Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

PDF opsplitsen in groepen pagina's

U kunt ervoor kiezen een PDF-document op te splitsen in een reeks afzonderlijke PDF-bestanden die elk een specifiek aantal pagina's bevatten. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld 30 pagina's bevat, en u ervoor kiest om het op te splitsen in bestanden met elk 5 pagina's, worden 6 PDF-bestanden aangemaakt.
 

Hoe splitst u een PDF in groepen pagina's?

1. Op het tabblad Pagina-indeling , in de groep Pagina's , klikt u op Splitsen.

Splitsen.png

2. Klik op de optie In bestanden van 'n' pagina's , en voer vervolgens het aantal pagina's in dat elk nieuw bestand moet bevatten.

3. In de groep Algemene opties doet u een van de volgende dingen:

  • Als het document bestemd is voor webweergave, selecteert u Snelle webweergave inschakelen.
  • Om navigatie-elementen (zoals bladwijzers en hyperlinks) om te leiden naar de nieuwe locatie, selecteert u Navigatie-elementen bijwerken.
  • Om het maken van identieke formuliervelden te ondersteunen, selecteert u Ondersteuning identieke formuliervelden
  • Om de PDF-titel bij te werken met de uitvoerbestandsnaam, selecteert u Titel bijwerken met uitvoerbestandsnaam.
  • Geef aan hoe bladwijzers moeten worden weergegeven wanneer het nieuwe bestand wordt geopend, kies de gewenste optie in de lijst Bladwijzers

4. In de groep Uitvoerbestemming en bestandsnaam doet u een van de volgende dingen:

  • Als u de oorspronkelijke bestandsnaam wilt gebruiken als basisbestandsnaam voor de gesplitste bestanden, selecteert u Bestandsnaam gebruiken.
  • Om een nieuwe basisbestandsnaam op te geven, schakelt u het selectievakje Bestandsnaam gebruiken uit en typt u een nieuwe naam in het veld Basisbestandsnaam.

5. Kies hoe de bestandsnaam moet worden aangemaakt door een optie te kiezen uit de lijst Maak de doelbestandsnaam door toe te voegen en voer desgewenst een startnummer in.

6. In de groep Bestemmingsmap doet u een van de volgende dingen:

  • Om de gesplitste PDF's op dezelfde locatie te plaatsen als het oorspronkelijke bestand, klikt u op Dezelfde als de bronmap.
  • Als u een nieuwe map wilt opgeven om de gesplitste PDF's in te plaatsen, selecteert u het keuzerondje In en klikt u vervolgens op de knop Bladeren om een map te selecteren.

7. Klik op Splitsen
 

Splitsen 2.png

Opmerking: Nitro Pro heeft om veiligheidsredenen de splitsingsoptie voor digitaal ondertekende documenten uitgeschakeld.

Tags
Documenten combineren en organiseren