Gebruikershandleiding
Nitro PDF Mac

Ongedaan maken/herstellen

Ongedaan maken

Met PDFpen kunt u bewerkingen in uw document ongedaan maken.

Om een wijziging ongedaan te maken, gaat u naar Bewerken > Ongedaan maken (Command+Z).

Opmerking: Ongedaan maken is niet langer mogelijk:

  • Na het opslaan.
  • Nadat u hebt geschakeld tussen de paginaweergave en de weergave Tegenover elkaar liggende pagina's. ( Paginalay-outs en weergaven )
  • Na het wisselen van pagina's wanneer u niet in de modus voor continue weergave bent. Continue weergave is de standaard en kan worden bereikt door te kiezen voor Beeld > Continu.

Redo

Om een wijziging die u ongedaan hebt gemaakt opnieuw uit te voeren, gaat u naar Bewerken > Opnieuw uitvoeren (Command+Shift+Z).

Tags
Nitro PDF Mac