Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Opmerkingen samenvatten

Met Nitro Pro kunt u snel alle opmerkingen in uw PDF-documenten samenvatten. Door opmerkingen samen te vatten kunt u alle opmerkingen naast de inhoud van het document bekijken. Wanneer opmerkingen worden samengevat, wordt elke opmerking weergegeven als een callout naast de oorspronkelijke PDF-pagina, zodat u de inhoud van elke opmerking snel naast het oorspronkelijke document kunt bekijken. Elke callout krijgt ook een ID, en in een begeleidende overzichtstabel wordt elk commentaar per ID opgesomd, samen met de inhoud en andere details van het commentaar. Dit maakt het heel gemakkelijk om alle opmerkingen in één keer te bekijken, en ook om heen en weer te bladeren tussen pagina's van het document om de opmerkingen afzonderlijk te bekijken.

U kunt kiezen of u opmerkingen wilt samenvatten voor weergave op het scherm (als PDF) of op papier. U kunt ook aanpassen hoe u wilt dat de samengevatte opmerkingen worden weergegeven en afgedrukt in de Samenvattingsinstellingen of via Voorkeuren.

Hoe opmerkingen samenvatten als PDF:

  1. Op het tabblad Review, in de groep Comments, klikt u op de pijl naast Summarize Comments en klikt u op Summarize Comments om het dialoogvenster te laten verschijnen.
  2. Geef het gewenste paginabereik op
  3. Klik op OK

TIP: Als u de instellingen voor afdrukken en samenvatten wilt configureren, klikt u in het dialoogvenster Commentaar samenvatten op Instellingen.

Hoe opmerkingen samenvatten voor afdrukken:

  1. In het tabblad Review, in de groep Review, klikt u op de pijl naast Summarize Comments en kiest u vervolgens Summarize Comments and Print.
  2. Geef in het dialoogvenster Document afdrukken met commentaaroverzicht een paginabereik op.
  3. Klik op OK

TIP: Als u de instellingen voor het afdrukken en samenvatten wilt configureren, klikt u in het dialoogvenster Document met commentaar afdrukken op Instellingen.

Hoe de voorkeuren voor afdrukken en samenvatten te bewerken:

  1. In het menu Bestand klikt u op Voorkeuren. Het dialoogvenster Nitro Pro Voorkeuren verschijnt.
  2. Klik op Commentaar geven om de invoer uit te breiden en kies Afdrukken en samenvatten.
  3. Configureer een van de volgende afdruk- en samenvattingsinstellingen:
  4. Klik op OK om uw instellingen op te slaan
Tags
Beoordeling en commentaar