Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

PDF omzetten naar platte tekst

Met Nitro Pro kunt u alle tekst uit een PDF-document naar een tekstbestand extraheren, dat in een willekeurige map of bestemming kan worden opgeslagen zonder het oorspronkelijke PDF-document te wijzigen.

OPMERKING: OCR (optische tekenherkenning) wordt automatisch gebruikt voor op afbeeldingen gebaseerde (of gescande) PDF-bestanden om de tekst in het document te herkennen en te converteren.

Om een PDF-bestand te converteren naar platte tekst:

1. Op het tabblad Home klikt u in het paneel Convert op To Other en vervolgens op To Plain Text. Het dialoogvenster PDF converteren naar platte tekst verschijnt.

2. Als er al een PDF geopend is, gebruikt Nitro Pro deze automatisch als het te converteren bestand. Klik anders op de knop Bestanden toevoegen , selecteer een bestand en klik vervolgens op Openen.

3. Om de instellingen te wijzigen, klikt u in de sectie Uitvoer op Opties en wijzigt u een van de volgende zaken:

  • Behoud de paragraafstructuur: Behoudt de alineaopmaak, zodat de tekst gemakkelijker opnieuw kan worden gebruikt.
  • Breek elke regel op tot een breedte van...: Geef een uniforme regelbreedte op gebaseerd op het aantal tekens.
  • Kop- en voetregels: Kies of u de kop- en voetteksten van het document wilt behouden of verwijderen.

4. Om de bestemming voor de tekstuitvoer op te geven, selecteert u in het gedeelte Uitvoer een van de volgende opties in het menu Bestanden opslaan op :

  • Specifieke map: U kunt een locatie selecteren om het tekstbestand op te slaan voordat het wordt gemaakt.
  • Map van het oorspronkelijke bestand: Het nieuwe tekstbestand wordt opgeslagen op dezelfde locatie als het bron-PDF-bestand dat u in stap 2 hebt geselecteerd.
  • Vraag tijdens het proces: U wordt gevraagd een locatie te kiezen waar u het tekstbestand wilt opslaan nadat het is gemaakt.

5. Om het nieuwe tekstbestand te openen wanneer het wordt aangemaakt, vinkt u het vakje Bestanden openen na conversie aan.

6. Klik op Converteren om het PDF-bestand te converteren. Er worden geen wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke PDF-bestand.

Tags
PDF omzetten naar andere formaten