Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Eigenschappen initiële weergave

PDF-documenten kunnen zo worden ingesteld dat ze op bepaalde manieren worden weergegeven wanneer ze in een PDF-viewer worden geopend. Als uw document bijvoorbeeld bladwijzers bevat en u wilt dat deze gemakkelijk toegankelijk zijn, kunt u het document zo instellen dat het wordt geopend met het deelvenster Bladwijzers al weergegeven. U kunt uw PDF ook zo instellen dat hij op een bepaald zoomniveau wordt weergegeven, op een bepaalde pagina wordt geopend, enzovoort. In Nitro Pro worden al deze instellingen geregeld in het dialoogvenster Documenteigenschappen.

 • Navigatie: Stelt in welk deelvenster standaard wordt weergegeven. Het deelvenster Bladwijzers, Pagina's of geen deelvenster
 • Paginaweergave: Stelt de paginamodus in waarmee geopend moet worden, Enkelvoudig, Doorlopend, Facing of Facing Continuous
 • Zoom: Stelt het standaard vergrotingsniveau in. Kies uit het zoompercentage, of kies uit de instellingen Passende pagina, Passende breedte en Passende hoogte
 • Document altijd openen op pagina: Geeft aan op welke pagina de PDF moet worden geopend
 • Formaat van venster aanpassen aan document: Past de grootte van het venster aan aan de vergroting die is opgegeven voor het weer te geven document op
 • Centreer venster op scherm: Opent het toepassingsvenster in het midden van uw scherm
 • Volledig scherm modus: Opent het document in volledig scherm
 • Venstertitel: Stel in wat er in de titelbalk van de PDF-viewer wordt weergegeven. De bestandsnaam of het titelveld van het document
 • Verberg menubalk: Zorgt ervoor dat de menu's niet meer verschijnen wanneer een PDF wordt geopend in Adobe Reader of Acrobat.
 • Hulpmiddelen verbergen: Zorgt ervoor dat de werkbalken niet meer verschijnen wanneer een PDF wordt geopend in Adobe Reader of Acrobat.
 • Vensterbesturingselementen verbergen: Zorgt ervoor dat het linkervenster en de statusbalk niet meer verschijnen wanneer een PDF wordt geopend in Adobe Reader of Acrobat.

Hoe de initiële weergave-eigenschappen in te stellen:

 1. Klik op de menuknop Bestand, klik op Documenteigenschappen en vervolgens op het tabblad Eerste weergave.
 2. Klik op de opties die u wilt gebruiken
 3. Klik op OK
 4. Klik in het dialoogvenster Documenteigenschappen op OK.
Tags
PDF-bestanden bekijken en navigeren