Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Review en commentaar

Reageren op commentaar

Nitro Pro maakt het u gemakkelijk om te reageren op individuele opmerkingen van andere reviewers. Elk antwoord is gekoppeld aan de oorspronkelijke opmerking, zodat u meerdere antwoorden kunt bekijken in het opmerkingenvenster . Dit kan elektronische documentrevisiecycli stroomlijnen door meerdere antwoorden zo te organiseren dat ze in een thread verschijnen, en u kunt ze niet één voor één doorzoeken.

Om te reageren op een opmerking:

  1. Voer een van de volgende:
  2. Voer in de pop-upnotitie uw feedbacktekst in

Zie het deelvenster Opmerkingen voor meer informatie.

Tags
Nitro PDF Pro