Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Formulieren

Meerdere velden uitlijnen en spatie aanbrengen

Met Nitro Pro kunt u meerdere formuliervelden selecteren, zodat u gemeenschappelijke uiterlijke kenmerken kunt bewerken en uitlijningsproblemen sneller kunt oplossen. U kunt de uitlijning bewerken via het contexttabblad Uitlijning of het contextmenu ('rechtsklik'). Om het uiterlijk van meerdere formuliervelden te bewerken, kunt u het contexttabblad Eigenschappen of het dialoogvenster Eigenschappen gebruiken.

TIP: U kunt meerdere veldtypes selecteren met het gereedschap Selecteer velden. Zodra u het hebt geselecteerd, klikt u op het kader en sleept u het rond de velden om ze allemaal te selecteren, of u klikt op de velden (terwijl u Ctrl ingedrukt houdt) om ze één voor één te selecteren.

Hoe het uiterlijk van meerdere velden bewerken:

1. Op het lint Formulieren , in de groep Formuliervelden , klikt u op Velden selecteren.

2. Selecteer de velden met een van de volgende methoden:

3. Klik en sleep de cursor rond alle velden

4. Klik op elk veld terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt

5. Doe een van de volgende dingen:

  • Op het tabblad Eigenschappen klikt u op de opties in de groep uiterlijk.
  • Klik met de rechtermuisknop, klik op Eigenschappen, en wijzig vervolgens een van de verschijningsopties

6. Klik op OK

De uitlijning en spatiëring van formuliervelden aanpassen:

1. Op het lint Formulieren , in de groep Formuliervelden klikt u op Velden selecteren .

2. Selecteer de velden met een van de volgende methoden:

  • Klik en sleep de cursor rond alle velden
  • Klik op elk veld terwijl u de toets Ctrl ingedrukt houdt.

3. Doe een van de volgende dingen:

  • Op het tabblad Uitlijning klikt u op een optie om de uitlijning of afstand tussen de geselecteerde velden te wijzigen.
  • Rechtsklik en klik op een optie om de uitlijning of afstand tussen de geselecteerde velden te wijzigen
TIP: Het gebruik van het contexttabblad Uitlijning kan sneller zijn en maakt het gemakkelijker om uw wijzigingen terug te draaien, aangezien de knop Ongedaan maken direct boven de uitlijningshulpmiddelen verschijnt.

Tags
Nitro PDF Pro