Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

JavaScripts zoeken

Of u nu scripts schrijft in uw eigen documenten, of bestanden doorzoekt om scripts te onderzoeken, u moet eerst weten waar u moet zoeken naar JavaScripts. In Nitro Pro vindt u JavaScripts op de volgende locaties:

Veld scripts

JavaScripts kunnen worden gebruikt met alle veldtypes. In alle velden kunt u scripts toevoegen in de eigenschappen Set Actions. In handtekeningvelden kunt u JavaScripts toevoegen in zowel de Set Action eigenschappen als in de Signed eigenschappen. Veruit de meeste mogelijkheden voor het toevoegen van scripts in veldeigenschappen heeft u bij tekstvelden. In tekstvelden kunt u scripts toevoegen:

  • Formaat eigenschappen. Open de Formaateigenschappen en selecteer Aangepast in het keuzemenu Formaatcategorie selecteren. JavaScripts worden toegevoegd om een aangepast opmaakscript en een aangepast toetsaanslagscript te maken.
  • Valideer. Open de Validate eigenschappen en selecteer Gebruik aangepast validatiescript om een JavaScript toe te voegen om veldgegevens te valideren.
  • Bereken. De Calculate eigenschappen zijn waarschijnlijk het meest voorkomende gebied waar JavaScripts worden gemaakt. U kunt scripts schrijven op twee gebieden. Klik op de knop Vereenvoudigde veldnotatie en u kunt scripts schrijven met een syntaxis die lijkt op die van spreadsheetformules. Klik op Aangepast berekeningsscript en u kunt JavaScripts schrijven om veldgegevens te berekenen.
  • Actie toevoegen. Net als de andere velden ondersteunen tekstvelden het actietype Run JavaScript.

JavaScript-console

U kunt de JavaScript Console openen en een script schrijven dat niet bij een veld of element hoort. Scripts geschreven in de JavaScript Console kunnen worden gebruikt om routines te testen en code te debuggen.

Documentacties

PDF's openen, opslaan en afdrukken zijn allemaal documentacties. JavaScripts kunnen worden geschreven wanneer deze acties plaatsvinden. Om een documentactie toe te voegen, gaat u naar het tabblad Formulieren, in de groep JavaScript klikt u op Documentacties.

JavaScript op documentniveau

Een JavaScript op documentniveau kan een functie zijn die door andere scripts wordt aangeroepen in subroutines. Deze scripts bevinden zich op documentniveau en kunnen worden uitgevoerd door een ander script of bij het openen van een bestand.

JavaScript op mapniveau

Een mapniveau JavaScript bevindt zich buiten het PDF-bestand (in een .js bestand) en kan door meer dan één PDF worden gebruikt. Wanneer Nitro Pro wordt geopend, worden de scripts uitgevoerd.

Tags
JavaScript