Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Formulieren

Formuliervelden

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor formuliervelden. Elk gereedschap wordt gebruikt om het respectieve veldtype te creëren. Om een veld te maken, selecteert u eerst het gereedschap voor het soort veld dat u wilt maken, en sleept u vervolgens de aanwijzer op de pagina waar u het veld wilt plaatsen. Nadat u een veld hebt gemaakt, kunt u het veld verplaatsen door het betreffende gereedschap te selecteren, op het veld te klikken en het vervolgens op de pagina te verslepen. U kunt het formaat van een veld wijzigen door een van de hoekhendels naar binnen of naar buiten te slepen. Als u veldkenmerken moet wijzigen, kunt u dubbelklikken op het formulierveld om de eigenschappen ervan te openen.

De soorten velden die u in Nitro Pro kunt aanmaken zijn onder andere:

  • Tekstveld: Met tekstvelden kunnen respondenten rechtstreeks tekst in het veld typen. Standaard kan ingevoerde tekst zowel alfa- als numerieke waarden bevatten, hoewel u de veldeigenschappen kunt wijzigen om alleen bepaalde soorten invoer toe te staan (bijvoorbeeld alleen numerieke gegevens).
  • Selectievakje: Selectievakjes worden gebruikt om de gebruiker een of meer selecties te laten maken uit een aantal verschillende opties (bijvoorbeeld een boodschappenlijst waar de gebruiker alle te kopen artikelen aanvinkt).
  • Keuzerondjes: Radio Buttons zijn vergelijkbaar met Check Boxes, maar worden meestal gebruikt in gevallen waarin slechts één selectie aanvaardbaar is. U kunt bijvoorbeeld op een bestelformulier een groep keuzerondjes presenteren die overeenkomen met creditcardtypen; gebruikers mogen dan slechts één creditcardtype kiezen voor hun transactie. In tegenstelling tot selectievakjes worden de overige knoppen binnen de groep uitgeschakeld wanneer één keuzerondje wordt geselecteerd. Alle andere gedragingen en voorwaarden die zijn toegewezen aan selectievakjes en keuzerondjes zijn identiek
  • Combo Box: Combo Boxes en List Boxes worden gebruikt wanneer u menu's wilt maken en respondenten opties wilt bieden voor het selecteren van keuzes uit een lijst. De combobox verschijnt als een keuzelijst, en gebruikt een naar beneden wijzende pijl om de lijst uit te breiden. Gebruikers kunnen slechts één optie uit de lijst kiezen
  • Lijst Box: List Boxes zijn schuifbare lijsten, met een schuifbalk waarmee gebruikers binnen de lijst omhoog en omlaag kunnen gaan. Met lijstboxen kunnen gebruikers meerdere opties uit de lijst kiezen door op de CTRL-toets te drukken terwijl ze selecteren.
  • Knop: Knoppen worden gebruikt voor hyperlinks en het oproepen van acties. U kunt een knop maken om gegevens in een formulier te wissen, of om formuliergegevens te verzenden naar een webadres of e-mailaccount.
  • Digitale handtekening: Handtekeningvelden zijn velden die respondenten kunnen gebruiken bij het toepassen van hun individuele digitale handtekening
  • Barcode: Velden waarmee u barcodes (PDF417, QRCode, Data Matrix) kunt genereren op basis van gegevens die in de geselecteerde velden zijn ingevoerd.
Tags
Nitro PDF Pro