Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Review en commentaar

Sorteer opmerkingen in een PDF

In het deelvenster Opmerkingen kunt u de opmerkingen bijhouden die aan PDF-documenten zijn toegevoegd. Het deelvenster geeft een lijst weer met elke opmerking, samen met het type, de naam van de recensent, het tijdstempel, eventuele tekstfeedback en eventuele antwoorden.

Hoe opmerkingen te sorteren:

  1. Klik op het pictogram Opmerkingen in de zijbalk om het opmerkingenvenster te openen
  2. Klik in het deelvenster Opmerkingen op Sorteren op en selecteer een methode om de opmerkingen te sorteren, zoals sorteren op type of sorteren op auteur als enkele voorbeelden
Tags
Nitro PDF Pro