Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Converteer PDF naar andere formaten

PDF converteren naar platte tekst

Met Nitro Pro kunt u alle tekst uit een PDF-document extraheren naar een tekstbestand, dat in elke map of bestemming kan worden opgeslagen zonder het originele PDF-document te wijzigen.

OPMERKING: OCR (optical character recognition) wordt automatisch gebruikt op op afbeeldingen gebaseerde (of gescande) PDF-bestanden om de tekst in het document te herkennen en om te zetten.

Een PDF-bestand converteren naar platte tekst:

1 . Klik op het tabblad Start in het deelvenster Converteren op Naar andere dan naar tekst zonder opmaak . Het dialoogvenster PDF converteren naar platte tekst wordt weergegeven.

2 . Als er al een PDF is geopend, gebruikt Nitro Pro deze automatisch als het te converteren bestand. Klik anders op de knop Bestanden toevoegen , selecteer een bestand en klik vervolgens op Openen.

3 . Als u instellingen wilt wijzigen, klikt u in het gedeelte Uitvoer op Opties en wijzigt u een van de volgende opties:

  • Alineastructuur behouden: behoudt de alinea-opmaak, waardoor het gemakkelijker wordt om de tekst opnieuw te gebruiken.
  • Breek elke regel tot een breedte van... : Specificeer een uniforme regelbreedte op basis van het aantal tekens.
  • Kop- en voetteksten: kies of u de kop- en voetteksten van het document wilt behouden of verwijderen.

4 . Om de bestemming voor de tekstuitvoer op te geven, selecteert u in het gedeelte Uitvoer een van de volgende opties in het menu Bestanden opslaan in :

  • Specifieke map: u kunt een locatie selecteren om het tekstbestand op te slaan voordat het wordt gemaakt.
  • Map met origineel bestand: het nieuwe tekstbestand wordt opgeslagen op dezelfde locatie als het bron-PDF-bestand dat u in stap 2 hebt geselecteerd.
  • Vraag tijdens het proces: U wordt gevraagd een locatie te kiezen waar u het tekstbestand wilt opslaan nadat het is gemaakt.

5 . Om het nieuwe tekstbestand te openen wanneer het is gemaakt, vinkt u het selectievakje Bestanden openen na conversie aan .

6 . Klik op Converteren om het PDF-bestand te converteren. Er worden geen wijzigingen aangebracht in het originele PDF-bestand.