Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Toegankelijkheid

Richtlijnen voor taglijsten

Lijsten zijn een essentieel onderdeel van elk document en helpen bij het ordenen van informatie en maken het leesbaarder en begrijpelijker. Het is echter belangrijk om lijsten toegankelijk te maken voor alle lezers, ook voor mensen met een handicap. Hier zijn enkele tips om lijsten toegankelijk te maken in PDF:

  • Gebruik de juiste lijststructuur (geordend of ongeordend) om de inhoud te ordenen. 
  • Zorg ervoor dat tags in de documentstructuur zo zijn georganiseerd dat items in de lijst een logische leesvolgorde hebben. 
  • Gebruik beschrijvende lijstitemtekst om de betekenis en het doel van elk lijstitem over te brengen. 
  • Gebruik kopniveaus om een hiërarchie van informatie te bieden en het gemakkelijker te maken om door de lijst te navigeren. 
  • Gebruik de juiste markeringen om ervoor te zorgen dat de lijst correct wordt gelezen door ondersteunende technologie. 

In PDF-documenten worden lijsten doorgaans als volgt gecodeerd:

Tagtype (tag in documentstructuur)Beschrijving 
Lijst (L) 
Identificeert het begin en einde van de lijst. 
Lijstitem (LI) 
Identificeert elk item in de lijst. 
Hoofdtekst lijstitem (LBody) Toont de inhoud van de List Item (LI)-tags. 
  • Gebruik contrastrijke kleuren en toegankelijke lettertypen in de lijst om de inhoud leesbaarder te maken voor mensen met een visuele beperking. 
  • Controleer de toegankelijkheid van de lijst met behulp van toegankelijkheidscontroles. 
Schermopname van lijsttags

Tags
Nitro PDF Pro