Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Documenten combineren en ordenen

PDF splitsen in groepen pagina's

U kunt ervoor kiezen om een PDF-document te splitsen in een set afzonderlijke PDF-bestanden, die elk een specifiek aantal pagina's bevatten. Als het originele bestand bijvoorbeeld 30 pagina's bevat en u ervoor kiest om het te splitsen in bestanden van elk 5 pagina's, worden 6 PDF-bestanden gemaakt.
 

Een PDF splitsen in groepen pagina's:

1 . Klik op het tabblad Pagina -indeling in de groep Pagina's op Splitsen

Split.png

2 . Klik op de optie In bestanden van 'n' pagina's en voer vervolgens het aantal pagina's in dat elk nieuw bestand moet bevatten

3 . Voer een van de volgende handelingen uit in de groep Algemene opties :

  • Als het document bedoeld is voor webweergave, selecteert u Snelle webweergave inschakelen
  • Om navigatie-elementen (zoals bladwijzers en hyperlinks) om te leiden naar de nieuwe locatie, selecteert u Navigatie-elementen bijwerken
  • Om het maken van identieke formuliervelden te ondersteunen, selecteert u Ondersteuning identieke formuliervelden
  • Om de PDF-titel bij te werken met de uitvoerbestandsnaam, selecteert u Titel bijwerken met uitvoerbestandsnaam
  • Geef op hoe bladwijzers moeten worden weergegeven wanneer het nieuwe bestand wordt geopend, kies de gewenste optie uit de lijst met bladwijzers

4 . Voer een van de volgende handelingen uit in de groep Uitvoerbestemming en bestandsnaam :

  • Als u de originele bestandsnaam als basisbestandsnaam voor de gesplitste bestanden wilt gebruiken, selecteert u Bestandsnaam gebruiken
  • Om een nieuwe basisbestandsnaam op te geven, schakelt u het selectievakje Bestandsnaam gebruiken uit en typt u een nieuwe naam in het veld Basisbestandsnaam

5 . Kies hoe de bestandsnaam moet worden gemaakt door een optie te selecteren in de lijst Maak de doelbestandsnaam door toe te voegen, voer indien nodig een startnummer in

6 . Voer een van de volgende handelingen uit in de groep Doelmap :

  • Om de gesplitste PDF's op dezelfde locatie als het originele bestand te plaatsen, klikt u op Zelfde als bronmap
  • Als u een nieuwe map wilt specificeren om de gesplitste PDF's te plaatsen, selecteert u het keuzerondje In en klikt u vervolgens op de knop Bladeren om een map te selecteren

7 . Klik op Splitsen
 

Splits 2 .png

Noot: Nitro Pro heeft om veiligheidsredenen de splitsingsoptie voor digitaal ondertekende documenten nu uitgeschakeld.

Tags
Nitro PDF Pro