Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
JavaScript-objecten

Evenement object

Vertegenwoordigt een PDF-formulierveld, en dit object bevat methoden en eigenschappen die een manier bieden om formuliervelden te wijzigen (zoals u visueel zou doen met de hulpmiddelen voor formuliervelden) via JavaScript-code.

Voorbeeld: Verandert een verborgen veld in zichtbaar.

var oField = this.getField(" hiddenFieldName" );

oField.display = display.visible;

Eigenschappen
veranderen
changeEx
commitKey
veldVolledig
toetsDown
modificator
naam
rc
selEnd
selStart
shift
bron
doel
doelnaam
type
waarde
willCommit
Tags
Nitro PDF Pro