Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Documenten combineren en ordenen

Delete Pages from a PDF

Nitro Pro enables you to quickly delete one or more pages from within your PDF document. You can do this via the Pages pane or by using the Delete pages tool.

To delete pages using the Delete pages tool:

  • There are two ways to select the Delete pages tool:
  1. Op de Home tab, in the Pagina's group, click Verwijderen
  2. Op de Page Layout tab, in the Pagina's group, click Verwijderen
  • In the Delete Pages dialog, select the pages to extract
  • Click Delete

To delete pages using the Pages pane:

  • Klik in de navigatietabs in de zijbalk (weergegeven aan de linkerkant van het toepassingsvenster) op de Pagina's tabblad om de . weer te geven Pagina's deelvenster
  • In the Pages pane, hold down CTRL and click to select one or more pages
  • Right-click the selection and choose Delete Pages…
  • In the Delete Pages dialog, select the pages to extract
  • Click Delete
Tags
Nitro PDF Pro
Inhoudsbilbiotheek

End-to-end transformatie van digitale documenten

In nieuw onderzoek door GigaOm worden de functies en mogelijkheden van vooraanstaande eHandtekening en PDF-oplossingen vergeleken en onder de loep genomen.
Portions of this page translated by Google.