Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
JavaScript

JavaScript op documentniveau toevoegen of bewerken

Met JavaScript kunt u een bijna oneindig aantal interactieve functies toevoegen, complexe berekeningsformules maken en meer dynamische functionaliteit aan uw PDF's toevoegen.

Scripts op documentniveau worden gebruikt om functies toe te voegen waaruit andere scripts routines in een PDF-bestand kunnen hergebruiken. U kunt ook JavaScripts op documentniveau gebruiken om acties op te roepen wanneer een bestand wordt geopend.

Om een JavaScript op documentniveau te schrijven

  1. Open de PDF in Nitro Pro
  2. Op het lint Formulieren, in de groep Documentinstelling, klikt u op de pijl naast de knop JavaScript en vervolgens op Documentniveau.
  3. Klik op Nieuw, en typ een naam voor het JavaScript.
  4. In het dialoogvenster JavaScript-editor voert u uw code in. In het onderstaande voorbeeld wordt een eenvoudige routine gemaakt die elke keer dat het bestand wordt geopend een waarschuwingsdialoogvenster opent. De gebruikte code is:

    var msg = " Aangemaakt in Nitro Pro" ;app.alert(msg);

  5. Klik op OK. Als uw script goed is geschreven, zou er een dialoogvenster moeten verschijnen telkens als het bestand wordt geopend.
Tags
Nitro PDF Pro