Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Toegankelijkheid

Richtlijnen voor het taggen van tabellen

Bij het maken van tabellen in PDF-documenten is het belangrijk om ze toegankelijk te maken voor alle gebruikers. Dit betekent dat gebruikers met een handicap, zoals visuele beperkingen of mobiliteitsproblemen, ook toegang hebben tot de informatie in de tabel en deze kunnen begrijpen.

Volg deze richtlijnen om tabellen toegankelijk te maken:

  • Gebruik tabelkoppen en bijschriften om de inhoud en het doel van de tabel duidelijk te identificeren. 
  • Zorg ervoor dat elke tabelcel is gekoppeld aan de bijbehorende koptekst met behulp van de optie "Koptekstcellen" in de tabeleigenschappen. 
  • Gebruik de juiste tabelopmaak om ervoor te zorgen dat de tabel correct wordt gelezen door ondersteunende technologie. 
  • Vermijd het gebruik van samengevoegde cellen of geneste tabellen, die het voor gebruikers van schermlezers moeilijk kunnen maken om door de tabel te navigeren. 
  • Gebruik de opties "Alternatieve tekst" of "Beschrijving" om alternatieve tekstbeschrijvingen te geven voor alle afbeeldingen of grafieken in de tabel. 
  • Gebruik contrastrijke kleuren en toegankelijke lettertypen in de tabel om de inhoud leesbaarder te maken voor mensen met een visuele beperking. 
  • Zorg ervoor dat een tabel de logische leesvolgorde heeft. U kunt bijvoorbeeld de tags in de documentstructuur zo configureren dat de schermlezers de tabel rij voor rij kunnen lezen en niet kolom voor kolom.
Schermopname met een tafel

Tags
Nitro PDF Pro