Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Veldgegevens berekenen

Nitro Pro ondersteunt veldberekeningen met verschillende methoden. De ingebouwde berekeningsformules zijn een eenvoudig middel om eenvoudige, en vrij beperkte, veldberekeningen te maken. U kunt ook vereenvoudigde veldnotatie en JavaScripts gebruiken, hoewel deze methoden veel geavanceerder zijn en enige programmeerkennis vereisen. Als uw berekeningen beperkt blijven tot het optellen of middelen van gegevens, kunt u de ingebouwde formules gebruiken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over programmering.

Bij berekeningen worden op de een of andere manier tekstvelden gebruikt. U kunt een berekening uitvoeren met elk veldtype, maar als u de resultaten van uw berekeningen op een formulier wilt weergeven, hebt u een tekstveld nodig dat ofwel de gegevens berekent en het resultaat plaatst in het veld dat de berekening uitvoert, ofwel gegevens berekent in een ander veldtype en de gegevens naar een tekstveld stuurt.

Om een berekening te maken:

1. Open de PDF in Nitro Pro.

2. Op het lint Formulieren klikt u op Tekstveld.

3. Sleep de aanwijzer op de pagina naar de plaats waar u het tekstveld wilt hebben.

4. Dubbelklik op het veld en geef het veld in het lint Eigenschappen een naam en stel de eigenschappen Algemeen en Uiterlijk in.

5. Selecteer Opties en klik op Uitlijning. Selecteer Rechts in het uitrolmenu om de waarden rechts uit te lijnen.

6. Open de eigenschappen Formaat , klik op Selecteer formaatcategorie en selecteer vervolgens Nummer in het uitklapmenu.

7. Klik op Decimale plaatsen en typ het aantal decimalen dat u wilt rapporteren in het berekende veld.

8. Open de eigenschappen Berekenen en selecteer Waardetype en doe een van de volgende dingen:

  • Klik op Som (+) om een groep gegevens op te tellen.
  • Klik op Product (x) om waarden te vermenigvuldigen.
  • Klik op gemiddelde om het gemiddelde te nemen van een groep veldwaarden.
  • Klik op minimum om de minimumwaarde van een groep velden te rapporteren.
  • Klik op maximum om de maximumwaarde van een groep velden te rapporteren.

9. Klik op de knop Selecteren... om het dialoogvenster Veldselectie te openen. Houd de Control- of Shift-toets ingedrukt en klik op elk veld dat u wilt berekenen.

10. Klik op OK.

Tags
Formulieren