Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Digitale handtekeningen en certificaten

Tijdstempel digitale handtekening

Digitale tijdstempels markeren een PDF-handtekening met de tijd en datum als bewijs van integriteit. Een tijdstempel geeft aan dat de inhoud van het document op een bepaald moment bestond en ongewijzigd is.

Voor extra veiligheid kunnen digitale handtekeningen een tijdstempel van een onafhankelijke, vertrouwde autoriteit bevatten. Nitro Pro kan een tijdstempelserver gebruiken om ervoor te zorgen dat de tijdstempel nauwkeurig en veilig is, aangezien de systeemklok door een gebruiker kan worden gewijzigd.

 

Instellingen voor digitale tijdstempels beheren:

 1. Selecteer in het menu Bestand de optie Voorkeuren , vouw Digitale handtekening uit en selecteer Tijdstempelservers
 2. Als de lijst met beschikbare servers leeg is of als u een andere tijdstempelserver wilt toevoegen:
  1. Klik op Nieuw om een nieuwe tijdstempelserver toe te voegen. Het dialoogvenster Tijdstempelserver verschijnt.
  2. Voer de naam en URL van een tijdstempelserver en optionele inloggegevens in
  3. Klik op OK om uw instellingen op te slaan
  Tijdstempel.png

 3. Om bestaande instellingen voor een tijdstempelserver te beheren, schakelt u het selectievakje Tijdstempel ophalen van attestable server in, selecteert u een tijdstempelserver in de lijst met Beschikbare servers en voert u een van de volgende handelingen uit:
  1. Om eigenschappen voor de geselecteerde tijdstempelserver bij te werken, klikt u op Bewerken en voert u nieuwe informatie in het dialoogvenster Tijdstempelserver in.
  2. Klik op Verwijderen om de geselecteerde tijdstempelserver te verwijderen.
  3. Als u standaard een opgegeven tijdstempelserver voor elke tijdstempel wilt gebruiken, klikt u op Als standaard instellen . Een ster markeert de standaard tijdstempelserver.
 4. Klik op OK

Tip: Als uw standaard tijdstempelserver niet beschikbaar is, gebruikt Nitro Pro de eerste beschikbare tijdstempelserver op uw lijst. U wordt geadviseerd deze in volgorde van voorkeur te vermelden.

Wanneer u naar de eigenschappen van een digitale handtekening kijkt, wordt tijdsgeldigheid weergegeven als een van de volgende:

 • De datum/tijd van de handtekening zijn afkomstig van de klok op de computer van de ondertekenaar
 • Handtekening is voorzien van een tijdstempel, maar de tijdstempel kan niet worden geverifieerd
 • Handtekening is voorzien van een tijdstempel

Zie Digitale handtekeningen voor meer informatie.

Tags
Nitro PDF Pro