Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
PDF-bestanden bekijken en navigeren

Automatisch bladwijzers aanmaken

Met de functie Bladwijzers automatisch maken kunt u het maken van bladwijzers in uw PDF's volledig automatiseren, en met weinig moeite de bruikbaarheid van de door u gepubliceerde PDF's aanzienlijk verbeteren. Gebruik het om automatisch bladwijzers te genereren op basis van de lettertypestijlen (koppen, hoofdstukken, enz.) en de lay-out die in uw PDF's worden gebruikt. U kunt het ook gebruiken om bladwijzers te maken op basis van de tekstuele en numerieke inhoud van de PDF-bestanden met behulp van de functies tekstmaskering en jokertekens.

Om automatisch bladwijzers aan te maken:

 1. Op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Navigatie, klikt u op de pijl onder Bladwijzer.
 2. Klik op Bladwijzers automatisch aanmaken
 3. In het dialoogvenster Bladwijzers samenstellen klikt u op Niveau 1. Hierdoor wordt het dialoogvenster Selecteer bladwijzerattributen geopend.
 4. Doe een of beide van de volgende dingen:
 5. Klik op OK
 6. Om meer dan één niveau van bladwijzers te maken, klikt u op Niveau 2 (en zo verder) en voert u stap drie en vier opnieuw uit.
 7. Klik in het dialoogvenster Bladwijzers bouwen op .

Tip: Met Nitro Pro kunt u automatisch bladwijzers uit uw Word-documenten genereren op basis van de rubriekstijlen die ze bevatten. Zie de sectie Microsoft Office add-in instellingen van de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Eigenschappen voor bladwijzerselectie

Verschillende teksteigenschappen kunnen worden geconfigureerd bij het automatisch aanmaken van bladwijzers. Door de verschillende eigenschappen te combineren, creëert u bladwijzers die alleen overeenkomen met de unieke kenmerken van een specifiek tekstelement, bijvoorbeeld een hoofdstuktitel. Als er geen tekst in het document voldoet aan de eisen van de gedefinieerde eigenschappen, dan worden er geen bladwijzers aangemaakt.

 • Font Name: Maakt bladwijzers van het geselecteerde lettertype. Als u op Vernieuwen klikt, wordt de lijst van het lettertype-menu bijgewerkt met alle lettertypes in het document. Embedded fonts zijn niet inbegrepen
 • Lettergrootte: Maakt bladwijzers van tekst die voldoet aan de opgegeven lettergrootte
 • Letterkleur: Maakt bladwijzers van tekst die overeenkomen met de kleur van de geselecteerde tekst.
 • Links inspringen: Maakt bladwijzers van tekst waarvan de regel inspringt op de opgegeven afstand van de linkerkant van de pagina. Een voorbeeld van regelindentatie zijn kopteksten - als u deze kopteksten selecteert met de eigenschappen Left Indentation en Font Name ingeschakeld, produceert u bladwijzers van de kopteksten: Font Name, Font Size, Font Color, Left Indentation en Text Mask (als de eigenschap Font Name niet is ingeschakeld, wordt alle tekst met dezelfde inspringing als de opsommingstekens omgezet in een bladwijzer).
 • Tekstmasker: Maakt bladwijzers van tekst die overeenkomt met de tekens die zijn ingevoerd in het tekstvak Tekstmasker. Tekstmaskering is handig als er geen bladwijzereigenschappen zijn gedefinieerd, of als u selectief bepaalde tekst moet uitfilteren die anders een bladwijzer zou kunnen worden. Zie het gedeelte over tekstmaskering voor meer informatie over het gebruik van deze speciale tekens.
 • Trefwoordenlijst: Met deze functie kunt u bepaalde bladwijzers in- en uitsluiten op basis van hun tekstlabel. Het bestand met de trefwoordenlijst is gewoon een tekstbestand met een lijst van woorden. Als u kiest voor opname met een trefwoordenlijst, dan worden alleen bladwijzers gegenereerd die een van de trefwoorden in uw lijst bevatten. Als u kiest voor uitsluiten met een trefwoordenlijst, dan worden er geen bladwijzers aangemaakt die een van de woorden in uw trefwoordenlijst bevatten.
 • Herhaalde titels negeren: Creëert alleen een bladwijzer voor de eerste keer dat een bladwijzernaam wordt herhaald.
 • Koppen met meerdere regels: Maakt bladwijzers van tekst die meer dan één regel beslaat
 • Voorloopnummers: Met deze functie kunt u voorloopnummers aan bladwijzers toevoegen of verwijderen. Als uw koppen en hoofdstukken bijvoorbeeld worden voorafgegaan door een nummering. Deze voorloopnummers kunnen worden uitgesloten van de bladwijzerlabels die automatisch worden gegenereerd
 • Tekstafscherming: Omvat of sluit inhoud uit als bladwijzer op basis van de jokertekens die u opgeeft. In plaats van een PDF-bestand te doorzoeken op attributen (naam, grootte en kleur van het lettertype) en opmaak (inspringen), kunt u met de functie Tekstmasker de tekstinhoud van de bestanden doorzoeken om tekst wel of niet op te nemen in een bladwijzer. Tekstmaskering is bijzonder nuttig wanneer er weinig bladwijzereigenschappen zijn - wanneer het PDF-bestand niet goed of niet consistent is gestructureerd - of wanneer u bladwijzers wilt uitfilteren op basis van hun tekstuele inhoud.

