Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Commentaar uit meerdere bestanden combineren

Wanneer u feedback ontvangt van meerdere deelnemers, elk in een andere kopie van het oorspronkelijke PDF-bestand, kan het nuttig zijn deze opmerkingen samen te voegen in één enkel PDF-bestand, zodat u ze gemakkelijker kunt bekijken.

Het samenvoegen van opmerkingen gebeurt in twee stappen:

  1. Exporteer commentaar van elk becommentarieerd bestand
  2. Importeer alle commentaren om ze in één PDF-bestand samen te voegen

Commentaar exporteren uit een becommentarieerd bestand:

  1. Met een geopend becommentarieerd PDF-bestand klikt u op het tabblad Review in de groep Comments op de pijl naast Migrate en vervolgens op Export Comments. Het dialoogvenster Export Comments verschijnt.
  2. Geef een unieke bestandsnaam en locatie op voor de geëxporteerde opmerkingen en klik vervolgens op Opslaan.
  3. Herhaal stappen 1 en 2 voor elk becommentarieerd bestand

Commentaar van meerdere beoordelaars importeren in één PDF:

  1. Met de oorspronkelijke PDF geopend, klikt u op het tabblad Review in de groep Comments op de pijl naast Migrate en selecteert u vervolgens Import Comments. Het dialoogvenster Opmerkingen importeren verschijnt.
  2. Selecteer een te importeren commentaarbestand en klik op .
  3. Herhaal stappen 1 en 2 voor elk commentaarbestand
Tags
Beoordeling en commentaar