Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Een veld voor een digitale handtekening in een PDF maken

Met het handtekeningveld kunt u een leeg formulierveld voor een digitale handtekening aan een document toevoegen. Wanneer een ondertekenaar op het veld klikt, wordt een dialoogvenster geopend waarin hij wordt gevraagd het bestand te certificeren of digitaal te ondertekenen met zijn digitale ID.

Hoe maakt u een nieuw formulierveld voor een digitale handtekening?

1. Op het tabblad Formulieren klikt u in de groep Formuliervelden op Digitale handtekening.

2. Klik en versleep op een pagina van het PDF-document een rechthoek om de grootte van de handtekening te bepalen.

3. Doe een van de volgende dingen:

  • In de contexttab Eigenschappen voert u een Naam in voor het veld, en specificeert u andere eigenschappen, zoals uiterlijk en acties.
  • Klik met de rechtermuisknop op het handtekeningveld en selecteer Eigenschappen. In het dialoogvenster Signature Properties voert u een Name in voor het veld, en specificeert u andere eigenschappen, zoals uiterlijk en acties.

Een formulierveld voor een digitale handtekening bewerken:

1.Open het PDF-bestand in Nitro Pro.

2. Op het tabblad Formulieren , in de groep Formuliervelden , doet u een van de volgende dingen:

  • Klik op het veldtype dat overeenkomt met het veld dat u wilt bewerken.
  • Klik op Velden selecteren

3. Klik op het handtekeningveld en doe een van de volgende dingen:

  • In de contexttab Eigenschappen bewerkt u de eigenschappen van het handtekeningveld.
  • Klik met de rechtermuisknop op het handtekeningveld en selecteer Eigenschappen. In het dialoogvenster Signature Properties bewerkt u de eigenschappen van het handtekeningveld.
Tags
Formulieren