Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Formulieren

Veldgegevens berekenen

Nitro Pro ondersteunt veldberekeningen met verschillende methoden. De ingebouwde berekeningsformules zijn een gemakkelijke manier om eenvoudige en vrij beperkte veldberekeningen te maken. U kunt ook vereenvoudigde veldnotatie en JavaScripts gebruiken, hoewel deze methoden veel geavanceerder zijn en enige programmeerkennis vereisen. Als uw berekeningsbehoeften beperkt zijn tot het optellen of middelen van gegevens, kunt u de ingebouwde formules gebruiken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over programmeren.

Bij rekenen wordt op de een of andere manier gebruik gemaakt van tekstvelden. U kunt een berekening uitvoeren met elk veldtype, maar als u wilt dat de resultaten van uw berekeningen op een formulier worden gerapporteerd, moet u een tekstveld hebben dat de gegevens berekent en het resultaat in het veld plaatst dat de berekening uitvoert, of gegevens berekent in een ander veldtype en stuurt de gegevens naar een tekstveld.

Een berekening maken:

1. Open de PDF in Nitro Pro.

2 . Klik op het lint Formulieren op Tekstveld.

3 . Sleep de aanwijzer op de pagina naar de plaats waar u het tekstveld wilt laten verschijnen.

4 . Dubbelklik op het veld en geef het veld onder het lint Eigenschappen een naam en stel de eigenschappen Algemeen en Uiterlijk in.

5 . Selecteer Opties en klik op Uitlijning . Selecteer Rechts in het vervolgkeuzemenu om de waarden rechts uit te lijnen.

6 . Open de Opmaakeigenschappen , klik op Opmaakcategorie selecteren en selecteer vervolgens Getal in het vervolgkeuzemenu.

7 . Klik op Decimalen en typ het aantal decimalen dat u wilt rapporteren in het berekende veld.

8 . Open de eigenschappen Berekenen , selecteer Waardetype en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Som (+) om een groep gegevens op te tellen.
  • Klik op Product (x) om waarden te vermenigvuldigen.
  • Klik op gemiddelde om een groep veldwaarden te middelen.
  • Klik op minimum om de minimumwaarde van een groep velden te rapporteren.
  • Klik op maximum om de maximumwaarde van een groep velden te rapporteren.

9 . Klik op de knop Selecteren... om het dialoogvenster Veldselectie te openen. Houd de Control- of Shift-toets ingedrukt en klik op elk veld dat u wilt berekenen.

10 . Klik op OK .

Tags
Nitro PDF Pro