Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Review en commentaar

opmerkingen samenvatten

Met Nitro Pro kunt u snel alle opmerkingen in uw PDF-documenten samenvatten. Door opmerkingen samen te vatten, kunt u alle opmerkingen naast de inhoud van het document bekijken. Wanneer opmerkingen worden samengevat, wordt elke opmerking weergegeven als een toelichting naast de originele PDF-pagina, zodat u snel de inhoud van elke opmerking naast het originele document kunt bekijken. Aan elke callout wordt ook een ID toegewezen, en een bijbehorende overzichtstabel vermeldt elke opmerking op ID, samen met de inhoud en andere details van de opmerking. Dit maakt het erg handig om alle opmerkingen tegelijk te bekijken en om heen en weer te bladeren tussen pagina's van het document om de opmerkingen afzonderlijk te bekijken.

U kunt kiezen of u opmerkingen wilt samenvatten voor weergave op het scherm (als pdf) of op papier. U kunt ook aanpassen hoe u wilt dat de samengevatte opmerkingen worden weergegeven en afgedrukt in de instellingen voor opmerkingen samenvatten of via Voorkeuren.

Opmerkingen samenvatten als PDF:

  1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op de pijl naast Opmerkingen samenvatten en klik op Opmerkingen samenvatten om het dialoogvenster te laten verschijnen.
  2. Specificeer het gewenste paginabereik
  3. Klik OK

TIP: als u instellingen voor afdrukken en samenvatten wilt configureren, klikt u in het dialoogvenster Opmerkingen samenvatten op Instellingen.

Opmerkingen voor afdrukken samenvatten:

  1. Klik op het tabblad Review , in de groep Review , op de pijl naast Opmerkingen samenvatten en kies vervolgens Opmerkingen samenvatten en afdrukken
  2. Geef een paginabereik op in het dialoogvenster Document met opmerkingen afdrukken afdrukken
  3. Klik OK

TIP: Als u instellingen voor afdrukken en samenvatten wilt configureren, klikt u in het dialoogvenster Document afdrukken met samenvattingen op Instellingen.

Voorkeuren voor afdrukken en samenvatten bewerken:

  1. Klik in het menu Bestand op Voorkeuren . Het dialoogvenster Nitro Pro-voorkeuren wordt weergegeven.
  2. Klik op Opmerkingen om het item uit te vouwen en kies Afdrukken en samenvatten .
  3. Configureer een van de volgende instellingen voor afdrukken en samenvatten :
  4. Klik op OK om uw instellingen op te slaan
Tags
Nitro PDF Pro