Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Review en commentaar

Annoteer PDF met hulpmiddelen voor tekstopmaak

Nitro Pro beschikt over markeringstools waarmee u de aandacht kunt vestigen op tekst die moet worden herzien. Deze hulpmiddelen zijn een handige manier om feedback of opmerkingen te combineren met elke mark-up.

Wanneer u een PDF-bestand afdrukt, kunt u alle tekstmarkeringen zichtbaar of verborgen maken.

Voor meer informatie, zie Annotatielaag en inhoudslaag .

Tekst markeren:

1 . Klik op het tabblad Controleren in de groep Markup op de pijl onder Markup Text en selecteer een van de volgende knoppen:

 • Markeer
 • Doorstrepen
 • Onderstrepen
 • Vervangen

2 . Selecteer afzonderlijke woorden of een tekstblok om te markeren. De selectiekader is handig voor tekst die is uitgevuld in verticale kolommen.

3 . Dubbelklik op de nieuwe markering om opmerkingen aan de annotatie toe te voegen.

4 . Druk op de x -knop bovenaan de pop-upnotitie om deze te sluiten.

Om markeringen te verwijderen:

- Doe een van de volgende dingen:

 • Klik met de rechtermuisknop op de tool Handje of Selecteren op de aantekening en selecteer Verwijderen in het menu
 • Klik op de tool Handje of Selecteren op de markering die u wilt verwijderen. Er verschijnt een selectiekader om aan te geven dat het is geselecteerd. Druk op Verwijderen .

Tip: U kunt meer dan één type markering op hetzelfde tekstblok toepassen. Tekst kan bijvoorbeeld worden gemarkeerd en onderstreept.

Om markeringseigenschappen te bewerken:

1 . Klik met de rechtermuisknop op de annotatie of de markeringstekst

2 . Selecteer Eigenschappen . Er verschijnt een eigenschappenvenster met de volgende tabbladen:

 • Algemeen: bewerk de details van de auteur en het onderwerp van de annotatie
 • Uiterlijk: wijzig de visuele kenmerken van de opmaak

3 . Klik op Sluiten om uw wijzigingen op te slaan

Tip: Om al uw toekomstige markeringen er hetzelfde uit te laten zien als de huidige, klikt u met de rechtermuisknop op de annotatie en selecteert u Huidige eigenschappen standaard maken

Een annotatie beantwoorden:

 1. Als de annotatie verborgen is, dubbelklik dan op de gemarkeerde tekst om het annotatietekstvak weer te geven.
 2. Klik op het menu Opties in het tekstveld en selecteer Beantwoorden
 3. Schrijf uw antwoord in het berichtvenster dat in de originele opmaak verschijnt

Tip: u kunt meer dan één antwoord invoegen, zodat u een berichtenthread in een annotatie kunt maken.

Een markering verwijderen:

- Klik met de rechtermuisknop op de markering en selecteer Verwijderen

Tags
Nitro PDF Pro