Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Het deelvenster Lagen

Het deelvenster Lagen verschijnt in de navigatiebalk wanneer u een PDF-bestand opent dat OCG-lagen (Optional Content Group) bevat.

Met het deelvenster Lagen kunt u de weergave van elke OCG-laag in het PDF-bestand wijzigen. U kunt ook de laageigenschappen bekijken zoals ze zijn ontworpen door de auteur van het document.

De zichtbaarheidsstatus van lagen wordt opgeslagen in het PDF-bestand. Wanneer u het PDF-bestand later bekijkt, of het met iemand anders deelt, biedt het uw opgeslagen weergave van de lagen.

Wanneer u een PDF-bestand afdrukt, worden alleen de lagen afgedrukt die u op dat moment zichtbaar maakt. Een PDF-bestand met CAD-plannen kan bijvoorbeeld verschillende lagen hebben voor verschillende aanzichten; of u kunt verschillende lagen gebruiken voor talen - één laag voor Engels, één voor Duits, enzovoort.

Het deelvenster Lagen bekijken:

  1. Een PDF-bestand openen dat OCG-lagen bevat
  2. Klik op het tabblad Lagen in de zijbalk. Het deelvenster Lagen verschijnt.

Een OCG-laag tonen of verbergen:

Doe in het deelvenster Lagen een van de volgende dingen:

  • Schakel het selectievakje naast een laag in of uit
  • Rechtsklik op een laag en selecteer Laag tonen of Laag verbergen.

Opmerking: Om een PDF-bestand af te drukken met de wijzigingen die u in de lagen hebt aangebracht, klikt u in het menu Bestand op Opslaan nadat u de weergavestatus van de lagen hebt gewijzigd.

Hoe zet u een laag terug naar de standaard staat:

Rechtsklik op een laag en selecteer Terugzetten naar beginzichtbaarheid

Hoe de lagenboom uit te breiden of in te klappen:

Klik met de rechtermuisknop ergens in het deelvenster Lagen en selecteer Alles uitvouwen of Alles samenvouwen

Opmerking: De lagenstructuur is specifiek voor PDF-bestanden met geneste OCG-lagen.

Zie OCG-object voor meer informatie over het definiëren van OCG-objecteigenschappen.

Tags
PDF-bestanden bekijken en navigeren