Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Beoordeling en commentaar

PDF annoteren met tekstopmaakprogramma's

Nitro Pro beschikt over markeringstools waarmee u de aandacht kunt vestigen op tekst die moet worden herzien. Deze hulpmiddelen zijn een handige manier om feedback of opmerkingen te combineren met elke mark-up.

Wanneer u een PDF-bestand afdrukt, kunt u alle tekstmarkeringen zichtbaar of verborgen maken.

Zie Annotatielaag en inhoudslaag voor meer informatie.

Tekst markeren:

1. Op het tabblad Review klikt u in de groep Markup op de pijl onder Markup Text en selecteert u een van de volgende knoppen:

 • Markeer
 • Doorhalen
 • Onderstrepen
 • Vervang

2. Selecteer afzonderlijke woorden of een blok tekst om te markeren. De marquee selectie is handig voor tekst die in verticale kolommen is uitgelijnd.

3. Dubbelklik op de nieuwe markering om commentaar aan de annotatie toe te voegen.

4. Druk op de knop x bovenaan de pop-up notitie om deze te sluiten.

Opmaak verwijderen:

- Doe een van de volgende dingen:

 • Klik met de rechtermuisknop op de hand of het selectiegereedschap op de annotatie en selecteer Verwijderen in het menu.
 • Klik met het gereedschap Hand of Selecteren op de markering die u wilt verwijderen. Er verschijnt een bounding-box om aan te geven dat het geselecteerd is. Druk op Delete.

Tip: U kunt meer dan één type markering toepassen op hetzelfde blok tekst. Tekst kan bijvoorbeeld worden gemarkeerd en onderstreept.

Om opmaakeigenschappen te bewerken:

1. Rechtsklik op de annotatie of de markeringstekst

2. Selecteer Eigenschappen. Er verschijnt een dialoogvenster met de volgende tabbladen:

 • Algemeen: bewerk de Auteur en het Onderwerp van de annotatie.
 • Uiterlijk: wijzigt de visuele kenmerken van de opmaak.

3. Klik op Sluiten om uw wijzigingen op te slaan

Tip: Om al uw toekomstige markeringen er hetzelfde uit te laten zien als de huidige, klikt u met de rechtermuisknop op de annotatie en selecteert u Huidige eigenschappen standaard maken.

Een annotatie beantwoorden:

 1. Als de annotatie verborgen is, dubbelklik dan op de gemarkeerde tekst om het annotatietekstvak weer te geven.
 2. Klik op het menu Opties in het tekstveld, en selecteer Antwoord.
 3. Schrijf uw antwoord in het berichtvak dat in de oorspronkelijke opmaak verschijnt

Tip: U kunt meer dan één antwoord invoegen, zodat u een berichtendraad kunt opbouwen binnen een annotatie.

Om een mark-up te verwijderen:

- Klik met de rechtermuisknop op de opmaak en selecteer Verwijderen.

Tags
Nitro PDF Pro