Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Documenten combineren en ordenen

Delete Pages from a PDF

Nitro Pro enables you to quickly delete one or more pages from within your PDF document. You can do this via the Pages pane or by using the Delete pages tool.

To delete pages using the Delete pages tool:

  • There are two ways to select the Delete pages tool:
  1. Op de Home tab, in the Pagina's group, click Verwijderen
  2. Op de Page Layout tab, in the Pagina's group, click Verwijderen
  • In the Delete Pages dialog, select the pages to extract
  • Click Delete

To delete pages using the Pages pane:

  • Klik in de navigatietabs in de zijbalk (weergegeven aan de linkerkant van het toepassingsvenster) op de Pagina's tabblad om de . weer te geven Pagina's deelvenster
  • Houd in het deelvenster Pagina's CTRL ingedrukt en klik om een of meer pagina's te selecteren
  • Right-click the selection and choose Delete Pages…
  • In the Delete Pages dialog, select the pages to extract
  • Click Delete
Tags
Nitro PDF Pro
Toekomst van werk

Het Nitro-productiviteitsrapport 2022

Ontdek hoe de pandemie de productiviteit, workflows en digitale initiatieven heeft veranderd, evenals de trends en technologieën die het werk in 2022 en daarbuiten vormgeven.