Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
JavaScript

JavaScript op mapniveau toevoegen of bewerken

JavaScripts op mapniveau zijn JavaScript-bestanden (.JS) die worden uitgevoerd tijdens het opstarten van de toepassing. Deze kunnen nuttig zijn voor het laden van herbruikbare JavaScript-functies in de toepassing, of voor toegang tot methoden/eigenschappen waarvan de beveiligingsbeperkingen alleen toestaan dat ze worden uitgevoerd in de app/init gebeurtenis.

Eenvoudige voorbeelden zijn het laden van de Windows login van de gebruiker in een globale JavaScript-variabele bij het opstarten, of het laden van een lijst met namen van werknemers van uw bedrijf in een JS-array bij het opstarten, die kan worden gebruikt door de formulieren die in Nitro Pro worden geopend.

Om een JavaScript op mapniveau toe te voegen of te bewerken

  1. Open Nitro Pro
  2. Op het lint Formulieren, in de groep Documentinstelling, klikt u op het pijltje naast JavaScript en selecteert u vervolgens Mapniveau.
  3. JS-bestanden toevoegen aan de map of bestaande bestanden bewerken
Tags
Nitro PDF Pro