Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro MacOS

Scans wijzigen

Aanpassen, opnieuw bemonsteren, rechtzetten

Om een gescand document te comprimeren, zie Bestandsgrootte van document verkleinen.

Als u een gescande afbeelding of document wilt wijzigen, verbeteren of anderszins aanpassen, kijkt u in het menu Bewerken naar deze opties:

Rotate & Deskew Page Automatisch gedraaide of scheve pagina's detecteren en aanpassen voor of na OCR. Om meerdere pagina's in een document te roteren of recht te zetten, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u om pagina's te selecteren in de zijbalk , of klikt u op de eerste pagina van het document en kiest u Bewerken > Alles selecteren om alle pagina's te selecteren. Met meerdere pagina's geselecteerd, schakelt Rotate & Deskew Page over naar Rotate & Deskew Pages. Voor hele documenten houdt u de optietoets ingedrukt om over te schakelen van Pagina draaien & Schuin houden naar Document draaien & Schuin houden.

Beeld aanpassen... Voor afbeeldingen, niet voor pagina's of documenten. Hiermee opent u het paneel Beeldbewerking, waarmee u de kleur (belichting, contrast, verzadiging, enz.) van de afbeelding kunt aanpassen en effecten kunt toepassen. Ga naar Bewerken > Afbeelding aanpassen...

Resample Image... Een bestand verkleinen door de resolutie te wijzigen en de kleurdiepte te verminderen. Selecteer een specifieke dpi of schakel de kleur naar grijswaarden of eenvoudiger. Ga naar Bewerken > Resample...

Scheefstand & Afbeelding aanpassen... Maak fijne aanpassingen aan de "scheefstand" van de geselecteerde afbeelding, pagina of document en pas het contrast en de belichting aan door te kiezen voor Bewerken > Scheefstand en Afbeelding aanpassen...