Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
PDF-bestanden bekijken en navigeren

Het deelvenster Lagen

Het deelvenster Lagen verschijnt in de navigatiezijbalk wanneer u een PDF-bestand opent dat OCG-lagen (Optional Content Group) bevat.

In het deelvenster Lagen kunt u de weergave van elke OCG-laag in het PDF-bestand wisselen. U kunt ook de laageigenschappen bekijken zoals ze zijn ontworpen door de auteur van het document.

De zichtbaarheidsstatus van lagen wordt opgeslagen in het PDF-bestand. Wanneer u het PDF-bestand later bekijkt of met iemand anders deelt, biedt het uw opgeslagen weergave van lagen.

Wanneer u een PDF-bestand afdrukt, worden alleen de lagen afgedrukt die u op dat moment zichtbaar maakt. Een PDF-bestand met CAD-plannen kan bijvoorbeeld verschillende lagen hebben voor verschillende weergaven; of u kunt verschillende lagen voor talen gebruiken - één laag voor Engels, één voor Duits, enzovoort.

Het deelvenster Lagen bekijken:

  1. Open een PDF-bestand dat OCG-lagen bevat
  2. Klik op het tabblad Lagen in de zijbalk. Het deelvenster Lagen verschijnt.

Een OCG-laag tonen of verbergen:

Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Lagen:

  • Schakel het selectievakje naast een laag in of uit
  • Klik met de rechtermuisknop op een laag en selecteer Laag weergeven of Laag verbergen

Noot: Om een PDF-bestand af te drukken met de wijzigingen die u in de lagen hebt aangebracht, klikt u in het menu Bestand op Opslaan nadat u de weergavestatus van de lagen hebt gewijzigd.

Een laag terugzetten naar de standaardstatus:

Klik met de rechtermuisknop op een laag en selecteer Resetten naar initiële zichtbaarheid

Hoe de lagenboom uit te vouwen of samen te vouwen:

Klik met de rechtermuisknop ergens in het deelvenster Lagen en selecteer Alles uitvouwen of Alles samenvouwen

Noot: De lagenstructuur is specifiek voor PDF-bestanden die zijn ontworpen met geneste OCG-lagen.

Zie OCG-object voor meer informatie over het definiëren van OCG -objecteigenschappen .

Tags
Nitro PDF Pro