Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Integraties

iManage Work implementeren 10

Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om de iManage-server in te stellen om te communiceren met Nitro PDF Pro.

Stap 1 : Nitro PDF Pro toevoegen aan de toegestane apps op de iManage Server

Opmerking: als u meer dan één iManage-server heeft, moet deze stap op elke iManage-server worden uitgevoerd.

Voeg in iManage Control Center (IMCC) Nitro Pro toe aan de toegestane applicaties:

 • als u een account gebruikt op cloudimanage.com : selecteer en voeg Nitro Pro toe vanuit de applicatielijst 
 • als u een andere iManage 10 gebruikt. 2 + server (cloud of on-premises) : voeg Nitro Pro handmatig toe met vooraf gedefinieerde client-ID:
Client-ID / API-sleutel 

0127 f 653 -a 333 - 483 fb 6 b 4 -fb 452 b 5959 een 7

Clientgeheim / API-geheim

<automatisch gegenereerd>

Omleidings-URL

http://localhost/

Applicatie type

Autochtone

Voor meer informatie over IMCC en applicaties, klik hier .

Stap 2 : Registreer Nitro PDF Pro als een geïntegreerde applicatie

Opmerking: als u meer dan één iManage-server heeft, moet deze stap op elke iManage-server worden uitgevoerd.

 1. Download het imWorkOptions.xml- bestand van IMCC. Als er geen dergelijk bestand is, kan de sjabloon worden gedownload van iManage Help Center of handmatig worden gemaakt.
 2. Voeg in imWorkOptions.xml de sectie toe die Nitro Pro markeert als geïntegreerde applicatie:
  <ws_options> 
   <ws_option name="integration"> 
   <key name="IntegratedProcesses" value="NitroPDF"/> 
   </ws_option> 
   </ws_options> 
  
   BELANGRIJK: zorg ervoor dat “<ws_options>” geen attribuut "applyToAll". Als dit kenmerk bestaat, verwijder het dan. De waarde van "IntegratedProcesses" moet exact "NitroPDF" zijn, aangezien het overeenkomt met de naam van het Nitro PDF Pro-proces op een client.
  
 3. Upload het resultaatdocument terug naar het IMCC.
 4. Om de configuratie aan de clientzijde bij te werken, moet u opnieuw verbinding maken met de iManage-server.

Stap 3 : de clientzijde instellen

Op clientwerkstations:

 1. Zorg ervoor dat iManage Work Desktop voor Windows 10 . 5 of nieuwer (ook bekend als iManage Agent) is actief en is verbonden met de iManage-server.
 2. Genereer voordat u Nitro Pro installeert een MST-bestand met iManage-integratie ingeschakeld door Nitro Pro Deployment Tool:
  Afbeelding.png
  BELANGRIJK: Het pad moet zijn ingesteld op de submap Work waar Nitro Pro iManage-dll's kan vinden. Als het iManage-installatiepad ontbreekt, werkt Nitro Pro-integratie met iManage niet en dit kan ertoe leiden dat de documenten die vanuit de webclient zijn geopend, uitgecheckt blijven tot handmatig inchecken.
 3. Installeer Nitro Pro met het gemaakte MST-bestand. Zie pagina 3 "iManage-integratie inschakelen met Deployment Tool" voor meer informatie.
 4. Nitro Pro instellen als standaard PDF-viewer

iManage-integratie inschakelen met de Deployment Tool

Stap 1 : Randvoorwaarden

 1. Verwijder de vorige versie van Nitro PDF Pro.
 2. Download het Nitro Pro-installatieprogramma en de bijbehorende Deployment Tool.
  OPMERKING: het is belangrijk om een Deployment Tool van dezelfde versie als het Nitro Pro-installatieprogramma te hebben.
Stap 2 : MST-bestand voorbereiden met ingeschakelde iManage-integratie

 1. Implementatietool starten
 2. Klik in de rechterbovenhoek op een knop Bladeren... en selecteer het gedownloade Nitro Pro-installatieprogramma (MSI-bestand). Bijvoorbeeld:
  Implementatie 1 .png
 3. Selecteer in het lespaneel de sectie iManage Work 10 .
 4. Schakel het selectievakje Integratie met iManage Work inschakelen 10 in .
 5. Stel in het bewerkingsveld iManage Install Path het pad in naar de submap Werk onder de iManage-installatiemap. OPMERKING: deze submap moet de iManage DLL's bevatten. Bijvoorbeeld:
  Implementatie 2 .png
 6. Vink onder aan het dialoogvenster het selectievakje overeenkomst aan en klik op "MST-bestand genereren". Bijvoorbeeld:
  Implementatie 3 .png
 7. Wanneer MST succesvol is gegenereerd, verschijnt het bericht met het pad naar het MST-bestand.
 8. [BELANGRIJK] Sluit het dialoogvenster met de implementatietool. 
Stap 3 : installeer Nitro Pro met het toepassen van het MST-bestand/h 5 >

 1. Open CMD (Windows-opdrachtregel).
 2. Installeer Nitro Pro met deze opdrachtregelindeling:
  Implementatie 4 .jpg
  OPMERKING: Het is belangrijk om TRANSFORMS correct te spellen, anders wordt MST niet toegepast. Als het pad spaties bevat, moet het tussen dubbele aanhalingstekens "" staan.
  Implementatie 4 .png
 3. Volg gewoon de stappen van het installatieprogramma zoals gewoonlijk.
Tags
Nitro PDF Pro
Toekomst van werk

Het Nitro-productiviteitsrapport 2022

Ontdek hoe de pandemie de productiviteit, workflows en digitale initiatieven heeft veranderd, evenals de trends en technologieën die het werk in 2022 en daarbuiten vormgeven.