Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Toegankelijkheid

Het tagtype wijzigen

Zorg er bij het toegankelijk maken van een PDF-document voor dat alle koppen het juiste niveau hebben, dat tabellen kopcellen hebben en dat andere tags correct zijn toegepast.

Als het verkeerde tagtype is gebruikt voor een stuk inhoud tijdens automatische of handmatige tagging, kan het tagtype worden gecorrigeerd met behulp van het paneel Tageigenschappen. Controleer na het wijzigen van het tagtype de tageigenschappen om ervoor te zorgen dat geen van de unieke informatie verloren gaat.

Om het tagtype te wijzigen

  1. Open uw PDF-document met Nitro PDF Pro. 
  2. Klik in de zijbalk, die aan de linkerkant van uw document verschijnt, op het labelpictogram om de documentstructuur te bekijken. 
    Schermopname van tags
  3. Klik met de rechtermuisknop op de tag die u wilt bekijken en selecteer Toon eigenschappen. Het paneel Tag-eigenschappen wordt geopend. 
    Schermopname met de selectielijst van tagtypen
  4. Selecteer een nieuwe waarde in de lijst Tagtype .  

Het tagtype van de tag en de bladnotitie wordt bijgewerkt.
U kunt ook het tagtype van een bladknooppunt bijwerken, waardoor het tagtype van de hoofdtag wordt bijgewerkt.

5. Beheer de waarden van tag- en inhoudseigenschappen.  
6. Klik op Opslaan in de bovenste balk of druk op Ctrl+S op uw toetsenbord om uw wijzigingen op te slaan. 

Tags
Nitro PDF Pro