Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro MacOS

Paginalabels toevoegen

(Geavanceerde functie van Nitro PDF Pro)

Paginalabels toevoegen of bewerken

pagina-etiketten.png


 1. Kies in het menu Bewerken > Koppen, voetteksten, paginanummers > Paginalabels...
 2. Kies uit de volgende opties voor Pagina's:

  Alle: omvat alle pagina's voor nummering.

  Geselecteerde pagina('s): omvat alleen de huidige geselecteerde pagina. Als meerdere pagina's waren geselecteerd voordat het dialoogvenster Paginalabels bewerken werd opgeroepen, zou deze optie automatisch worden gekozen.

  Van: en "Aan": numeriek een pagina aangeven.

 3. Kies uit de volgende opties voor Etikettering:

  Begin een nieuw gelabeld paginabereik: past de nummering toe op alle pagina's of op een specifiek paginabereik zoals opgegeven in de opties Pagina's.

  Formaat: bepaalt het formaat en de stijl van de ingevoegde paginanummers. Kies Geen, Cijfer, Alfabetisch, Romeins.

  Voorvoegsel: specificeert de waarde (voorbeeldtekst: "Pagina") die voorafgaat aan de paginalabelnummering.

  Beginpagina: geeft het beginpaginanummer aan dat wordt ingevoegd.

  Etikettering van voorgaande pagina's voortzetten: selecteer om hetzelfde nummeringsschema als voorgaande pagina's voort te zetten. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een reeks pagina's is geselecteerd of gespecificeerd.

Opmerking: Selecteer een reeks miniaturen door één miniatuur te selecteren en vervolgens te Shift-klikken op de miniatuur aan het einde van de reeks pagina's die u wilt toevoegen.

Tags
Nitro PDF Pro voor MacOS Geavanceerde functies