Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Aan de slag

Activering

Als u Nitro Pro wilt blijven gebruiken nadat de proefperiode is verstreken, moet u een licentie aanschaffen die op uw computer moet worden geactiveerd. Activering zorgt ervoor dat u een echt Nitro-product hebt gekocht door de softwarelicentie te koppelen aan de computer waarop deze is geïnstalleerd.

Algemene termen

In dit Help-onderwerp worden de volgende sleuteltermen gebruikt:

 • Serieel : een nummer dat uniek is voor uw licentie van Nitro Pro
 • Activering : een softwareproces dat de authenticiteit van uw Nitro Pro-installatie valideert om te voorkomen dat deze door iemand anders op andere computers wordt gebruikt (het aantal toegestane activeringen voor uw serienummer hangt af van de licentie die u hebt gekocht)
 • Computer-ID : een uniek hardware-identificatienummer dat is afgeleid van de fysieke componenten van uw computer
 • Installatie-ID : een uniek identificatienummer afgeleid van een combinatie van uw serienummer en computer-ID
 • Deactivering : het proces dat uw serienummer loskoppelt van uw computer en u in staat stelt Nitro Pro op een andere machine te installeren

Een Nitro Pro-licentie aanschaffen:

 1. Klik op het tabblad Help op Nu online kopen
 2. Volg de instructies om een licentie te kopen

Nitro Pro activeren:

Abonnement:

 1. Ga op het tabblad Help naar de productgroep
 2. Klik op Over Nitro Pro
 3. Klik op Activering
 4. Selecteer in het dialoogvenster Nitro Pro activeren de optie Nitro-account en klik op Doorgaan
 5. Als u al bent aangemeld, wordt in het activeringsdialoogvenster een bericht weergegeven om te bevestigen dat de activering is geslaagd
 6. Als u niet bent ingelogd, logt u in op uw Nitro-account om de activering te voltooien.

Automatische of online activering:

 1. Ga op het tabblad Help naar de productgroep
 2. Klik op Over Nitro Pro
 3. Klik op Activering
 4. Voer uw serienummer in het tekstvak in en klik op Activeren
 5. In het activeringsdialoogvenster wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de activering is geslaagd

OPMERKING: Om te deactiveren, volgt u de bovenstaande procedure en klikt u op Deactiveren wanneer daarom wordt gevraagd

Tags
Nitro PDF Pro