Gebruikershandleiding
Nitro PDF Mac

Alleen afdrukken

Als deze optie is aangevinkt, wordt geen enkele tekst van het originele document afgedrukt. Er wordt alleen informatie afgedrukt die aan het document is toegevoegd, bijvoorbeeld annotaties zoals Tekst, Commentaar, Aantekeningen en Krabbels.

  1. Kies Bestand > Afdrukken.
  2. In het dialoogvenster Afdrukken opent u het uitgebreide dialoogvenster door te klikken op Details weergeven.
  3. Vink de optie "Alleen afdrukken" aan.

Hiermee kunt u tekst afdrukken op een voorgedrukt formulier. Alleen de informatie in de tekstvakken of interactieve velden wordt afgedrukt.
Voor meer informatie over afdrukken, zie Afdrukken.

Tags
Nitro PDF Mac Afdrukken: