Document eigenschappen

Document eigenschappen
April 19, 2021 05:01 PM
PDF documents can be set to display in particular ways when opened in a PDF viewer. For example, if your document contains bookmarks and you want them to be easily accessible, you can set the document to open with the Bookmarks pane already displayed. You can also set your PDF so it’s displayed at a particular zoom level, opens at a particular page, and so on. In Nitro Pro these settings are all controlled in the Document Properties dialog.
Document eigenschappen
April 19, 2021 03:21 AM
Als u informatie nodig heeft over de lettertypen in een document, kunt u dit doen in het dialoogvenster Documenteigenschappen. Raadpleeg het gedeelte Ingesloten lettertypen voor meer uitleg over informatie over PDF-lettertypen.
Document eigenschappen
April 14, 2021 03:44 PM
The document information fields in Nitro Pro are useful for users who want to know more about a document, and they’re particularly useful if documents are to be indexed. These fields can be used to help categorize documents and help narrow down search results from search engines and other indexes.
Document eigenschappen
April 14, 2021 03:43 PM
Details over de beveiliging en beperkingen die op een PDF zijn geplaatst, zijn te vinden in het dialoogvenster Documenteigenschappen. Raadpleeg Toestemmingsinstellingen voor meer informatie over verschillende instellingen voor PDF-machtigingen.
Document eigenschappen
April 14, 2021 03:42 PM
With Nitro Pro you can edit the document title, author, subject, and keyword fields, as well as add your own custom metadata fields.
Toekomst van werk

Het Nitro-productiviteitsrapport 2022

Ontdek hoe de pandemie de productiviteit, workflows en digitale initiatieven heeft veranderd, evenals de trends en technologieën die het werk in 2022 en daarbuiten vormgeven.