Gebruikershandleiding
Nitro PDF Mac

Tekst opmaken

tekstopmaak-sectie

Lettertype of tekstgrootte wijzigen

 1. Selecteer de specifieke tekst die u wilt opmaken. U kunt ook het gereedschap Bewerken gebruiken
  edit-tool
  om op een tekstvak te klikken en het hele tekstblok te selecteren.
 2. Zoek de sectie lettertype en tekstopmaak van de Bewerkingsbalk. Als de bewerkingsbalk niet zichtbaar is, ga dan naar Beeld > Toon bewerkingsbalk (Command+Shift+E).
 3. Het onderdeel lettertype en tekstopmaak geeft het huidige lettertype, de grootte en de stijl van de geselecteerde tekst weer.
 4. Selecteer nieuwe eigenschappen voor de geselecteerde tekst. Kies uit een lijst van lettertypes en formaten. Klik om een lettertype toe te voegen.

U kunt ook Formaat > Lettertype > Toon lettertypen kiezen in het menu (Command+T). Wanneer het paneel System Font verschijnt, brengt u de gewenste wijzigingen aan in het paneel.
Opmerking: Zie Documenteigenschappen voor informatie over het afstemmen van lettertypen en systeemlettertypen.

Tekstkleur wijzigen

 1. Selecteer de specifieke tekst die u wilt opmaken.
 2. Zoek het gedeelte lettertype en tekstopmaak in de balk Bewerken.
 3. Het gedeelte over lettertype en tekstopmaak geeft de huidige kleur van de geselecteerde tekst weer.
 4. Klik op de tekstkleur
  tekstkleur
  item. Kies uit het keuzemenu een van de aangewezen kleuren, of kies Andere tekstkleur... om een aangepaste kleur te kiezen.

Tekstverbetering wijzigen

 1. Klik op een tekstvak om het te selecteren.
 2. Zoek de sectie lettertype en tekstopmaak in de balk Bewerken.
 3. Het gedeelte over lettertype en tekstopmaak geeft de huidige rechtvaardiging van de geselecteerde tekst weer. Kies de uitlijning: Links uitlijnen, Centreren, Rechtzetten, Rechts uitlijnen.

U kunt ook kiezen voor Opmaak > Tekst en de uitlijning kiezen: Links uitlijnen, Centreren, Rechtzetten, Rechts uitlijnen.

Regelafstand wijzigen

 1. Kies Formaat > Lettertype > Basislijn.
 2. Selecteer Standaard, Verhogen of Verlagen.

De afstand tussen tekens wijzigen

 1. Kies Formaat > Lettertype > Kern.
 2. Selecteer Standaard gebruiken, Geen gebruiken, Vastzetten of Loszetten.

Tips:

Bibliotheek: Veelgebruikte tekst, inclusief opmaak, kan worden opgeslagen in de Nitro PDF Pro-bibliotheek voor hergebruik.

Liniaal: Wanneer een specifiek tekstvak is geselecteerd om te bewerken, biedt de liniaal ook bedieningselementen voor het opmaken van tekst, zoals opties voor het aanpassen van de stijl, uitlijning en spatiëring, en voor het maken van genummerde lijsten of lijsten met opsommingen.

Tags
Nitro PDF Mac PDF's bewerken