Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Digitale handtekeningen en certificaten

Certificaten en handtekeningen bekijken en valideren

Handtekeningen worden gevalideerd wanneer een document wordt geopend, en vervolgens automatisch opnieuw gevalideerd wanneer iemand het document wijzigt. Om de status van uw certificaten en handtekeningen te bekijken, doet u het volgende:

  • Bekijk certificaten en handtekeningen in het deelvenster Handtekeningen
  • Kijk naar certificaten en handtekeningen op de pagina van het PDF-document

 

Het deelvenster Handtekeningen

Het deelvenster Handtekeningen toont alle handtekeningen in het PDF-document, toont hun geldigheidsstatus en geeft een samenvatting van elke handtekening.

Als uw PDF-document handtekeningen bevat, verschijnt links in het venster het tabblad Handtekeningen. Om het deelvenster Handtekeningen te openen, klikt u op het tabblad Handtekeningen.

Digitaal bordpaneel.gif

Tip: Om naar de locatie van een handtekening in het document te springen, klikt u op de handtekening in het deelvenster Handtekening. Een gele rechthoek markeert de geselecteerde handtekening.

 

Handtekeningen en certificaten bekijken op de pagina van een PDF-document

Om meer informatie te zien over een digitale handtekening of certificaat op de pagina van een PDF-document, klikt u op de handtekening. Het dialoogvenster Eigenschappen handtekening verschijnt en laat u het volgende doen:

  • Handtekening valideren: de geldigheid van een digitale handtekening bevestigen
  • Documentwijziging: zien of het document ongewijzigd is, of dat het bestand beperkt is tot toegestane wijzigingen, zoals het invullen van formuliervelden
  • Tijdsgeldigheid: geeft aan dat het tijdstempel van het PDF-document een van de volgende is: 1. Gebaseerd op de klok van de computer van de ondertekenaar. 2. Heeft een tijdstempel dat niet kan worden geverifieerd. 3. Tijdstempel en geverifieerd door een tijdstempelserver
  • Certificaat bekijken: toont u informatie over de persoon die het document heeft ondertekend, de vervaldatum van het certificaat en wie het certificaat heeft afgegeven. U kunt ook de coderingsnorm en digitale coderingsvingerafdrukken zien.
  • Toevoegen aan vertrouwde contacten: voeg de persoon die dit PDF-bestand heeft ondertekend toe aan uw lijst met contacten. Zie voor meer informatie Vertrouwde contacten beheren.

StatusIcoonBetekenis
Geldig
Nitro Pro Icoon - Geldige certificaten
Dit document is gecertificeerd en het document is niet gewijzigd op een manier die niet is toegestaan door het certificaat.
Geldig
Nitro Pro Icoon - Geldige handtekening
De identiteit van de ondertekenaar werd met succes geverifieerd en het document werd niet gewijzigd sinds deze handtekening werd toegevoegd.
Weergave wijzigen
Nitro Pro Icoon - Weergave wijzigen
De identiteit van de ondertekenaar werd met succes geverifieerd, maar de huidige weergave van het document is niet dezelfde als toen het werd ondertekend.
Onbekend
Nitro Pro Icoon - Gecontroleerd onbekend niet gewijzigd
De identiteit van de ondertekenaar kon niet worden geverifieerd en de huidige weergave van het document is niet dezelfde als toen het werd ondertekend.
Onbekend
Nitro Pro Icoon - Gecontroleerd onbekend gewijzigd
De identiteit van de ondertekenaar kon niet worden geverifieerd, maar het document is niet gewijzigd sinds deze handtekening werd toegevoegd.
Ongeldig
Nitro Pro Icoon - Ongeldig certificaat
Het certificaat is ongeldig, of er zijn illegale wijzigingen in het document aangebracht
Tags
Nitro PDF Pro