Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Review en commentaar

Vergelijk PDF-bestanden

Het rapporteren van alle wijzigingen die aan een document zijn aangebracht, is een moeilijke taak als wijzigingen niet worden bijgehouden tijdens het bewerkingsproces. Het nieuwe document vergelijken met de originele versie is de gemakkelijkste manier om elke aangebrachte wijziging vast te stellen. Om twee versies van hetzelfde document te vergelijken, converteert u ze naar PDF in Nitro Pro en gebruikt u de tool Vergelijken om eventuele verschillen in tekst, afbeeldingen en zelfs annotaties te identificeren.

Toon contextwijzigingen

Een contextvergelijking doorzoekt de objecten op elke pagina en controleert of ze in het tweede document voorkomen. Als een object bestaat, wordt het vervolgens op verschillen vergeleken met zijn buur. Tijdens dit proces worden tekst, afbeeldingen en annotaties vergeleken.

INHOUD VERGELIJKEN:

1 . Open de twee documenten die moeten worden vergeleken.

2 . Klik op het tabblad Controleren in het deelvenster Document op Vergelijken . Het dialoogvenster Documenten vergelijken verschijnt.

3 . Selecteer de optie Op tekst gebaseerde documenten vergelijken en klik vervolgens op Volgende.

4 . Gebruik de menu's Origineel document en Gewijzigd document om elk document dienovereenkomstig te laden.

5 . Klik op Voorkeuren om de instellingen van de tool Vergelijken te wijzigen. De standaardinstellingen dekken de meest voorkomende scenario's.

6 . Selecteer onder de documentvoorbeelden de pagina's die u wilt vergelijken:

  • Alles : vergelijk het hele document
  • Huidige pagina : vergelijk alleen de pagina die wordt weergegeven in het voorbeeldgebied
  • Pagina's : Voer de gewenste pagina of reeks pagina's in (gescheiden door een streepje). Als u bijvoorbeeld pagina's 3 , 4 en 5 van een document met 8 pagina's wilt converteren, voert u 3 - 5 in.

7 . Klik op OK om het vergelijkingsproces te starten.

DE RESULTATEN BEGRIJPEN:

Nadat de twee documenten zijn vergeleken, wordt een nieuw tabblad geopend in het documentvenster van Nitro Pro om de visuele verschillen te illustreren die in de bestanden zijn gedetecteerd. Na een inhoudsvergelijking zal het resulterende bestand elk verschil markeren op basis van de kleurcodering die kan worden geconfigureerd in Nitro Pro's Voorkeuren .

Toon alleen verschillen

Een visuele vergelijking legt een afbeelding vast van elk document en zoekt naar verschillen op pixelniveau. Het resultaat wordt dan weergegeven als een afbeelding die alleen de verschillen tussen de twee documenten bevat.

VISUEEL VERGELIJKEN:

1 . Open de twee documenten die moeten worden vergeleken.

2 . Klik op het tabblad Controleren in het deelvenster Document op Vergelijken . Het dialoogvenster Documenten vergelijken verschijnt.

3 . Selecteer de optie Gescande en op afbeeldingen gebaseerde documenten vergelijken en klik vervolgens op Volgende.

4 . Gebruik de menu's Origineel document en Gewijzigd document om elk document dienovereenkomstig te laden.

5 . Klik op Voorkeuren om de instellingen van de tool Vergelijken te wijzigen. De standaardinstellingen dekken de meest voorkomende scenario's.

6 . Selecteer onder de documentvoorbeelden de pagina's die u wilt vergelijken:

  • Alles : vergelijk het hele document
  • Huidige pagina : vergelijk alleen de pagina die wordt weergegeven in het voorbeeldgebied
  • Pagina's : Voer de gewenste pagina of reeks pagina's in (gescheiden door een streepje). Als u bijvoorbeeld pagina's 3 , 4 en 5 van een document met 8 pagina's wilt converteren, voert u 3 - 5 in.

7 . Klik op OK om het vergelijkingsproces te starten.

DE RESULTATEN BEGRIJPEN:

Nadat de twee documenten zijn vergeleken, wordt een nieuw tabblad geopend in het documentvenster van Nitro Pro om de verschillen in de bestanden te illustreren. Na een visuele vergelijking is het resultaat een afbeeldingsbestand dat bestaat uit de deltapixels waarvan is vastgesteld dat ze alleen in een van de bestanden voorkomen.

Tags
Nitro PDF Pro