Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Documenten combineren en ordenen

PDF splitsen in bladwijzers

Met deze methode van splitsen kunt u een enkele PDF in meerdere bestanden splitsen op basis van de bladwijzerhiërarchie en bladwijzerniveaus. Dit kan met name handig zijn wanneer bladwijzers zijn gebaseerd op de secties en structuur van uw PDF's.

Noot: Als er bij het splitsen op bladwijzers geen basisbestandsnaam is ingesteld, wordt de bladwijzertekst gebruikt om de bestandsnamen van de resulterende PDF's te vormen.

Splitsen op bladwijzers:

1 . Klik op het tabblad Pagina -indeling in de groep Pagina's op Splitsen

2 . Klik op de optie Op bladwijzers en voer het niveau of de bladwijzerniveaus in die u wilt splitsen

3 . Voer een van de volgende handelingen uit in de groep Algemene opties :

  • Als het document bedoeld is voor webweergave, selecteert u Snelle webweergave inschakelen
  • Om navigatie-elementen (zoals bladwijzers en hyperlinks) om te leiden naar de nieuwe locatie, selecteert u Navigatie-elementen bijwerken
  • Om het maken van identieke formuliervelden te ondersteunen, selecteert u Ondersteuning identieke formuliervelden
  • Om de PDF-titel bij te werken met de uitvoerbestandsnaam, selecteert u Titel bijwerken met uitvoerbestandsnaam
  • Geef op hoe bladwijzers moeten worden weergegeven wanneer het nieuwe bestand wordt geopend, kies de gewenste optie uit de lijst met bladwijzers

4 . Voer een van de volgende handelingen uit in de groep Uitvoerbestemming en bestandsnaam :

  • Als u de bladwijzernaam wilt gebruiken als bestandsnaam voor elk van de gesplitste bestanden, selecteert u Bestandsnaam gebruiken
  • Om een nieuwe basisbestandsnaam op te geven, schakelt u het selectievakje Bestandsnaam gebruiken uit en typt u een nieuwe naam in het veld Basisbestandsnaam

5 . Kies hoe de bestandsnaam moet worden gemaakt door een optie te selecteren in de lijst Maak de doelbestandsnaam door toe te voegen en voer indien nodig een startnummer in.

6 . Voer een van de volgende handelingen uit in de groep Doelmap :

  • Om de gesplitste PDF's op dezelfde locatie als het originele bestand te plaatsen, klikt u op Zelfde als bronmap.
  • Als u een nieuwe map wilt specificeren om de gesplitste PDF's te plaatsen, selecteert u het keuzerondje In en klikt u vervolgens op de knop Bladeren om een map te selecteren.

7 . Klik op Splitsen

Tags
Nitro PDF Pro