deployment Tool van dezelfde versie is als het Nitro Pro-installatieprogramma.
Stap 2: MST-bestand voorbereiden met ingeschakelde iManage integratie

 1. Deployment Tool starten
 2. Klik rechtsboven op de knop Bladeren... en selecteer het gedownloade Nitro Pro-installatieprogramma (MSI-bestand). Bijvoorbeeld:
  Inzet 1.png
 3. Selecteer in het laatste paneel iManage Work 10 sectie.
 4. Selecteer het selectievakje Integratie met iManage Work inschakelen 10.
 5. In het bewerkingsveld iManage Install Path stelt u het pad in naar de submap Work onder de iManage installatiemap. OPMERKING: deze submap moet de iManage DLL's bevatten. Bijvoorbeeld:
  Inzet 2.png
 6. Onderaan het dialoogvenster vinkt u het vakje overeenkomst aan en klikt u op "MST-bestand genereren". Bijvoorbeeld:
  Inzet 3.png
 7. Wanneer de MST met succes is gegenereerd, verschijnt het bericht met het pad naar het MST-bestand.
 8. [BELANGRIJK] Sluit het dialoogvenster van het inzetgereedschap. 
Stap 3: Installeer Nitro Pro met toepassing van het MST-bestand/h5>

 1. Open CMD (Windows-opdrachtregel).
 2. Installeer Nitro Pro met behulp van deze opdrachtregelindeling:
  Deplyment 4.jpg
  OPMERKING: Het is belangrijk om TRANSFORMS correct te spellen - anders wordt MST niet toegepast. Als het pad spaties bevat, moeten deze tussen dubbele aanhalingstekens "" worden geplaatst.
  Inzet 4.png
 3. Volg gewoon de stappen van het installatieprogramma.
Tags
Integraties