PDF-bestanden bewerken
PDF-bestanden bewerken
April 29, 2021 08:44 PM
Met het hulpmiddel voor watermerken kunt u tekst, afbeeldingen en andere PDF-bestanden invoegen op een of meer pagina's in een PDF-document. U hebt volledige controle over de positie, grootte, ondoorzichtigheid en andere eigenschappen van uw watermerken, en u kunt ze opslaan voor hergebruik. U kunt ook watermerkprofielen importeren en exporteren om ze met anderen te delen. Watermerkprofielen bevatten een of meer watermerken of achtergronden.
PDF-bestanden bewerken
April 28, 2021 05:20 AM
Nitro Pro biedt hulpmiddelen waarmee u gemaakte acties ongedaan kunt maken, maar ook acties die u ongedaan hebt gemaakt opnieuw kunt uitvoeren.
PDF-bestanden bewerken
April 26, 2021 05:30 PM
Met Nitro Pro kunt u tekst en afbeeldingen in uw PDF-document selecteren en kopiëren, en ook in andere toepassingen gebruiken. Met Nitro Pro kunt u tekst met of zonder opmaak kopiëren. Tekst met opmaak kopiëren is handig wanneer u opmaakkenmerken moet behouden.
PDF-bestanden bewerken
April 19, 2021 06:54 AM
Met de juiste PDF-bewerkingstools kunt u de tijd die u besteedt aan het wisselen tussen verschillende programma's en bestandstypen tot een minimum beperken. Nitro Pro bevat een uitgebreide set hulpmiddelen om de tekst, afbeeldingen en pagina's in uw bestaande PDF's te bewerken, en ze voor te bereiden en te polijsten voor distributie.
PDF-bestanden bewerken
April 19, 2021 06:44 AM
Met het hulpmiddel Header & Footer kunt u tekst, afbeeldingen en andere PDF-bestanden invoegen op een of meer pagina's in een PDF-document. U hebt volledige controle over de positie, grootte, ondoorzichtigheid en andere eigenschappen van uw kop- en voetteksten, en u kunt ze opslaan voor hergebruik. U kunt ook kop- en voettekstprofielen importeren en exporteren om ze met anderen te delen. Koptekst- en voettekstprofielen bevatten een of meer kop- en voetteksten.
PDF-bestanden bewerken
April 15, 2021 02:38 AM
De eigenschappen van lettertypes variëren aanzienlijk, afhankelijk van de instellingen die tijdens het maken van een PDF-bestand worden gebruikt. Dit kan van invloed zijn op uw vermogen om tekst in het PDF-bestand te bewerken. Met name PDF-bestanden met subsetlettertypes kunnen problematisch zijn wanneer op het laatste moment nog wijzigingen moeten worden aangebracht. Lettertype-inbedding helpt bij het nauwkeurig weergeven van een PDF-bestand op het scherm of bij het afdrukken. Als u een lettertype wilt gebruiken wanneer u een PDF-bestand bewerkt, moet het lettertype op uw systeem zijn geïnstalleerd.
PDF-bestanden bewerken
April 12, 2021 12:48 AM
Nitro Pro ondersteunt het combineren van PDF-bestanden en elk ander bestandstype dat u opgeeft, zolang u een toepassing op uw computer hebt geïnstalleerd die dat bestandstype kan weergeven. Nitro Pro zal op de achtergrond andere soorten bestanden naar PDF converteren en vervolgens elk PDF-bestand in de opgegeven volgorde samenvoegen.
PDF-bestanden bewerken
April 09, 2021 12:51 AM
Bates-nummering is nuttig in juridische en andere sectoren waar alle pagina's in een documentenverzameling gelabeld, verantwoord en gemakkelijk terug te vinden moeten zijn. Met de Bates-nummering kunt u aan elke pagina een uniek nummer toevoegen. U kunt de nummering op elk punt beginnen en, wanneer u meer dan één document verwerkt, de nummering over de documenten voortzetten.
PDF-bestanden bewerken
April 08, 2021 09:46 PM
Naast tekst en afbeeldingen kunnen PDF-bestanden ook hele bestanden als bijlage bevatten. Dit maakt het uitwisselen van sets documenten eenvoudiger en betrouwbaarder. Het deelvenster Bijlagen biedt u een centrale plaats om bijlagen te bekijken, in te voegen, te verwijderen en te exporteren.
PDF-bestanden bewerken
April 08, 2021 09:33 PM
De annotatielaag zweeft in een PDF-bestand boven de inhoudslaag, zoals een glasplaat boven een bedrukt vel papier. De inhoudslaag bevat afbeeldingen, formuliervelden en de meeste tekst. Wanneer u een Word-document naar een PDF converteert, vormt de door de oorspronkelijke auteur geschreven inhoud de inhoudslaag. Veel PDF-bestanden bevatten alleen de inhoudslaag.
PDF-bestanden bewerken
April 08, 2021 04:31 PM
Nitro Pro bevat hulpmiddelen waarmee u nieuwe tekst aan een PDF-document kunt toevoegen of last-minute correcties en updates kunt aanbrengen, zonder dat u de bronbestanden opnieuw hoeft te openen in het authoringprogramma.