Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
PDF-bestanden bekijken en navigeren

Eigenschappen eerste weergave

PDF-documenten kunnen zo worden ingesteld dat ze op bepaalde manieren worden weergegeven wanneer ze in een PDF-viewer worden geopend. Als uw document bijvoorbeeld bladwijzers bevat en u wilt dat deze gemakkelijk toegankelijk zijn, kunt u instellen dat het document wordt geopend terwijl het deelvenster Bladwijzers al wordt weergegeven. U kunt uw PDF ook zo instellen dat deze op een bepaald zoomniveau wordt weergegeven, op een bepaalde pagina wordt geopend, enzovoort. In Nitro Pro worden deze instellingen allemaal beheerd in het dialoogvenster Documenteigenschappen.

 • Navigatie : Stelt in welk deelvenster standaard wordt weergegeven. Het deelvenster Bladwijzers, het deelvenster Pagina's of geen deelvenster
 • Paginaweergave : Stelt de paginamodus in om te openen met, Enkelvoudig, Doorlopend, Naast elkaar of Tegenover elkaar liggend
 • Zoom: Stelt het standaard vergrotingsniveau in. Kies uit zoompercentage of kies uit de instellingen Aan pagina aanpassen, Aan breedte aanpassen en Hoogte aanpassen
 • Document altijd openen naar pagina : geeft aan op welke pagina de PDF moet worden geopend
 • Formaat van venster aanpassen aan document : past de grootte van het venster aan de vergrotingsgrootte aan die is opgegeven voor het document dat moet worden weergegeven op
 • Venster op scherm centreren : Opent het toepassingsvenster in het midden van uw scherm
 • Volledig scherm modus : Opent het document in volledig scherm modus
 • Venstertitel : Stel in wat wordt weergegeven in de titelbalk van de PDF-viewer. Ofwel de bestandsnaam of het documenttitelveld
 • Menubalk verbergen : stopt de menu's die verschijnen wanneer een PDF wordt geopend in Adobe Reader of Acrobat
 • Hulpprogramma's verbergen : Stopt het verschijnen van de werkbalken wanneer een PDF wordt geopend in Adobe Reader of Acrobat
 • Vensterbesturing verbergen : stopt het linkerdeelvenster en de statusbalk wanneer een PDF wordt geopend in Adobe Reader of Acrobat

Zo stelt u de eerste weergave-eigenschappen in:

 1. Klik op de menuknop Bestand , klik op Documenteigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Initiële weergave
 2. Klik op de opties die u wilt gebruiken
 3. Klik OK
 4. Klik in het dialoogvenster Documenteigenschappen op OK
Tags
Nitro PDF Pro