Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Formulieren in een PDF maken

Formulieren zijn een van de meest voorkomende toepassingen van PDF-documenten. Met formulierhulpmiddelen en JavaScript kunt u dynamische, interactieve documenten maken, en alternatieven creëren voor het schrijven van complexe HTML-code bij het hosten van formulieren op websites. Nitro Pro bevat verschillende hulpmiddelen voor het maken van PDF-formulieren. Elk gereedschap biedt een aantal verschillende instellingen om het gedrag en het uiterlijk van het formulier te regelen.

Wanneer een PDF-formulier in Nitro Pro wordt geopend, verschijnt de Informatiebalk (boven het deelvenster van het document) om de gebruiker te laten weten dat het bestand formuliervelden bevat.

Formulieren voorkeuren

De formuliervoorkeuren bieden u extra controle over hoe u met PDF-formulieren werkt. Voorkeuren zijn onder andere:

  • Veldwaarden automatisch berekenen: Een PDF-formulier met veel complexe en onderling afhankelijke formulierberekeningen kan van invloed zijn op de prestaties van een PDF-viewer. Als u dit soort formulieren regelmatig gebruikt, of weet dat u zo'n formulier gaat invullen, kunt u overwegen deze voorkeur uit te schakelen.
  • Formuliervelden markeren: Een PDF-formulier kan voor mensen moeilijk te gebruiken zijn omdat niet altijd zichtbaar is welke delen van het bestand moeten worden ingevuld. Als deze voorkeur is ingeschakeld, worden bij het openen van een formulier in Nitro Pro alle formuliervelden in de hier aangegeven achtergrondkleur weergegeven. U kunt ook een andere kleur opgeven voor het markeren van verplichte velden.
  • Dubbelklik op formulierveld opent: Bij het ontwerpen van formulieren zijn er twee verschillende manieren om toegang te krijgen tot belangrijke eigenschappen en verschijningsinstellingen: via het contextlint Eigenschappen (bovenaan het scherm), of via het dialoogvenster Eigenschappen (dat als afzonderlijk venster wordt geopend). Met deze voorkeur kunt u kiezen welke methode wordt gebruikt wanneer u dubbelklikt op een formulierveld om het te bewerken.

Om formuliervoorkeuren te bewerken:

  1. Klik op de menuknop Bestand en vervolgens op Voorkeuren.
  2. Klik op Formulieren en werk uw voorkeuren bij.
  3. Klik op OK
Tags
Formulieren