Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
JavaScript

Een vereenvoudigde veldnotatie toevoegen in een PDF-bestand

Vereenvoudigde veldnotatie wordt meer geschreven zoals formules die u toevoegt in spreadsheetprogramma's zoals Microsoft Excel. Het schrijven van een notatie is vaak een eenvoudigere oplossing bij het toevoegen van rekenscripts.

Om een vereenvoudigde veldnotatie toe te voegen

  1. Open de PDF in Nitro Pro
  2. Op het lint Formulieren, in de groep Formuliervelden, klikt u op Tekstveld.
  3. Selecteer het te bewerken tekstveld
  4. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen
  5. Klik op het tabblad Bereken
  6. Klik op de optie Vereenvoudigde veldnotatie en klik vervolgens op de knop Bewerken
  7. Typ de code voor uw script. In dit voorbeeld wordt dezelfde berekening voor het creëren van omzetbelasting toegevoegd. De code in de JavaScript-editor is als volgt geschreven:

    subtotaal .0725;

  8. Klik op OK
Tags
Nitro PDF Pro