Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
PDF-bestanden bekijken en navigeren

Automatisch bladwijzers maken

De functie Bladwijzers automatisch maken kan het maken van bladwijzers in uw PDF's volledig automatiseren en met zeer weinig inspanning de bruikbaarheid van de PDF's die u publiceert aanzienlijk verbeteren. Gebruik het om automatisch bladwijzers te genereren op basis van de lettertypestijlen (koppen, hoofdstukken, enz.) en de lay-out die in uw PDF's wordt gebruikt. U kunt het ook gebruiken om bladwijzers te maken op basis van de tekstuele en numerieke inhoud van de PDF-bestanden met behulp van de functies voor tekstmaskering en jokertekens.

Automatisch bladwijzers maken:

 1. Klik op het tabblad Pagina -indeling in de groep Navigatie op de pijl onder Bladwijzer
 2. Klik op Bladwijzers automatisch maken
 3. Klik in het dialoogvenster Bladwijzers maken op Niveau 1 . Dit opent het dialoogvenster Bladwijzerkenmerken selecteren
 4. Voer een of beide van de volgende handelingen uit:
 5. Klik OK
 6. Als u meer dan één bladwijzerlaag wilt maken, klikt u op Niveau 2 (enzovoort) en voert u stap drie en vier opnieuw uit
 7. Klik in het dialoogvenster Bladwijzers maken op Bouwen

Tip: Met Nitro Pro kunt u automatisch bladwijzers genereren vanuit uw Word-documenten op basis van de kopstijlen die ze bevatten. Zie het gedeelte Instellingen voor Microsoft Office-invoegtoepassingen van de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Selectie-attributen voor bladwijzers

Bij het automatisch aanmaken van bladwijzers kunnen verschillende teksteigenschappen worden geconfigureerd. Door de verschillende eigenschappen te combineren, worden bladwijzers gemaakt die alleen overeenkomen met de unieke kenmerken van een specifiek tekstelement; bijvoorbeeld een hoofdstuktitel. Als er geen tekst in het document overeenkomt met de vereisten van de gedefinieerde eigenschappen, worden er geen bladwijzers gemaakt.

 • Lettertypenaam : Maakt bladwijzers van het geselecteerde lettertype. Als u op Vernieuwen klikt, wordt de lijst met lettertypen bijgewerkt om alle lettertypen in het document op te nemen. Ingesloten lettertypen zijn niet inbegrepen
 • Lettergrootte : maakt bladwijzers van tekst die overeenkomt met de opgegeven lettergrootte
 • Letterkleur : Maakt bladwijzers van tekst die overeenkomt met de kleur van de geselecteerde tekst.
 • Links inspringen : Maakt bladwijzers van tekst waarbij de lijn inspringt vanaf de opgegeven afstand vanaf de linkerkant van de pagina. Een voorbeeld van regelinspringing zijn opsommingstekens. Als u deze opsommingstekens selecteert met de eigenschappen Links inspringen en Lettertypenaam ingeschakeld, worden bladwijzers gemaakt van de opsommingstekens: Lettertypenaam, Lettertypegrootte, Letterkleur, Links inspringen en Tekstmasker (als de eigenschap Lettertypenaam niet was ingeschakeld, zou alle tekst met dezelfde inspringing als de opsommingstekens worden omgezet in een bladwijzer)
 • Tekstmasker : Maakt bladwijzers van tekst die overeenkomt met de tekens die in het tekstvak Tekstmasker zijn ingevoerd. Tekstmaskering is handig als er geen kenmerkende bladwijzereigenschappen zijn of als u selectief bepaalde tekst moet uitfilteren die anders een bladwijzer zou kunnen worden. Zie het gedeelte over tekstmaskering voor meer informatie over het gebruik van deze speciale tekens.
 • Trefwoordenlijst : met deze functie kunt u bepaalde bladwijzers opnemen en uitsluiten op basis van het tekstlabel. Het trefwoordenlijstbestand is gewoon een tekstbestand met een lijst met woorden. Als u ervoor kiest om een lijst met zoekwoorden op te nemen, worden alleen bladwijzers gegenereerd die een van de zoekwoorden in uw lijst bevatten. Als u ervoor kiest om uit te sluiten met een zoekwoordenlijst, worden er geen bladwijzers gemaakt die een van de woorden in uw zoekwoordenlijst bevatten
 • Herhaalde koppen negeren : Creëert een bladwijzer voor alleen de eerste keer dat een herhaalde bladwijzernaam voorkomt.
 • Koppen met meerdere regels: maakt bladwijzers van tekst die meer dan één regel beslaat
 • Voorloopnummers : met deze functie kunt u voorloopnummers aan bladwijzers toevoegen of verwijderen. Bijvoorbeeld als uw koppen en hoofdstukken worden voorafgegaan door een nummeringssysteem. Deze voorloopnummers kunnen worden uitgesloten van de bladwijzerlabels die automatisch worden gegenereerd
 • Tekstmaskering : bevat of sluit inhoud uit als bladwijzers op basis van de jokertekens die u opgeeft. In plaats van in een PDF-bestand te zoeken naar de kenmerken (lettertypenaam, grootte en kleur) en lay-out (inspringing), kunt u met de functie Tekstmasker de tekstinhoud van de bestanden doorzoeken om tekst op te nemen of uit te sluiten die in een bladwijzer wordt gemaakt. Tekstmaskering is met name handig wanneer er weinig bladwijzereigenschappen zijn, wanneer het PDF-bestand niet goed of consistent is gestructureerd, of wanneer u bladwijzers wilt uitfilteren op basis van hun op tekst gebaseerde inhoud

Tekstmaskers gebruiken

.

