Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
PDF-bestanden bekijken en navigeren

Uitvoervenster

In het deelvenster Uitvoer kunt u eventuele fouten met betrekking tot JavaScript of documentprocessen bekijken.

Dit deelvenster is een contextbewust element, en het tabblad ervan staat in de zijbalk als er JavaScript- of andere fouten optreden bij het openen of gebruiken van het PDF-bestand.

Het wordt automatisch geopend om u op de hoogte te stellen van belangrijke uitvoerberichten.

Hoe het deelvenster Uitvoer te bekijken:

Klik op het tabblad Uitvoer in de zijbalk.

Berichten in het deelvenster Uitvoer wissen:

  1. Klik op het tabblad Uitvoer in de zijbalk om het deelvenster Uitvoer te openen
  2. Klik op Wissen om het uitvoervenster opnieuw in te stellen
Tags
Nitro PDF Pro