Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro MacOS

Vensters en tabbladen

Bepaal zelf hoe u uw documenten bekijkt. De toepassing maakt het mogelijk om documenten in aparte vensters te openen en om documenten in aparte tabbladen te openen. Hierdoor kunnen gebruikers meerdere documenten tegelijk bekijken. 

Vensters bekijken

Om windows view tot uw standaard te maken:

  1. Pas uw instellingen aan in de Systeemvoorkeuren van Apple.
  2. Wijzig de waarde naast "Voorkeur voor tabbladen bij het openen van documenten" in een andere optie dan "Altijd".
  3. Sluit de toepassing en start opnieuw.

Nieuwe documenten moeten worden geopend in een nieuw tabblad in de toepassing in plaats van in een nieuw venster.

Voor hulp bij macOS kunt u onze macOS Help raadplegen.

Weergave met tabbladen

Tab Bar

Bekijk meerdere documenten in hetzelfde toepassingsvenster via tabbladen.

  1. Kies View * > Show Tab Bar.
  2. Klik op de knop + uiterst rechts in de tabbladenbalk om een nieuw tabblad te openen.
  3. Kies Bestand > Invoegen om een nieuw bestand in de geopende tabweergave in te voegen.

Om van de tabbladweergave uw standaard te maken:

  1. Pas uw instellingen aan in de Systeemvoorkeuren van Apple.
  2. Verander de waarde naast "Voorkeur voor tabbladen bij het openen van documenten" in "Altijd".
  3. Sluit de toepassing en start opnieuw.

Nieuwe documenten moeten worden geopend in een nieuw tabblad in de toepassing in plaats van in een nieuw venster.
Als u de tabweergave wilt uitschakelen, kiest u 'Weergave' > 'Verberg tabbladbalk'**.

Opmerkingen:

* Afhankelijk van uw macOS- en taalinstellingen verschijnen Toon/verberg tabbladbalk en Toon alle tabbladen onder het menu Beeld of Venster.
** Tabbladbalk verbergen is alleen beschikbaar wanneer één tabblad geopend is, en alle andere tabbladen gesloten zijn, wat standaard macOS-gedrag is.

Navigeren in tabbladweergave

Als u meerdere documenten hebt geopend in verschillende tabbladen, zijn de volgende opties beschikbaar in het menu Venster:


Toon vorig tabblad (Control+Shift+Tab) gaat naar het vorige tabblad.
Toon volgend tabblad (Control+Tab) gaat naar het volgende tabblad.
Tabblad verplaatsen naar nieuw venster verplaatst het document dat zich momenteel in de tabbladweergave bevindt naar een nieuw venster.
Alle vensters samenvoegen verzamelt documenten die in meerdere vensters zijn geopend in één venster met meerdere tabbladen.

Documenten verzamelen in één venster met tabbladen

De applicatie ondersteunt het bekijken van meerdere documenten in een enkel venster met tabbladen, zoals geïntroduceerd in macOS Sierra. Als u meerdere documenten hebt geopend in meerdere vensters, kunt u deze geopende vensters combineren tot één venster met meerdere tabbladen. Kies hiervoor Venster > Alle vensters samenvoegen. Uw documenten verschijnen nu in één venster; elk document heeft een apart tabblad.

Tags
Nitro PDF Pro voor MacOS Werken met PDF's