Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

PDF-bestanden vergelijken

Het rapporteren van alle wijzigingen in een document is een moeilijke taak als de wijzigingen tijdens het bewerkingsproces niet zijn bijgehouden. Het vergelijken van het nieuwe document met de oorspronkelijke versie is de eenvoudigste manier om elke wijziging die is aangebracht te achterhalen. Om twee versies van hetzelfde document te vergelijken, zet u ze in Nitro Pro om naar PDF en gebruikt u het hulpmiddel Vergelijk om verschillen in tekst, afbeeldingen en zelfs aantekeningen vast te stellen.

Toon contextwijzigingen

Een contextvergelijking doorzoekt de objecten op elke pagina en controleert of ze bestaan op het tweede document. Als een object bestaat, wordt het vervolgens vergeleken op verschillen met zijn buurman. Tijdens dit proces worden tekst, afbeeldingen en annotaties vergeleken.

OM DE INHOUD TE VERGELIJKEN:

1. Open de twee documenten die vergeleken moeten worden.

2. Op het tabblad Review klikt u in het paneel Document op Compare. Het dialoogvenster Documenten vergelijken verschijnt.

3. Selecteer de optie Tekstdocumenten vergelijken en klik vervolgens op Volgende.

4. Gebruik de menu's Origineel document en Gewijzigd document om elk document dienovereenkomstig te laden.

5. Klik op Voorkeuren om de instellingen van het Vergelijkingsinstrument te wijzigen. De standaardinstellingen dekken de meest voorkomende scenario's.

6. Selecteer onder de documentvoorbeelden de pagina's die u wilt vergelijken:

  • Alle: Vergelijk het hele document
  • Huidige pagina: Vergelijk alleen de pagina die in het voorbeeldgebied wordt getoond
  • Pagina's: Voer de gewenste pagina of reeks pagina's in (gescheiden door een streepje). Om bijvoorbeeld de pagina's 3, 4 en 5 van een document van 8 pagina's te converteren, voert u 3-5 in.

7. Klik op OK om het vergelijkingsproces te starten.

INZICHT IN DE RESULTATEN:

Nadat de twee documenten zijn vergeleken, wordt een nieuw tabblad geopend in het deelvenster Document van Nitro Pro om de visuele verschillen in de bestanden te illustreren. Na een inhoudsvergelijking zal het resulterende bestand elk verschil markeren op basis van de kleurcodering die kan worden geconfigureerd in Nitro Pro's Voorkeuren.

Toon alleen verschillen

Een visuele vergelijking legt een afbeelding van elk document vast en zoekt naar verschillen op pixelniveau. Het resultaat wordt vervolgens weergegeven als een afbeelding met alleen de verschillen tussen de twee documenten.

OM VISUEEL TE VERGELIJKEN:

1. Open de twee documenten die vergeleken moeten worden.

2. Op het tabblad Review klikt u in het paneel Document op Compare. Het dialoogvenster Documenten vergelijken verschijnt.

3. Selecteer de optie Gescande en op afbeeldingen gebaseerde documenten vergelijken en klik vervolgens op Volgende.

4. Gebruik de menu's Origineel document en Gewijzigd document om elk document dienovereenkomstig te laden.

5. Klik op Voorkeuren om de instellingen van het Vergelijkingsinstrument te wijzigen. De standaardinstellingen dekken de meest voorkomende scenario's.

6. Selecteer onder de documentvoorbeelden de pagina's die u wilt vergelijken:

  • Alle: Vergelijk het hele document
  • Huidige pagina: Vergelijk alleen de pagina die in het voorbeeldgebied wordt getoond
  • Pagina's: Voer de gewenste pagina of reeks pagina's in (gescheiden door een streepje). Om bijvoorbeeld de pagina's 3, 4 en 5 van een document van 8 pagina's te converteren, voert u 3-5 in.

7. Klik op OK om het vergelijkingsproces te starten.

INZICHT IN DE RESULTATEN:

Nadat de twee documenten zijn vergeleken, wordt een nieuw tabblad geopend in het deelvenster Document van Nitro Pro om de verschillen tussen de bestanden te illustreren. Na een visuele vergelijking zal het resultaat een beeldbestand zijn dat bestaat uit de delta-pixels die slechts in één van de bestanden voorkwamen.

Tags
Beoordeling en commentaar