Gebruikershandleiding
Nitro PDF Mac

Gesplitste weergave

Splits het scherm in twee panelen om verschillende pagina's van een document naast elkaar te vergelijken.

  1. Selecteer in de zijbalk een pagina die u in de gesplitste weergave wilt zien.
  2. Kies Venster > Splitsen en selecteer Verticaal of Horizontaal, of Ga > Ga naar pagina in gesplitste weergave. Ga naar pagina in gesplitste weergave is meestal standaard de laatst geselecteerde weergave (verticaal of horizontaal).

Bewerkingen worden gemaakt in de hoofdweergave. Gesplitste weergave staat in de modus Alleen weergeven. Klik op een paneel om het actief te maken. Pagina's die in het actieve paneel zijn geselecteerd, hebben een blauwe rand tegen een lichtgrijze achtergrond. Blader in de gesplitste weergave, selecteer een andere pagina of wijzig het zoomniveau van het actieve paneel zonder het andere paneel te beïnvloeden. Typ een getal om een andere pagina in de gesplitste weergave te selecteren.

Om de grootte van het deelvenster aan te passen, beweegt u de muisaanwijzer over de scheidingslijn tussen de weergaven totdat u de tweezijdige pijl ziet en klikt en sleept u de scheidingslijn naar links of rechts.

Kies Venster > Splitsen > Splitsen verwijderen om terug te keren naar de weergave met één pagina.

Tags
Nitro PDF Mac Werken met PDF's