Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Formulieren

Een selectievakje maken in een PDF

In bijna alle gevallen moet u unieke veldnamen gebruiken bij het maken van formuliervelden. Als u dezelfde naam voor een veld gebruikt, zoals een tekstveld, worden de gegevens die in het veldvak zijn getypt, gerepliceerd voor alle velden met dezelfde naam. De uitzondering op de regel is bij het maken van selectievakjes en keuzerondjes. Als u één selectievakje of keuzerondje in een groep wilt uitschakelen terwijl een ander selectievakje of keuzerondje is aangevinkt, gebruikt u dezelfde veldnaam. Beide veldtypen hebben een optie voor het toevoegen van een exportwaarde. Wanneer u velden met dezelfde naam maakt, gebruikt u verschillende exportwaarden om de ene keuze van de andere te onderscheiden.

Om een selectievakje toe te voegen:

1 . Open de pdf in Nitro Pro.

2 . Klik op het lint Formulieren in de groep Formuliervelden op Selectievakje.

3 . Sleep de aanwijzer op de pagina naar de plaats waar u het veld wilt laten verschijnen.

4 . Dubbelklik of klik met de rechtermuisknop op het veld en voer een van de volgende handelingen uit (afhankelijk van uw voorkeuren):

  • Geef het veld op het contexttabblad Eigenschappen een naam en stel de weergave-instellingen in.
  • Geef het veld een naam in het dialoogvenster Eigenschappen en stel de weergave-instellingen in.

5 . Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het contexttabblad Eigenschappen gebruikt, klikt u in de groep Meer op Eigenschappen en vervolgens op Opties.
  • Als u het dialoogvenster Eigenschappen gebruikt, klikt u op het tabblad Opties .

6 . Selecteer Opties . Kies een stijl voor het uiterlijk van het selectievakje in de lijst Stijl selectievakje. Klik in het veld Waarde exporteren en voeg een waarde toe. Als u twee velden heeft die u als Ja- en Nee-antwoorden wilt gebruiken, gebruikt u dezelfde naam voor de twee velden en voegt u een exportwaarde toe van Ja in het ene veld en Nee in het andere veld. U kunt het selectievakje ook standaard laten selecteren via de optie Standaard aangevinkt .

Een formulierveld voor een selectievakje bewerken:

1 . Open de pdf in Nitro Pro.

2 . Voer op het lint Formulier in de groep Formuliervelden een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het veldtype dat overeenkomt met het veld dat u wilt bewerken
  • Klik op Velden selecteren

3 . Dubbelklik op het veld om de kenmerken ervan te bewerken

Tags
Nitro PDF Pro
Toekomst van werk

Het Nitro-productiviteitsrapport 2022

Ontdek hoe de pandemie de productiviteit, workflows en digitale initiatieven heeft veranderd, evenals de trends en technologieën die het werk in 2022 en daarbuiten vormgeven.