Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Formuliergegevens importeren en exporteren

Met Nitro Pro exporteert u formuliergegevens als een afzonderlijk FDF-bestand (formuliergegevensformaat). Een geëxporteerd FDF-bestand is veel kleiner dan het oorspronkelijke PDF-formulierbestand, waardoor het veel handiger is om onder anderen te verspreiden. U kunt een FDF-bestand per e-mail naar een andere gebruiker sturen, die de gegevens vervolgens in een PDF-bestand kan importeren, of u kunt FDF-bestanden gebruiken om formuliergegevens lokaal op te slaan en om gegevens in uw formulieren te importeren.

Wanneer u gegevens in een PDF-formulier importeert, moet het formulier velden bevatten met exact dezelfde namen als de velden waaruit de gegevens zijn geëxporteerd. Veldnamen zijn hoofdlettergevoelig. Nitro Pro negeert alle geïmporteerde veldgegevens waarvan de veldnamen niet overeenkomen met de namen van het geëxporteerde bestand.

Gegevens exporteren uit een PDF-document:

  1. Open de PDF in Nitro Pro
  2. Op het lint Formulieren, in de groep Formuliergegevens, klikt u op Exporteren.
  3. Typ een naam voor het bestand
  4. Klik op Opslaan

Hoe importeert u gegevens in een PDF-document?

  1. Open de PDF in Nitro Pro
  2. Op het lint Formulieren, in de groep Formuliergegevens, klikt u op Importeren.
  3. Selecteer het te importeren bestand
  4. Klik op Openen
Tags
Formulieren