Tekstmaskers gebruiken

.

De . komt overeen met één instantie van een willekeurig teken.

Voorbeeld: Als u de uitdrukking "P.F" in het veld Tekstmasker invoert, wordt een bladwijzer gemaakt van elke regel tekst die "PDF, PeF, PdF" enz. bevat.

^

De ^ maakt alleen een bladwijzer als de opgegeven tekst helemaal aan het begin van de regel staat.

Voorbeeld: Als u de tekst "^abc" invoert, wordt alleen een bladwijzer aangemaakt als de regel begon met "abc". Als een regel tekst begon met "1.0 abc" zou geen bladwijzer worden aangemaakt

$

De $ maakt alleen een bladwijzer als de opgegeven tekst helemaal aan het einde van de regel staat. Als u alleen bladwijzers wilt maken van regels die alleen de exacte tekst bevatten die u opgeeft, gebruikt u zowel de ^ als de $ tekens.

Voorbeeld: Als u de tekst "abc$" invoert, wordt alleen een bladwijzer gemaakt van tekst met regels die eindigen op "abc". Daarom zou "...xyzabc" een bladwijzer van die regel genereren, maar "abcxyz" niet.

[ ]

Elke regel met tekens binnen de [ ] genereert een bladwijzer. Tekens kunnen letterlijk worden opgegeven, of als een reeks tekens.

Voorbeeld: [abc] maakt bladwijzers van alle regels die a, b of c bevatten. Dit in tegenstelling tot het alleen maken van een bladwijzer van tekst die abc bevat als abc is ingevoerd. [a-dA-D] maakt bladwijzers van regels met alle tekens tussen a-d (dus a, b, c en d), zowel in kleine als in hoofdletters.

[^]

Tekst met tekens binnen de [ ] en na de ^ wordt niet omgezet in bladwijzers. Deze functie is erg handig wanneer deze wordt toegepast in combinatie met andere bladwijzerselectie-eigenschappen om te voorkomen dat ongewenste bladwijzers worden aangemaakt. Omgekeerd betekent dit dat elke andere tekst die niet in de [ ] staat, wordt beschouwd als potentieel bladwijzermateriaal. Daarom moet u overwegen een andere bladwijzerselectie te gebruiken in combinatie met deze. Als u echt getallen als 1.0 wilt uitsluiten, moet u het wijzigen in [^0-9]. De` wordt hieronder uitgelegd, en is nodig omdat . een speciaal teken is bij het maskeren van tekst.

Voorbeeld: Het invoeren van [^0-9] zal nog steeds bladwijzers aanmaken die getallen bevatten als de tekstregel een ander teken bevat - 1.0 zal worden omgezet in een bladwijzer omdat het een . bevat.

Het teken wordt gebruikt wanneer u een speciaal teken wilt gebruiken, zoals . Of $. Deze speciale tekens worden gebruikt in het veld Tekstmasker om speciale tekstmatching uit te voeren.

Voorbeeld: Door $ in te voeren wordt een bladwijzer gezocht en aangemaakt van tekst in het document die een $ bevat, waarbij het normale $-tekstmasker-commando wordt genegeerd.

*

Gebruik het teken * om bladwijzers te maken van meer dan één set tekens tegelijk.

Voorbeeld: Door a*b in te voeren worden bladwijzers aangemaakt van elke regel tekst die a en/of b bevat.

+

Gebruik het teken + om bladwijzers te maken van een reeks tekens in een bepaalde volgorde. Bladwijzers kunnen worden aangemaakt vanaf de eerste letter(s) vóór de +, maar tekens na de + kunnen alleen worden geboekstaafd als de tekens vóór de + ook aanwezig zijn.

Voorbeeld: Door a+b in te voeren, maakt u bladwijzers van elke tekstregel die ab, aab, aaab¸ enz. bevat. Tekst als ba, of cb, wordt genegeerd.

?

Net als het + teken, is het ? karakter creëert bladwijzers uit een reeks tekens die in een bepaalde volgorde zijn gerangschikt, maar in dit geval kunnen bladwijzers worden gecreëerd uit tekens vóór het ? alleen als de volgende tekens ook aanwezig zijn. De tekens na de ? kan worden gebruikt om bladwijzers te maken, ongeacht of de tekens voor de ? aanwezig zijn.

Voorbeeld: Door a?b in te voeren, maakt u bladwijzers van elke tekstregel met ab, abb of alleen b.

( )

Hiermee kunnen tekens worden gegroepeerd en gecombineerd met andere speciale tekens.

Voorbeeld: (a*b)$ maakt bladwijzers van tekstregels die a en/of b bevatten, maar alleen als deze regels eindigen met a of b

|

Maakt bladwijzers van de ene of de andere reeks tekens.

Voorbeeld: Door a | b in het veld Tekstmasker in te voeren, maakt u bladwijzers van tekstregels die a of b bevatten.

Tags
Nitro PDF Pro