Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
PDF-bestanden bekijken en navigeren

Uitvoerscherm

In het deelvenster Uitvoer kunt u eventuele fouten met betrekking tot JavaScript of documentprocessen bekijken.

Dit deelvenster is een contextbewust element, en het tabblad ervan staat in de zijbalk als er JavaScript- of andere fouten optreden bij het openen of gebruiken van het PDF-bestand.

Het opent automatisch om u te waarschuwen voor belangrijke uitvoerberichten.

Hoe het deelvenster Uitvoer bekijken:

Klik op het tabblad Uitvoer in de zijbalk.

Om berichten in het deelvenster Uitvoer te wissen:

  1. Klik op het tabblad Uitvoer in de zijbalk om het deelvenster Uitvoer te openen.
  2. Klik op Wis om het uitvoervenster opnieuw in te stellen.
Tags
Nitro PDF Pro