De . komt overeen met één instantie van een willekeurig teken.

In het volgende voorbeeld: Als u de uitdrukking "PF" in het veld Tekstmasker invoert, wordt een bladwijzer gemaakt van elke regel tekst die "PDF, PeF, PdF" enz. bevat.

^

De ^ maakt alleen een bladwijzer aan als de opgegeven tekst helemaal aan het begin van de regel verschijnt.

In het volgende voorbeeld: Als u de tekst "^abc" invoert, wordt alleen een bladwijzer gemaakt als de regel begint met "abc". Als een regel tekst begint met " 1 . 0 abc” er zou geen bladwijzer worden gemaakt

$

De $ maakt alleen een bladwijzer aan als de opgegeven tekst helemaal aan het einde van de regel verschijnt. Als u alleen bladwijzers wilt maken van regels die alleen de exacte tekst bevatten die u opgeeft, gebruikt u zowel de tekens ^ als $.

In het volgende voorbeeld: Als u de tekst "abc$" invoert, wordt alleen een bladwijzer gemaakt van tekst met regels die eindigen op "abc". Daarom zou "...xyzabc" een bladwijzer van die regel genereren, maar "abcxyz" niet

[ ]

Alle regels met tekens binnen de [ ] genereren een bladwijzer. Tekens kunnen letterlijk worden opgegeven, of als een reeks tekens.

In het volgende voorbeeld: [abc] zal bladwijzers maken van alle regels die a, b of c bevatten. Dit is in tegenstelling tot het maken van alleen een bladwijzer van tekst die abc bevat als abc is ingevoerd. [a-dA-D] maakt bladwijzers van regels die een van de tekens tussen de advertentie bevatten (dat wil zeggen, a, b, c en d), zowel in kleine letters als in hoofdletters

[^]

Tekst met tekens binnen de [ ] en na de ^ wordt niet omgezet in bladwijzers. Deze functie is erg handig wanneer toegepast in combinatie met andere bladwijzerselectie-eigenschappen om te voorkomen dat er ongewenste bladwijzers worden gemaakt. Houd er rekening mee dat dit omgekeerd betekent dat elke andere tekst die niet in de [ ] staat, wordt beschouwd als potentieel bladwijzermateriaal. Overweeg daarom om een andere bladwijzerselectie te gebruiken in combinatie met deze. Als u getallen als 1 echt wilt uitsluiten. 0 zou u het moeten wijzigen in [^ 0 - 9 \.]. De ` wordt hieronder uitgelegd en is nodig omdat . is een beschouwd speciaal teken in tekstmaskering.

In het volgende voorbeeld: Als u [^ 0 - 9 ] invoert, worden er nog steeds bladwijzers met cijfers gemaakt als de tekstregel een ander teken bevat – 1 . 0 wordt omgezet in een bladwijzer omdat het een ..

</h 3 >

Het \-teken wordt gebruikt wanneer u een speciaal teken wilt matchen, zoals . Of $. Deze speciale tekens worden in het veld Tekstmasker gebruikt om speciale tekstovereenkomsten uit te voeren.

In het volgende voorbeeld: Het invoeren van \$ zal zoeken en een bladwijzer maken van tekst op het document dat een $ bevat, waarbij de normale $ tekstmaskeropdracht wordt genegeerd

*

Gebruik het *-teken om bladwijzers te maken van meer dan één set tekens tegelijk.

In het volgende voorbeeld: Als u a*b invoert, worden bladwijzers gemaakt van elke regel tekst die a en/of b . bevat

+

Gebruik het +-teken om bladwijzers te maken van een reeks tekens die in een bepaalde volgorde zijn gerangschikt. Bladwijzers kunnen worden gemaakt van de eerste letter(s) vóór de +, maar tekens na de + kunnen alleen worden gemarkeerd als de tekens vóór de + ook aanwezig zijn.

In het volgende voorbeeld: Als u a+b invoert, worden bladwijzers gemaakt van elke regel tekst die ab, aab, aaab¸ enz. bevat. Elke tekst zoals ba of cb wordt genegeerd

?

Net als het +-teken, is de ? karakter maakt bladwijzers van een reeks tekens die in een bepaalde volgorde zijn gerangschikt, maar in dit geval kunnen bladwijzers worden gemaakt van tekens vóór de ? alleen als de volgende karakters ook aanwezig zijn. De karakters na de ? kan worden gebruikt om bladwijzers te maken, ongeacht of tekens vóór de ? zijn aanwezig.

In het volgende voorbeeld: Als u a?b invoert, worden bladwijzers gemaakt van elke regel tekst die ab, abb of alleen b . bevat

( )

Hiermee kunnen tekens worden gegroepeerd en gecombineerd met andere speciale tekens.

In het volgende voorbeeld: (a*b)$ maakt bladwijzers van tekstregels die a en/of b bevatten, maar alleen als deze regels eindigen op a of b

|

Maakt bladwijzers van een set tekens of een andere.

In het volgende voorbeeld: een | . invoeren b in het veld Tekstmasker zal bladwijzers maken van tekstregels die a of b . bevatten

Tags
Nitro PDF Pro