Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Digitale handtekeningen en certificaten

PDF-bestanden certificeren

Als auteur van een document verklaart u, wanneer u het certificeert, de inhoud ervan en bepaalt u wat er (eventueel) mee kan worden gedaan met behoud van de gecertificeerde status. Als er wijzigingen in het document worden aangebracht die u niet hebt toegestaan, wordt het document ongeldig gemaakt en wordt de certificering ingetrokken.

Als u de auteur van een PDF-bestand bent en de integriteit ervan wilt handhaven, past u een certificerende handtekening toe met het hulpmiddel Certificeren. Wanneer u certificeert - in plaats van een digitale handtekening toe te voegen - kunt u het gebruik van het document controleren met de volgende toegestane acties:

 • Alle wijzigingen verbieden: Schakelt alle hulpmiddelen uit waarmee een bestand kan worden gewijzigd, zoals bewerken, commentaar geven, formulieren invullen en ondertekenen. Indien het document na de certificering wordt gewijzigd, wordt het certificaat ongeldig.
 • Staat alleen invulacties voor formulieren toe: Schakelt alle hulpmiddelen uit waarmee een bestand kan worden gewijzigd, behalve de hulpmiddelen voor het invullen en ondertekenen van formulieren. Een voorbeeld van wanneer u dit zou gebruiken is wanneer u informatie wilt verzamelen met een officieel formulier waarop mensen informatie moeten invoeren, maar waarmee zij het door u ontworpen formulier niet kunnen wijzigen.
 • Staat alleen commentaar en invulacties voor formulieren toe: Schakelt alle hulpmiddelen uit die kunnen worden gebruikt om een bestand te wijzigen, behalve de hulpmiddelen voor het invullen en ondertekenen van formulieren en voor het maken van opmerkingen. Een voorbeeld van wanneer u dit zou gebruiken is bij het nakijken van een contract waarvoor handtekeningen en opmerkingen nodig zijn tijdens de nakijkfase.
Wijzigingen certificeren.png

 

Een PDF-document certificeren:

 1. Op het tabblad Beschermen klikt u in de groep Document certificeren op Certificeren.
  Cert Lint.png
 2. In de wizard Profiel certificeren kiest u de acties die u wilt toestaan in de lijst Toegestane acties en klikt u vervolgens op Volgende.
  Certify Disallow changes.png
 3. Selecteer een digitale ID om mee te certificeren, en kies of u het certificaat al dan niet zichtbaar wilt maken. Klik vervolgens op Volgende.
  Cert stap 2.png
 4. Als u ervoor heeft gekozen het certificaat zichtbaar te maken, klik dan op de pagina waar u het wilt laten verschijnen
 5. In het dialoogvenster Certify Document doet u het volgende:
  1. Selecteer een reden voor het ondertekenen van het bestand in de lijst Reden voor ondertekening van het document, of voer uw eigen reden in
  2. Kies ervoor om de certificering op te slaan in het huidige document of op te slaan als een nieuw document.
  3. Specificeer het uiterlijk van het certificaat
  Cert Stap 3.png

 6. Klik op Voltooien

Opmerking: Wanneer u gecertificeerde PDF-bestanden met andere mensen deelt, moet hun PDF-viewer de functionaliteit voor certificering en handtekeningen ondersteunen om correct te kunnen werken. Nitro Pro, Adobe Acrobat en Adobe Reader kunnen onderling gecertificeerde en ondertekende PDF-bestanden uitwisselen.

 

Redenen om een document te certificeren:

 • Wanneer u wilt dat mensen een PDF-bestand kunnen ondertekenen, invullen of van aantekeningen voorzien zonder het certificaat ongeldig te maken
 • Om te bevestigen dat u de auteur van een document bent
 • In te staan voor de inhoud ervan
 • Specificeren welke wijzigingen zijn toegestaan om het certificaat te behouden
 • Om automatisch functionaliteit uit te schakelen zoals pagina's invoegen, tekst wijzigen en eigenschappen van formuliervelden bewerken

Tip: PDF-bestanden kunnen slechts eenmaal worden gecertificeerd, maar als de machtigingen het toelaten, kunnen ze vele malen digitaal worden ondertekend. Dit is het voordeel van het certificeren van de bestanden die u schrijft, in plaats van het ondertekenen ervan.

Tags
Nitro PDF Pro